Лига Защиты Гражданских Прав : Форум

Прививки => О прививках => Тема начата: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 09:42Название: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 09:42
Доброго дня всем участникам форума!
Я мама непривитого ребенка, в июле надо выходить на роботу. По отзывам родителей, никто еще без прививок не ходил в детский сад. Писали в МОЗ - отказ, в прокуратуру - отказ, ходили в отдел образования - нет разрешения с поликлиники - нет посещения, дело до суда в Черкассах не доходило. Я хочу отстоять право своего ребенка на образование и включить зеленый свет для других малышей.
Ниже опишу, что я уже  сделала по этому вопросу. Прошу участников форума оказать поддержку в этом деле.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 09:55
Итак, участковый педиатр отказалась выдать мне справку с разрешением моему ребенку посещать ДС. Мы прошли всех врачей, сдали анализы.
Я написала заявление на глав. врача поликлиники, чтоб он созвал ЛКК:

Головному лікарю
Черкаської міської дит. лікарні
П.І.П.
П.І.П.

Заява
Я, мати дитини П.І.П (р. н.), заявляю про відмову від усіх профілактичних щеплень і туберкульозних проб, флюорографії та інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин та іонізуючого опромінення.
Офіційна медицина не дає ніяких гарантій про відсутність після щеплення можливих ускладнень і не несе відповідальності у випадку нанесення здоров’ю дитини шкоди. Я не хочу і не зобов’язана рискувати здоров’ям нашої дитини, навіть якщо цей риск мінімальний.
Дана відмова є обдумане і виважене рішення, прийняте  на основі детального і всебічного вивчення питань, пов’язаних із вакцинацією і медичним втручанням.
Моя відмова від щеплень повністю відповідає нормам діючого законодавства, в тому числі:
1.   ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Особам,  які  не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом  порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків  або  інших  законних  представників.);
2.   ст. 10.3 наказу Міністерства охорони  здоров'я України від 16.09.2011  N 595 (перед  щепленням або туберкулінодіагностикою потрібно отримати Інформовану  згоду одним із батьків або іншим законним представником дитини на проведення  щеплення або туберкулінодіагностики) .
3.   ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров'я);
4.   ст. 43 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" (про згоду на медичне втручання);
5.   ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини)
6.   ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.),
7.   ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
8.   ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань).

Прошу Вас забезпечити оформлення медичної карти встановленого зразка для нашого сина П.І.П. з дозволом відвідувати дитячий садок з 1.06.2012р. без вимоги проведення профілактичних щеплень і проб Манту, флюорографії та інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин та іонізуючого опромінення.
Не надавши дозвіл на відвідування дошкільного навчального закладу нашою дитиною, Ви порушите мої конституційні права (право на працю) та права мого сина:
1. Положення статті 53 Конституції України:
«Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої... освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної... освіти, різних форм навчання...»
2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України (м. Київ, Справа N 1-4/2004, 4 березня 2004 року, N 5-рп/2004)
«1). доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;
2). Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене».
3. Положення статті 8 Конституції України:
«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.»
4. Положення статті 64 Конституції України:
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень..»
5. Положення статті 68 Конституції України:
Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності...
Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України №43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу".
Мою заяву слід розглянути з позиції верховенства права, відповідь прошу надіслати на адресу:

Дата                                                    підпис                                                         П.І.П.       


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 10:03
Через неделю меня позвали на ЛКК. Мы прошли и получили справку: Виписка з історії розвитку дитини ф.112, в которой сказано :
" Рекомендації : щепити за календарем,
Висновок ЛКК : за станом здоров'я протипоказання до відвідування ДНЗ немає, але на виконання ст. 27 ЗУ "Про забезпечення сан. та епід. благополуччя нас.", ст 12 та 15 ЗУ "Про захист нас. від інфекц. хвороб" відвідувати ДНЗ не може"


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 10:14
Написала заявление заведующей ДС. В первой части заявления просила принять сына в ДС, ссылалась на всевозможные норм. акты в т.ч. Лист МОН №1\9-389 от 25.05.2011. Так как Лкк и разрешила, что надо для заведуущей, и запретила, а Лист поясняет ст. 12,15 (кроме ст.27), на которые ссылаеться ЛКК. В друго


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 10:17
в другой части заявления написала обгрунтовану відмову від  щеплень, это на будущее, если СЭС захочет написать отвод.
Вот мое заявление:

Зав. ДНЗ
П.І.П.
П.І.П.

Заява
Я, П.І.П., мати дитини П.І.П. (… р.н.), прошу дозволити нашій дитині відвідувати ДНЗ без наявності необхідних за віком щеплень.
ПІДСТАВА:
1. Положення статті 53 Конституції України:
«Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої... освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної... освіти, різних форм навчання...»
2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України (м. Київ, Справа N 1-4/2004, 4 березня 2004 року, N 5-рп/2004)
«1). доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;
2). Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене».
3. Положення статті 8 Конституції України:
«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.»
4. Положення статті 64 Конституції України:
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень..»
5. Положення статті 68 Конституції України:
Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності...
6. Положення статті 34 Закону України «Про освіту»:
Прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків.
7. Положення статті 36 Закону України «Про дошкільну освіту»
Батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.
Відповідно до ст.ст. 2, 4, 6 Закону України «Про дошкільну освіту» - «основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, принципами дошкільної освіти є доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти».
Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону материнства» від 26.04.2001 року «кожна дитина має право на освіту, держава гарантує доступність та безоплатність дошкільної освіти».
Зазначені вище положення чинного законодавства України тісно переплітаються із положеннями ст. 28 Конвенції про права дитини, яка ратифікована Постановою ВРУ N 789-XII від 27.02.1991 року згідно якої «Держави учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема вводять безплатну й обовязкову початкову освіту; початкова освіта має бути обовязковою».
Згідно«Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ №305 від 12.03.2003 р., п. 6 якого, встановлює порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу: «Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження».
Також, згідно листа МОН від 25.05.2011 р. №1/9-389 «Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно  наказу Міністерства  охорони здоров'я України  № 434 від 29.11.2002  та затвердженого цим наказом   примірного «Положення  про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». Враховуючи вище зазначене, відмова керівника  дошкільного навчального закладу  у прийнятті дитини до закладу без  відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України.  За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник  закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.»

Я та мій чоловік відмовились від уведення моєму синові профілактичних щеплень і туберкульозних проб, флюорографії та інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин та іонізуючого опромінення.
Офіційна медицина не дає ніяких гарантій про відсутність після щеплення можливих ускладнень і не несе відповідальності у випадку нанесення здоров’ю дитини шкоди. Я не хочу і не зобов’язана рискувати здоров’ям нашої дитини, навіть якщо цей риск мінімальний.
Відмовились від подальших вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р. Пірке) через наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках - декількох відразу) з токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, рака, Синдрому Раптової Дитячої Смертності.
Відмовились від можливої вакцинації краснухи, Гепатиту В, вітрянки з етичних міркувань через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.
Ми ознайомлені зі змістом Закону України " Про захист населення від інфекційних хвороб", лікарем доведенi до відома можливі наслідки відсутності щеплень, а також можливі несприятливі події після імунізації:
І. Реакції
1 Підвищення температури до 39° С1
 2 Підвищення температури більше 39° С (сильна загальна реакція організму)
3 Біль, набряк м’яких тканин більше 50 мм, гіперемія у місці введення більше 80 мм, інфільтрат більше 20 мм (сильна місцева)
4 Лімфоаденопатія
5 Головний біль
6 Дратівливість, порушення сну
7 Висипання неалергічного генезу
8 Нудота, біль у животі, диспепсія, діарея
9 Катаральні явища
10 Міальгія, артралгія
11 Транзиторна тромбоцитопенія
 ІІ. Ускладнення
12 Післяін’єкційний абсцес
13 Анафілактичний шок та анафілактоїдні реакції
14 Алергічні реакції (набряк Квінке, висипка за типом кропивниці, синдром Стівенса-Джонсона, Лайєла)
15 Фебрильні судоми
16 Афебрильні судоми
17 Підшкірний холодний абсцес
18 Поверхнева виразка > 10 мм.
19 Регіональний(і) лімфаденіт(и)
20 Келоїдний рубець
21 Генералізована БЦЖ-інфекція, остеомієліт, остеїт.

Дана відмова є обдумане і виважене рішення, прийняте  на основі детального і всебічного вивчення питань, пов’язаних із вакцинацією і медичним втручанням.
Наша відмова від щеплень повністю відповідає нормам діючого законодавства, в тому числі:
ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Особам,  які  не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом  порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків  або  інших  законних  представників.);
ст. 10.3 наказу Міністерства охорони  здоров'я України від 16.09.2011  N 595 (перед  щепленням або туберкулінодіагностикою потрібно отримати Інформовану  згоду одним із батьків або іншим законним представником дитини на проведення  щеплення або туберкулінодіагностики) .
ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров'я);
ст. 43 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" (про згоду на медичне втручання);
ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини)
ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.),
ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань).

Всі документи, які необхідні для прийому моєї дитини до Вашого дитячого навчального закладу, додаю до даної заяви.
 В зв’язку з достатньою обґрунтованістю моїх вимог, прошу негайного та об’єктивного розгляду заяви від встановленого ст. 18,19,20 Закону України «Про звернення громадян» терміну (3 дні), у зв’язку з необхідністю виходу на роботу.
У разі Вашої відмови, прошу обґрунтувати її на основі Конституції та Законів України, привести докази медичних показників, за якими моя здорова дитина, про що свідчать медичні довідки, які додаються до даної заяви, не може знаходитися в суспільстві. Обґрунтовану письмову відповідь на моє звернення, відповідно до закону України «Про звернення громадян», прошу надіслати на адресу:


Додатки:
1.   Копія медичної довідки про стан здоров’я дитини (ф. 112/о).
2.   Копія довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
3.   Копія свідоцтва про народження дитини.


Дата                                   підпис                                                              П.І.П.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 10:21
Отнесла заявление, пойду за ответом 17.05 12.
Зав. сказала, что будет советоваться в отделе образования, но скорее всего не разрешат, потому, что разрешения  на посещения ДНЗ  з 1.06.12 ЛКК не дала.
Жду ответ :-\


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 15 Мая 2012, 10:46
Почитайте мои заявления, может у кого-то возникнуть замечания, предложения. Жду ваших отзывов.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 16 Мая 2012, 21:34
Будем бороться , Алина!

Нам в больнице не дали такого жёсткого отказа. Нормально оформили форму112/о и вывод ВКК написав одно и тоже : " за соматичним станом здоров"я відвідувати дитячий заклад протипоказів немає." Рекомендовано проведення профілактичних щеплень за віком.

Зато зав. дет.садом опираясь на статью 12 закона "про защиту населения от инфекционных болезней" и потом по статье 15 про порядок принятия ребёнка в сад обратила наше внимание на то, что дети, которые не получили прививок не могут быть приняты в дет.сад. Но больше всего она обратила внимание на следующее: відповідно до статті 41 цього Закону особи, винні в порушені законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність згідно із законами України.
то есть ясно дала понять что, ей не хочется нарушать именно этот закон чтоб потом не нести за это ответственность. т.к. её элементарно могут притянуть к ответственности за её такое опрометчивое решение (принятие ребёнка без прививок в садик).

Теперь прошу обратить внимание людей кто будет читать эту ветку. так как далее изложу свои соображения относительно последующих действий. Думаю стоит коллективно помыслить!

Думается сделать так:
+во первых: зав.садиком боится по понятной причине, значит нужно каким-то образом защитить её перед её же начальством. Для этого думаю нужно направить хитрое письмо в департамент образования и гуманитарной политики черкасского гор.совета (могу неправильно назвать организацию) имеется ввиду заведение, что располагается на территории дет.сада напротив здания СБУ.

  Часть этого хитрого заявления должна содержать своего рода обвинения в том, что зав. дет.садом препятствует поступлению ребёнка в сад нарушая его конституционные права. Следом за этим написать понимание. что она. зав.дет садом, опасается наказания за свои действия согласно статья 41 закона "про защиту населения от инфекц-х болезней" И вот тут уже попросить этот самый департамент, чтоб те донесли до зав. дет.садом что  согласно действующему законодательству она (зав.дет садом) не нарушая законы может принять моего ребёнка в этот дет.сад. Более того, если она как раз откажется его принять, опираясь на статью 12 и 15 закона "про защиту населения от инфекц-х болезней", она нарушит целую цепочку законов и будет препятствовать соблюдению конституционных прав гражданина Украины,а именно (и расписать что зав. дет садом нарушит если продолжит препятствовать принятию ребёнка в дет.сад.) А так же, в случае подачи искового заявление в прокуратуру города данное заявление может служить обстоятельством, которое отягощает Вашу вину, поскольку является предупреждением о факте нарушения законодательства Украины.

+ во вторых: написать заявление на имя зав.дет садом о том что она не нарушает законов и конституции если примет моего ребёнка в своё учреждение. Так же стоит напомнить что ребёнок осмотрен врачами соответствующей квалификации и имеет все необходимые медицинские выводы вплоть до ВКК о том, что противопоказаний для посещения дет.сада у ребёнка нету! И, более того, если она как раз откажется его принять, опираясь на статью 12 и 15 закона "про защиту населения от инфекц-х болезней", она нарушит целую цепочку законов и будет препятствовать соблюдению конституционных прав гражданина Украины,а именно (и расписать что зав. дет садом нарушит если продолжит препятствовать принятию ребёнка в дет.сад.) А так же, в случае подачи искового заявление в прокуратуру города данное заявление может служить обстоятельством, которое отягощает её вину, поскольку является предупреждением о факте нарушения законодательства Украины.

Сюда же следует добавить отягчающее обстоятельство: Кроме того, невозможность устроить ребёнка в детский сад по Вашей вине/по вине Вашего учреждения, может привести к потере работы и соответствующему финансовому ущербу.

Таким образом благодаря этим бумагам департамент будет поставлен в узкие рамки обоснования почему нам нельзя пойти в дет сад (т.е. почему зав. дет садом нам отказывает?) с одной стороны, и сама зав. дет садом тоже получается озадачена тем, что согласно верховенства права она не имеет права нам отказать. и в тоже время её опасения о неправомерности ей дёйствий беспочвенны согласно того же верховенства права. Следовательно она нас либо принимает, либо может нарваться на нарушения цепочки законов которые выше по верховенству права.

+ в-третьих: мед.персонал в садике просит чтоб в формулировке было указано (дословно) "Дитині дозволено відвідувати дитячий заклад"т.е. чтоб поликлиника взяла на себя ответственность за то. что непривитый ребёнок идёт в дет.сад. А поскольку нам такую формулировку не написали. можно и контрольный выстрел сделать через заявление на глав-врача больницы:

З А Я В Л Е Н И Е

Просим Вас обеспечить оформление медицинской карты для нашего сына _________ с безусловным правом посещения ею государственного дошкольного учреждения без требований о проведении профпрививок, проб Манту и иных процедур, связанных с введением в организм посторонних веществ или ионизирующих излучений.

Наш отказ от проведения профилактических прививок до совершеннолетия сына есть обдуманное и взвешенное решение, принятое на основании детального и всестороннего изучения вопросов, связанных с вакцинацией, а также полностью соответствует нормам действующего законодательства, в том числе:

Закон Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб»:

Ст. 12 Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків.

Закон Украины «Основи законодавства України про охорону здоров'я»:

Ст. 42 Ризиковані методи ... профілактики ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта

Ст. 43 Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Медицинских противопоказаний к посещению детского сада у нашего сына нет. Ребенок здоров, осмотрен специалистами Вашего лечебного заведения, о чем имеются записи в амбулаторной карте. Все необходимые анализы для оформления медкарты формы 112/о нами также были сданы.

В случае отказа просим Вас оформить больничный лист по уходу за ребенком с ____ на срок до выдачи оформленной должным образом медицинской карты, а также изложить обоснование отказа в письменном виде, основываясь на верховенстве права:

Положения статьи 8 Конституции Украины:

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.»

Положения статьи 68 Конституции Украины:

Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності...

Положения статьи 53 Конституции Украины:

«Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої... освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної... освіти, різних форм навчання...»

Решении Конституционного Суда Украины «Про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України» (м. Київ, Справа N 1-4/2004, 4 березня 2004 року, N5-рп/2004):

1) доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

2) Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Обращаем Ваше внимание на то, что Ваш отказ предоставить необходимым образом оформленную справку для посещения детского сада нарушает конституционное право ребенка на образование. Эта конституционная норма имеет силу, высшую по сравнению с Законом Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб». Кроме того, невозможность устроить ребёнка в детский сад по вине Вашего учреждения, может привести к потере мною работы и соответствующему финансовому ущербу.

О возможных последствиях отсутствия прививок и о возможных поствакцинальных осложнениях, вплоть до инвалидности, мы ознакомлены (Додаток 1 до «Інструкції з планування епіднагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів, виявлення та реєстрації поствакцинальних реакцій, ускладнень» з Наказу МОЗ України №48 від 03.02.2006).

Сообщаем Вам также, что вакцинно-профилактическая деятельность Вашего медицинского учреждения противоречит законодательству Украины, поскольку в ее результате может быть нанесен вред здоровью пациентов из-за поствакцинальных осложнений, что запрещено статьей 42 Закона Украины «Основи законодавства України про охорону здоров'я». В случае открытия уголовного дела по факту нанесения указанного вреда кому-либо из пациентов, это заявление может служить обстоятельством, которое отягощает Вашу вину, поскольку является предупреждением о факте нарушения законодательства Украины.

Напоминаем, что информация о факте этого заявления касается состояния здоровья гражданина, а потому является врачебной тайной и не подлежит разглашению, в соответствии с законодательством Украины.

Теперь под итожим: необходима помощь всех кто копается в этой теме чтоб грамотно скомпоновать все виды заявлений, про которые я тут упоминал (бумагу на департамент. бумагу на зав.дет сада.)
Мне думается что все, кто борятся за свои права топтали одну и ту же дорожку в большинстве случаев. Возможно по этому и не могли достигнуть желаемого результата!
   Давайте посмотрим под другим углом на эту ситуацию: каждый кто сидит в кресле\стуле трусится за свою шкуру и работу. Первая кто трусится - педиатр. потом зав отделения. потом зав поликлиники. Наряду с ними трусится зав. дет садом. каждому этому звену приходится вдалбливать что они законов не нарушают (верховенство права) что есть очень сложным моментом, т.к. все там перепуганы наказанием сверху. Значит нужно это "верхнее" звено загнать в ситуация "да" "да" когда на основе действующих законов они не могут сказать "НЕТ" и вынуждены согласиться что если откажут, тогда будут нарушителями закона.

Возможно я где-то неясно выразился, но поправляйте, спрашивайте, будем бороться. Времени осталось не так много. Дети слишком быстро растут!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 16 Мая 2012, 22:18
а вот ещё мысль. зачастую даже мы, родители, которые борятся за свои права и за права наших детей сами не представляем всю иерархию. Думаю что и зав.детсадом сама это с трудом укладывает в своей законсервированной голове. Если есть у кого-то полное виденье картины иерархии всей этой структуры то может изобразите в виде простейшей схемы? Например идём снизу: медперсонал в дет.саде - затем зав.детсадом - специалист департамента образования и гумаитарной политики гор.совета и т.д (примерно так).... может быть если показать эту схему каждому звену (вплоть до того что прикреплять к каждому заявлению. которое будет кому-то отдаваться) и если возле каждого звена прописать законы кто какие издал и где какое верховенство играет роль. Возможно тогда твердолобые зав.дет.садом, мед персонал в садах и другие упёртые люди начнут понимать что они не нарушают законов и родители рассуждают и опираются исключительно на законодательство и верховенство права! Как вам такая мысль?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Ср, 16 Мая 2012, 22:29
Мысль хорошая, но затратна и по времени и по здоровью. Проще: незнання закону не звильняе вид видповидальности. Хотя, не всем звеньям этой цепочки, а тем у кого есть полномочия давать вказивкы может и надо объяснять.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 16 Мая 2012, 22:34
ну это я подумал тогда, когда сам понял что недопонимаю всей этой структурности и подчинённости. Подумал может кому-то тоже будет это интересно раскопать и узнать.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Ср, 16 Мая 2012, 23:02
slava_h"Значит нужно это "верхнее" звено загнать в ситуация "да" "да" когда на основе действующих законов они не могут сказать "НЕТ" и вынуждены согласиться что если откажут, тогда будут нарушителями закона."

ст.12, ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Особам,  які  не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом  порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків  або  інших  законних  представників.);
Ст. 15. ...Працівники дитячих закладів зобов'язані:
     вести постійне спостереження за станом здоров'я  дітей,  а  в
разі  виявлення  хворого на інфекційну хворобу - вжити заходів для
його ізоляції від здорових дітей та  негайно  повідомити  про  цей
випадок відповідний заклад охорони здоров'я;
     систематично проводити   гігієнічне   навчання  та  виховання
дітей.

таким образом ни родители ни зав. ДС, ссилаясь на ст. 41, не нарушают закон "Про зах. нас. від інф. хвороб ", потому что это же закон дает право родителям не прививать ребенка.
+ донести пояснения Листа МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року

Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 17 Мая 2012, 08:14
+ донести пояснения Листа МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року

а что за лист такой? это что-то я вчера не припоминаю чтоб мы обсуждали? :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 17 Мая 2012, 08:21
Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року
Дает пояснения об соблюдении порядка принятия детей в ДС


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 17 Мая 2012, 08:44
1. Заявление зав. садом
2. Заявление департамент образования + глав. врачу
3. Областное управление образования + областное управление здравоохранения
4. Губернатор + прокуратура + можно МОН и МОЗ
5. Суд (административный)
6. Можно подключить телевидение


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 17 Мая 2012, 13:52
Была у зав. ДС, получила отказ. В отказе она сослалась на ст 15, диты без щеплень не мають права видвидувати ДНЗ. Усно сказа, что в справке должна быть заветная фраза : Дозволено видвидуваты ДНЗ з 1.06.12р,
Я подготовила заявление на глав. врача, что бы он выдал мне справку с правильным выводом ЛКК.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 17 Мая 2012, 14:09
Вот мое заявление, завтра отнесу. Может буду какие замечания, пишите! ::)

Головному лікарю
Черкаської міської дитячої лікарні
Від

Заява

Я, мати дитини GSG р. н., звернулась до Вас 24.04.2012р. із заявою (вх. .. від 24.04.2012р.) про відмову введення моїй дитині усіх профілактичних щеплень і туберкульозних проб, флюорографії та інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин та іонізуючого опромінення; а також із проханням забезпечити оформлення медичної карти встановленого зразка для нашого сина Гаркуші Максима Олександровича, в якій зазначити чи може він за станом здоров’я відвідувати дитячий навчальний заклад з 1.06.2012р без вимоги проведення профілактичних щеплень і проб Манту, флюорографії та інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин та іонізуючого опромінення.
3.05.2012р. було проведено засідання ЛКК для вирішення питання про відвідування дошкільного навчального закладу моїм сином.
8. 05. 2012р. заступником головного лікаря ПІП. було вручено виписку із історії розвитку дитини ф.112/о № … код .. від 8.05.2012р. з висновком ЛКК, в якому зазначено: «За станом здоров’я протипоказань для відвідування ДНЗ відсутні, але на виконання ст. 27 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та ст. 12, і ст. 15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», відвідувати ДНЗ не може».
З даними документами я звернулася до директора Навчально-виховного об’єднання ПІП з проханням прийняти мою дитину до даного дошкільного навчального закладу, на що отримала від неї відповідь, що вона не може прийняти мого сина ПІП р. н. до ДНЗ, так як неналежним чином оформлені медичні документи.
Висновок ЛКК, який зазначений у виписці із історії розвитку дитини ф.112/о № .. код .. від 8.05.2012р є не правомірний.
Я вимагаю у висновку ЛКК зазначити: може відвідувати дошкільний навчальний заклад з 1.05.2012р. Підставою для моєї вимоги обов’язкового внесення такого висновку є п. 1 постанови КМУ №1204 від 16.11.2011 р., якою введено необхідність висновку «лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад». Цей висновок визначає наявність фізичної можливості займатися певною діяльністю, а не правовим дозволом на займання нею.
Аналогія: медична довідка кандидата у водії зазначає лише придатність особи з медичної точки зору керувати транспортним засобом, але дозвіл на керування дає лише ДАІ МВС шляхом видачі водійського посвідчення за інших, вже немедичних, умов. У нашому випадку дозвіл на прийом до навчального закладу дає його керівник згідно «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ №305 від 12.03.2003 р., п. 6 .
Згідно наказу МОЗ №434 від 29.11.2002 р., питання про відвідування (не про прийом) дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, яка визначає придатність дитини відвідувати навчальний заклад.
Відсутність вказаного висновку (тобто неготовність документів з вини медичних працівників) повністю унеможливлює реалізацію права нашої дитини на освіту в державних і комунальних навчальних закладах, гарантованого ст. 53 Конституції: «Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах», і підтвердженого рішенням Конституційного суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004 р.: «доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту… означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту».
Члени ЛКК, які за ст. 19 Конституції України, зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, не мають повноважень забороняти дитині йти в дошкільний навчальний заклад.
Заборона членів ЛКК на відвідування дитиною дошкільного навчального закладу у зв’язку з відсутністю щеплень є перевищенням службових повноважень при оформленні медичної документації, які повністю унеможливили реалізацію права моєї дитини на здобуття освіти у державних та комунальних навчальних закладах, та підпадають під ст.365 Кримінального кодексу України.
З виписки із історії розвитку дитини ф.112/о № 211 код 00907 від 8.05.2012р. в якій вказано, що моя дитина не може відвідувати ДНЗ, видно, що дії членів ЛКК базувалися на: незнанні законів, на посяганні на моє право, як матері своєї дитини, відмовитися від сумнівних медичних втручань, без будь якої виникаючої звідси дискримінації (ст. 12,42,43 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб») та на приниження гідності моєї дитини, як «іншої», «такої, що може загрожувати суспільству». Такі дії підпадають під ст. 364 Кримінального кодексу України.
Крім того Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики затвердженого Наказом МОЗ України від 16.09.2011  N 595 п. 21 зазначає: «Факт відмови від щеплень… оформляється за формою N 063-2/…».
Мою заяву (вх. .. від ...) про відмову введення моїй дитині усіх профілактичних щеплень і туберкульозних проб, флюорографії та інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин та іонізуючого опромінення вважаю проігнорованою, оскільки факт моєї відмови від щеплень не оформлений за формою N 063-2/о згідно Наказу МОЗ України від 16.09.2011  N 595.
Це може завдати істотної шкоди охоронюваним законом моїм правам та інтересам. Оскільки згідно ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», під час відвідування моїм сином дитячого садка, на нього може бути подане подання відповідних посадових осіб державної санітарно - епідеміологічної служби на усунення від відвідування дошкільного закладу, як на особу, яка ухиляється від щеплень проти інфекцій.
У Наказі МОЗ від 14.04.1995 № 66 Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення п. 1.4.5. зазначено: «Особами, які ухиляються від щеплення проти інфекцій, визнаються: громадяни або їх неповнолітні діти, які необгрунтовано відмовились від профілактичного щеплення».
Я не відношусь до цієї категорії осіб, оскільки ознайомлена зі змістом Закону України " Про захист населення від інфекційних хвороб", лікарем доведенi до відома можливі наслідки відсутності щеплень, а також можливі несприятливі події після імунізації. В заяві (вх. .. від ...) я обґрунтувала свою відмову згідно чинного законодавства.
Таким чином Ваші дії, а також дії ваших підлеглих підпадають під ст. 364 та ст. 365 Кримінального кодексу України.
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» у ст. 6  зазначає «Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає … правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації пов’язаних із станом  здоров’я».
Також хочу звернути Вашу увагу на ст. 43 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», в якій сказано «Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми цього міжнародного договору».
Існують наступні міжнародні договори:
1.   Конвенція  про права дитини ст. 2 «Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань,  національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин».
2.   Декларація прав дитини принцип 7 «… Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов’язковою”.
3.   Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини ст. 1 «Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі – без дискримінації – повагу до її недоторканності та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини».
4.   Загальна декларація прав людини ст. 19 «Кожна  людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення: це право включає свободу безперешкодного дотримання своїх переконань».
5.   Європейська соціальна хартія ч. 111 «Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я».
6.   Протокол №12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ст. 1.1 «Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад, за ознакою … переконань … або за іншою ознакою» 2. «Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад, за тими, які зазначені в пункті 1».
7.   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод ст. 14(1) «Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою … переконань … або інших обставин».
8.   Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти ст. 1 «… выражение «дискриминация» охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку … убеждений …, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношений в области образования, и, в частности: а) Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой степени или типа».
9.   Загальна декларація прав людини ст. 261 «Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов’язковою».
10.   Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ст. 131 «Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. 2. а) початкова освіта повинна бути обов’язковою».
11.   Перший протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини ст. 2 «Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту».
Усі вищевказані права, які передбачені міжнародними договорами відображені в Конституції України. У ст.. 8 Конституції України (254к/96-ВР) в Україні проголошено принцип верховенства права  «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується». Тобто, якщо є суперечки між нормативно-правовими актами, застосовуються ті, що відповідають Конституції України.
Відповідно до ст. 68 Конституції України «Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».
Ст. 53 Конституції України говорить «Кожен має право на освіту». Закон України «Про охорону дитинства» ст. 19  зазначає«… Кожна дитина має право на освіту».
Закон України «Про дошкільну освіту» встановлює у ст. 4 «Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні», у ст. 6 «Принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти».
Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 року №5-пр/2004 офіційно роз’яснено, що «Доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту».
Отже, питання про відвідування моєї дитини дитячого садка повинно вирішуватися на підставі  Конституції України (254к/96-ВР), вказаних міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України та Законів України, що не суперечать Конституції України.

Прошу:

1.   Вжити заходів для належного оформлення довідки і у висновку ЛКК зазначити: може відвідувати дитячий навчальний заклад з 1.06.2012р., згідно постанови КМУ №1204 від 16.11.2011 р (виписка із історії розвитку дитини ф.112/о № .. код .. від ...), оскільки медичне обстеження ЛКК мій син пройшов 3.05.2012р.;
2.   Надати письмове роз’яснення, що даний висновок оформлений відповідно до діючого законодавства;
3.   Забезпечити оформлення факту моєї відмови від щеплень за формою N 063-2/о згідно Наказу МОЗ України від 16.09.2011  N 595.

В зв’язку з достатньою обґрунтованістю моїх вимог та необхідністю виходу на роботу, прошу негайного та об’єктивного розгляду заяви від встановленого ст. ст. 18,19,20 Закону України «Про звернення громадян» терміну (3 дні).
У разі не виконання мого звернення буду змушена звернутись до органів прокуратури, для здійснення прокурорського нагляду, а також до суду для відшкодування мені завданої моральної шкоди.
Обґрунтовану письмову відповідь на моє звернення, відповідно до закону України «Про звернення громадян», прошу надіслати на адресу:


.Число                                                                                                             ПІПНазвание: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 17 Мая 2012, 14:59
а я даже и не помню чтоб я такую заяву писал про отказ. В карточке написали что отказались мол и на себя взяли ответственность. Может тоже стоит написать и обосновать причину отказа. Да. точно. напишу полюбому! )


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 17 Мая 2012, 15:12
Алина! Я бы ещё один абзац добавил в твою заяву, мол обращаю ваше внимание на то, что если начнётся судебный процесс  это заявление может служить обстоятельством, которое отягощает Вашу вину, поскольку является предупреждением о факте нарушения законодательства Украины.... ну что-то в этом духе.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 17 Мая 2012, 16:08
охоронюваним законом


думаю тут должно быть другое слово или другая его формулировка. как то оно корявенько звучит. А вот как написать по другому уже башка не варит ))) попробую дома подобрать слово )


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 17 Мая 2012, 21:04
Заявление дополнила:
Я вимагаю у висновку ЛКК зазначити: може відвідувати дошкільний навчальний заклад з 1.05.2012р. Підставою для моєї вимоги обов’язкового внесення такого висновку є п. 1 постанови КМУ №1204 від 16.11.2011 р., якою введено необхідність висновку «лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад». Цей висновок визначає наявність фізичної можливості займатися певною діяльністю, а не правовим дозволом на займання нею.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 17 Мая 2012, 21:07
Cлава, я дописала: "У разі не виконання мого звернення буду змушена звернутись до органів прокуратури, для здійснення прокурорського нагляду, а також до суду для відшкодування мені завданої моральної шкоди."


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: slava_h от Пт, 18 Мая 2012, 07:50
+ О! Вот так думаю будет прикольней. Молодца, Алина! Я вот тоже подкорректоровал свою заяву. Поскольку я не писал  обоснования почему не делаю прививок и у меня так же нет формы про отказ прививания я объеденил эти 2 бумаги в одну и вот что получилось. а ну просмотри свежим взглядом может что скорректируешь? Отмечу то что исправли или под себя скорректировал


Головному лікарю
Черкаської міської дитячої лікарні
ЗАЯВА
Я та моя жінка, відмовились від уведення моєму синові профілактичних щеплень і туберкульозних проб, флюорографії та інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин та іонізуючого опромінення.
Офіційна медицина не дає ніяких гарантій про відсутність після щеплення можливих ускладнень і не несе відповідальності у випадку нанесення здоров’ю дитини шкоди. Я не хочу і не зобов’язана рискувати здоров’ям нашої дитини, навіть якщо цей риск мінімальний.
Відмовились від подальших вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р. Пірке) через наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках - декількох відразу) з токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, рака, Синдрому Раптової Дитячої Смертності.
Відмовились від можливої вакцинації краснухи, Гепатиту В, вітрянки з етичних міркувань через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.
Ми ознайомлені зі змістом Закону України " Про захист населення від інфекційних хвороб", лікарем доведенi до відома можливі наслідки відсутності щеплень, а також можливі несприятливі події після імунізації:
І. Реакції
1 Підвищення температури до 39° С1
 2 Підвищення температури більше 39° С (сильна загальна реакція організму)
3 Біль, набряк м’яких тканин більше 50 мм, гіперемія у місці введення більше 80 мм, інфільтрат більше 20 мм (сильна місцева)
4 Лімфоаденопатія
5 Головний біль
6 Дратівливість, порушення сну
7 Висипання неалергічного генезу
8 Нудота, біль у животі, диспепсія, діарея
9 Катаральні явища
10 Міальгія, артралгія
11 Транзиторна тромбоцитопенія
 ІІ. Ускладнення
12 Післяін’єкційний абсцес
13 Анафілактичний шок та анафілактоїдні реакції
14 Алергічні реакції (набряк Квінке, висипка за типом кропивниці, синдром Стівенса-Джонсона, Лайєла)
15 Фебрильні судоми
16 Афебрильні судоми
17 Підшкірний холодний абсцес
18 Поверхнева виразка > 10 мм.
19 Регіональний(і) лімфаденіт(и)
20 Келоїдний рубець
21 Генералізована БЦЖ-інфекція, остеомієліт, остеїт.

Дана відмова є обдумане і виважене рішення, прийняте  на основі детального і всебічного вивчення питань, пов’язаних із вакцинацією і медичним втручанням.
Наша відмова від щеплень повністю відповідає нормам діючого законодавства, в тому числі:
ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Особам,  які  не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом  порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків  або  інших  законних  представників.);
ст. 10.3 наказу Міністерства охорони  здоров'я України від 16.09.2011  N 595 (перед  щепленням або туберкулінодіагностикою потрібно отримати Інформовану  згоду одним із батьків або іншим законним представником дитини на проведення  щеплення або туберкулінодіагностики) .
ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров'я);
ст. 43 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" (про згоду на медичне втручання);
ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини)
ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.),
ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань).

Прошу Вас факт моєї відмови від щеплень оформити за формою N 063-2/о згідно Наказу МОЗ України від 16.09.2011  N 595.
Відсутність цієї форми N 063-2/о може завдати істотної шкоди законом, що охороняє мої права та інтереси. Оскільки згідно ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», під час відвідування моїм сином дитячого садка, на нього може бути подане подання відповідних посадових осіб державної санітарно - епідеміологічної служби на усунення від відвідування дошкільного закладу, як на особу, яка ухиляється від щеплень проти інфекцій.
У Наказі МОЗ від 14.04.1995 № 66 Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення п. 1.4.5. зазначено: «Особами, які ухиляються від щеплення проти інфекцій, визнаються: громадяни або їх неповнолітні діти, які необгрунтовано відмовились від профілактичного щеплення».

В заяві (вище за текстом) я обґрунтув свою відмову згідно чинного законодавства.

Нагадую, що ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» містить також і роз’яснення, щодо відвідувань дитячого закладу … при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» у ст. 6  зазначає «Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає … правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації пов’язаних із станом  здоров’я».
Також хочу звернути Вашу увагу на ст. 43 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», в якій сказано «Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми цього міжнародного договору».
Існують наступні міжнародні договори:
1.   Конвенція  про права дитини ст. 2 «Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань,  національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.
2.   Декларація прав дитини принцип 7 «… Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов’язковою”.
3.   Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини ст. 1 «Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі – без дискримінації – повагу до її недоторканності та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини».
4.   Загальна декларація прав людини ст. 19 «Кожна  людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення: це право включає свободу безперешкодного дотримання своїх переконань».
5.   Європейська соціальна хартія ч. 111 «Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я».
6.   Протокол №12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ст. 1.1 «Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад, за ознакою … переконань … або за іншою ознакою» 2. «Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад, за тими, які зазначені в пункті 1».
7.   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод ст. 14(1) «Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою … переконань … або інших обставин».
8.   Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти ст. 1 «… выражение «дискриминация» охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку … убеждений …, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношений в области образования, и, в частности: а) Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой степени или типа».
9.   Загальна декларація прав людини ст. 261 «Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов’язковою».
10.   Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ст. 131 «Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. 2. а) початкова освіта повинна бути обов’язковою».
11.   Перший протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини ст. 2 «Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту».
Усі вищевказані права, які передбачені міжнародними договорами відображені в Конституції України. У ст.. 8 Конституції України (254к/96-ВР) в Україні проголошено принцип верховенства права  «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується». Тобто, якщо є суперечки між нормативно-правовими актами, застосовуються ті, що відповідають Конституції України.
Відповідно до ст. 68 Конституції України «Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Ст. 53 Конституції України говорить «Кожен має право на освіту».   Закон України «Про охорону дитинства» ст. 19  зазначає«… Кожна дитина має право на освіту».
Закон України «Про дошкільну освіту» встановлює у ст. 4 «Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні», у ст. 6 «Принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти».
Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 року №5-пр/2004 офіційно роз’яснено, що «Доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту».
Отже, питання про відвідування моєї дитини дитячого садка повинно вирішуватися на підставі  Конституції України (254к/96-ВР), вказаних міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України та Законів України, що не суперечать Конституції України.


В зв’язку з достатньою обґрунтованістю моїх вимог, прошу забезпечити оформлення факту моєї відмови від щеплень за формою N 063-2/о згідно Наказу МОЗ України від 16.09.2011  N 595.
 Також, негайного та об’єктивного розгляду заяви від встановленого ст. 18,19,20 Закону України «Про звернення г&#


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Aliha от Сб, 19 Мая 2012, 16:30

Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет - не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?!
- Да... (К-ф 'Брат-2)
СПАСИБО УЧАСТНИКАМ ЛИГИ за то что открывают правду Зазеркалья. За нами сила!!!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 19 Мая 2012, 21:24
Алина. затрудняюсь с законами, которые можно прописать для защиты зав сада. потом для мин освиты и завершающте добивающие. можешь подсказать какие выписки из законов следует упомянуть? я грамотно скомпоную. давай вместе поработаем над общим текстом. поскольку думаю мы оба сталкнёмся с одними и теми же заявлениями...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Сб, 19 Мая 2012, 22:54
Думаю защищать зав.ДС не надо, она отказала, потому что ей так сказали.
Законы возьми из моего заявления зав. ДС. основной упор на литс МОН:
Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.
Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.
Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 22 Мая 2012, 13:10
http://mtmvua.com/vidpovidupovnovazhenogozpravliudyny

Алина! Перечитай что тут есть. Что скажешь?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: slava_h от Вт, 22 Мая 2012, 13:49
Это стоит почитать (см.ссылку ниже) хоть и про РФ написано.

"Здоровье" (приложение к "Аргументам и фактам") 24 января 2001 г.
Галина Червонская — вирусолог, к.б.н., член Российского национального комитета по биоэтике (РНКБ) РАН и Международного общества прав человека (МОПЧ), автор ряда книг о вакцинации.


Источник: http://www.homeoint.ru/vaccines/opinions/error.htm

И вот ещё толковое. http://afanas.ru/privivki/index.htm

после этих статей легко задаются вопросы любого уровня врачу или ещё какому-то умнику из любителей уколоть ребёнка.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 22 Мая 2012, 14:42
Скажу вот что : прививки были , есть и будут. это огромный бизнес: покупка прививки, лечение осложнений, лечение болезней в следствии ослабленного иммунитета, лечение бесплодия и т.д. и т.п. Система, никто так просто от нее не откажется.
Когда родился мой сын, я тоже думала быть как все, прививаться, но муж пришел в роддом  и написал отказ. За это я очень ему благодарна. А потом дома у меня открылись глаза: почитала, у знакомой умер ребенок после БЦЖ, когда гуляли с ребенком познакомилась с женщиной, у нее родилась здоровая девочка, после прививки в роддоме упала на 9 месяцев в кому. Сейчас ей 4 года: нарушена координация, косоглазие, жевательный рефлекс отсутствует. Ребенок инвалид.
Девочку надо отдать в специализированный садик, НО чтоб в него попасть Надо сделать все прививки. Мамаша то медотвод делала, то так просила. В итоге делает прививки. И верит врачам, что у ее дочки была какая-то инфекция, по этому тогда нельзя было делать прививку.
У каждого есть выбор. я верю , что прививки это зло. кто-то думает иначе - это его выбор и его право.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 22 Мая 2012, 15:06
Да мнения тут уже все свои поставили и вывели. Я тебе по существу. Посмотри на что ссылаются и какой документ накатали когда написано было что обратятся в конституционный суд.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 22 Мая 2012, 15:21
а меня вот осенило внезапно: смысл писать на департамент образования? С тем же успехом я напишу на заведующую дет.садом и там изложу по порядку то же. что собирался изложить на департамент. зав. сада всё равно идёт в тот же департамент и там получает разъяснение по каждому подобному заявлению. Я в этом письме полностью опишу правомерность/неправомерность со стороны зав.дет садом о принятии/непринятии ребёнка в дет сад. и тут же попрошу в случае отказа дать развёрнутый обоснованный ответ "почему" согласно верховенства права  ... ну и т.д. по тексту. который ты знаешь.

или же похожие тексты с некоторыми изменениями написать и туда и туда.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: sash от Ср, 23 Мая 2012, 09:32
сегодня зав. садом сказала, что в Энергодаре какая - то заведующая взяла справку (где мы так и не поняли) о том, что зав.сада может принять в сад не привитого ребенка. (какой-то папа юрист эту тему пробил)
Для не привитого ребенка нужно обеспечить в  саду определенные условия (какие...она выясняет). Будет звонить зав. санстанции.


кто-то что-то знает про Энергодар?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 23 Мая 2012, 10:20
не слышал про Энергодар. Алина, я бы попросил модератора форума перенести нашу тему в раздел про прививки, а не в общих вопросах. Думаю там будет более "живое" обсуждение.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 24 Мая 2012, 08:30
кто знает где можно взять статистику детских заболеваний в пределах своего города на следующие болезни:
туберкулёз
гепатит
Дифтерия
коклюш
полиомелит
корь
краснуха
паротит
столбняк

Кто подскажет где искать?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 24 Мая 2012, 08:42
я думаю нужно делать запрос в сэс


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Алла от Чт, 24 Мая 2012, 12:03
А что эта статистика даст?
Прошлым летом среди моих знакомых в трех семьях ПРИВИТЫЕ дети болели коклюшем. Угадайте, что написано в их карточках?
Что сказали врачи родителям, когда те осознали, что у детей коклюш?
 Он же "стодневный кашель",который не берут антибиотики?
А сколько всяких антибиотиков бедным детям укололи...  :(
Вот и вся статистика... насквозь лживая...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: lenusi4ok от Пт, 25 Мая 2012, 13:19
кто-то собирается из Энергодара подавать в суд на главврача для допуска в детсад? Я в этом году уже точно отдаю ребёнка в сад, вместе легче воевать!!! Звоните  0500473494, Елена


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Aliha от Пт, 25 Мая 2012, 14:11
Получила ответ от главврача. Заявление не удовлетворили, сослались на внутренний приказ. Пишу заявление в прокуратуру.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 25 Мая 2012, 23:54
Вы сами то видели этот приказ? Требуйте копию этого злосчастного приказика . Что бы душить их, надо разобраться в его сути 


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Сб, 26 Мая 2012, 09:18
Лилия, ссылаться на закон о информации, что б требовать их приказ?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Aliha от Сб, 26 Мая 2012, 15:07
написала заявление с требованием приказа:

Головному лікарю
Черкаської міської дитячої лікарні
Від


Заява

23.05.12р. я отримала від Вас відповідь на мою заяву від 18.05.2012р.,  в якій Ви зазначили, що виписка із форми №112/о з неможливістю відвідувати дошкільний навчальний заклад без профілактичних щеплень видана у відповідності до вимог спільного наказу Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики, Департаменту освіти та гуманітарної політики, ДЗ «Черкаська міська санітарно – епідеміологічна станція» від 09.12.2012р. №315/781/92 «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах»

Прошу:
1.   На основі Закону України «Про інформацію» ст. 5, 9, 29,30 надати копію наказу Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики, Департаменту освіти та гуманітарної політики, ДЗ «Черкаська міська санітарно – епідеміологічна станція» від 09.12.2012р. №315/781/92 «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах»
2.   Реєстраційний номер цього наказу в міністерстві юстиції

В зв’язку з необхідністю виходу на роботу, прошу негайного та об’єктивного розгляду заяви від встановленого ст. ст. 18,19,20 Закону України «Про звернення громадян» терміну (3 дні).
Обґрунтовану письмову відповідь на моє звернення, відповідно до закону України «Про звернення громадян», прошу надіслати на адресу:

.Число                                                                                                             ПІПНазвание: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Aliha от Сб, 26 Мая 2012, 15:10
Ответ дожидаться не стану, приказ в мин. юст. не зарегистрированный. Искала :) Составляю письмо в прокуратуру.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Вс, 27 Мая 2012, 23:48
СПЕШКА НУЖНА ТОЛЬКО ПРИ ЛОВЛЕ БЛОХ , Я БЫ ВСЕ ТАК И ВЗГЛЯНУЛА НА ПРИКАЗ И ПОИСКАЛА БЫ В НЕМ ЛЯПЫ,А В ТОМ ЧТО ОНИ ТАМ ЕСТЬ, СОМНЕНИЙ НЕТ


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Пн, 28 Мая 2012, 08:56
в моем случае спешка просто необходима, 15 июля мне нужно выйти на роботу, не выйти не могу, я военнослужащая. Наверно Вы правы, подожду.
 


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 28 Мая 2012, 09:46
Постарайтесь еще протянуть пару-тройку дней: я отсканю еще док-ты, может, они вам пригодятся в деле выбивания нужных справок.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Пн, 28 Мая 2012, 12:38
Буду ждать.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 31 Мая 2012, 08:19
Алина. они явно тебя не любят. вот что написали мне:
На вашу заяву від.... про забезпечення оформлення факту відмовивід щеплень Вашій дитині ........ за формою №063-2/о, затвердженою наказом МОЗ Україні від 31,12,2009р.№1086 "Про затвердження форми первинної облікової документації №063-2/о "Інформована згодата оцінкастану здоров"я особи або дитини одним із батьків або іншим законним представникомдитини на проведення щепленя аботуберкулінодіагностики" та Інструкції щодо її заповнення" та у відповідності до вимогнаказу МОЗ України від 16,09,2001р. №595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контролю якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" адміністрація міської дитячої лікарні пропонує Вам з"явитися до т.в.о. завідувача педіатричного відділення №5 міської дитячої поліклініки №3 Рачковскької С.Г. , якою буде вирішено питання щодо оформлення відповідного документу.

вот так ответили. думаю на єтой неделе туда добежать и всё порешать.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 31 Мая 2012, 08:32
А что эта статистика даст?

Да. статистика явно хромает. Но зная статистику я для себя смогу расчитать вероятность встретить больного ребёнка в черкассах. Можно даже просчитать по кол-ву проживающих детей в городе + сколько из них по кол-ву ходят в сад и т.д. Это может быть дополнительным аргументом в разговоре с врачами. Подозреваю что. статистика настолько ничтожна по заболеваниям. и может мне играть на руку. Тут даже ни сколько аргумент в разговоре. а сколько здравый подход в остаивании своей позиции. К примеру всего в Черкассах за последний месяц заболело коклюшем 35 детей. Всего в Черкассах примерно 35000 детей разного возраста. Из них в садик ходит 1500. Из этих 1500 заболели 6 чел. Привитых из этих 6 детей все шесть (к примеру) Итого: шанс встретить больного коклюшем в городе составляет 1/1000, а если взять выборку детей из садика, то = 1/250. Шанс заразиться от привитого при встрече? (не знаю) ???  спасают ли прививки от коклюша? 100% НЕТ.  и рассуждения можно продолжать )))) для себя хочу понять и при разговоре не быть голословным. А то когда доходит до остаивания своей позиции кроме как "прививки вредны для иммунитета и т.д." мало что можно сказать. а факты есть факты.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 31 Мая 2012, 14:24
Приехала забирать ответ в поликлинику, а секретарь сказала, что пол часа назад отправила заказным письмом. Обидно :-\. спрашиваю, а что там написано, она не читала, но не больше трех предложений, никаких приложений.
Предполагаю, что приказ мне не покажут, что есть нарушение ЗУ "Об информации" и дополнительный пункт в письме на прокуратуру об нарушении моих законных прав,
Думаю в субботу получу ответ.
Набросаю заявление а прокуратуру, присоединяйтесь, может предложения будут.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Чт, 31 Мая 2012, 19:23
. спрашиваю, а что там написано, она не читала, но не больше трех предложений, никаких приложений.
Предполагаю, что приказ мне не покажут,
Очень интересно!" А был ли мальчик? "  Если его вам его не показывают значит его существование как минимум не правомочно, как максимум они его перечитали и не нашли там того чего сами в ответе домыслили, теперь стыдно показывать :P


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 31 Мая 2012, 20:56
Да, в своем маленьком государстве Черкассы, для улучшения нашей жизни надо бы создать указ ;D


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Пт, 01 Июн 2012, 08:30
Когда в прошлом году глав врачу написали, что этот приказ, равносилен туалетной бумаге, он согласился и больше про него не вспоминал, но показать так и не показал.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 01 Июн 2012, 14:09
А кто-то писал уже на МОЗ заяву или лист. есть где образец скачать? если нет. то прошу выслать мне на электронку. кто имеет образец в наличии. Спасибо! slava_h@i.ua


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 01 Июн 2012, 15:14
А кто-то писал уже на МОЗ заяву или лист. есть где образец скачать? если нет. то прошу выслать мне на электронку. кто имеет образец в наличии. Спасибо! slava_h@i.ua
slava_h! А вы скачайте решение суда которое так любезно предоставил Mike. Может удастся их задавить таким весомым аргументом


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 01 Июн 2012, 15:25
А кто-то писал уже на МОЗ заяву или лист. есть где образец скачать? если нет. то прошу выслать мне на электронку. кто имеет образец в наличии. Спасибо! slava_h@i.ua
slava_h! А вы скачайте решение суда которое так любезно предоставил Mike. Может удастся их задавить таким весомым аргументом


увидеть бы их )))


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 01 Июн 2012, 15:53
увидеть бы их )))
в смысле увидеть???
Mike выложил -Тема: Наш поход в сад 


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 01 Июн 2012, 15:55
увидеть бы их )))
в смысле увидеть???
Mike выложил -Тема: Наш поход в сад 

да да, нашёл уже читаю. спасибо. думал что где-то в этой ветке. Ну пятница, ну торможу слегка уже ))) Спасибо за понимание )


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 01 Июн 2012, 16:14
То ли я запутался то ли сразу не до понял. кто же должен оформить  ф.026/о ??? поликлиника или мед.сёстры в дет.саде?  Мне поликлиника выдала только выписка 112/о. Должен ли я требовать от поликлиники ф.026/о?
А?  кто направит на правильную дорожку?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 01 Июн 2012, 16:28
да, должны выдать 026. И с надписью "посещать может". Независимо от наличия прививок.

P.S. У нас на этой неделе уже одного пустили так под впечатлением от этого решения.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вс, 03 Июн 2012, 14:47
спасибо за подсказку. значит будем добивать поликлинику.
Вот примерный текст заявления на выдачу 026/о если будут корректировки. с удовольствием выслушаю и исправлю.

                                                                                                                                          Главному врачу 


Прошу Вас обеспечить оформление медицинской карты (форма 026/0) для получения нашим ребёнком гарантированного государством дошкольного образования в детском дошкольном учреждении.
Ваш отказ в выдаче медицинской карты (ф.026/о) для приема нашего ребенка в детский сад поставит нас перед выбором: либо отказ от прививок ребенку, следствием которого является потеря матерью работы (3-летний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком истекает 26.08.12) и лишение ребенка дошкольного образования, либо – добровольно-принудительное согласие на прививки с риском возможных осложнений, опасных для здоровья и жизни нашего ребенка. Это будет ничто иное как, психологическое давление и дискриминация наших родительских прав, прав человека на убеждения и прав ребенка на здоровье и образование.
Наша просьба полностью отвечает всем Законам Украины на принципах верховенства права и не искажают положения Закона Украины “Про захист населення від інфекційних хвороб” в ст. 15 этого Закона,  сказано “…законодавство Украiни не встановлює будь-яких виключень с загального порядку прийняття дитини до дитячого садочку…”, имея ввиду наличие профилактических прививок. Между тем, в той же статье относительно не привитых по календарю прививок детей, прямо сказано, что “…при благополучній епідемічній ситуаціi за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.”. Напоминаем, что в медицинской карточке ребенка имеются записи о состоянии его здоровья, которые гласят что у нашего ребёнка НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к посещению дошкольного учебного заведения. Дополнительно имеется выписка из истории развития ребёнка (ф.112/о), в которой так же обозначено, что «За станом здоров’я медичних протипоказаннь до відвідування дошкільного дитячого закладу НЕ МАЄ»! В этой же выписке отдельной строкой отмечено « Епідоточення : сприятливе». Для того, чтобы избежать разногласий согласно нашему заявлению от 07.10.11. ВКК выдало нам заключение № 371, в котором абсолютно чётко обозначено, что НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к посещению детского учреждения нашим ребёнком. Вторым пунктом заключения было  отмечено «Рекомендовано (т.е. не обязательно) проведення профілактичних щеплень за віком» В любом случае, право решения вопроса о проведении прививок ребенку принадлежит по закону только нам – родителям! И это наше право, как и гарантированное государством право ребенка на дошкольное образование, являются нормами прямого действия, и не могут быть ни ограничены, ни отменены, ни взаимоисключены (ст.22 Конституции Украины). Обязанность врача получения согласия родителей на проведение ребенку профилактических прививок либо письменный отказ от них, что отражено в законодательстве, лишь подтверждают то, что прививки являются серьезным медицинским вмешательством в организм ребенка. А согласно ст. 42 Закона Украины “Основи Законодавства Украiни про охорону здоров’я” “…Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров ю пацієнта.” Но можете ли Вы,  или ваш медицинский персонал дать такие гарантии? Ответ для нас очевиден. Более того, существует утвержденная «Інструкція з планування епіднагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів виявлення та реєстрації поствакцінальних реакцій, ускладнень», к которой прилагается перечень «Післявакцінальні реакції та ускладнення», многие из которых («ускладнень») являются опасными не только для здоровья, но и жизни ребенка.
Далее, в той же ст.42 Закона прямо сказано: «…Медичне втручання, пов’язане з ризиком для здоров я пацієнта, допускається як виняток в умовах гостроi потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується в разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров я пацієнта іншими методами неможливе». Закономерен вопрос: какая такая острая необходимость проведения профилактических иммунобиологических прививок, связанных с риском для жизни и здоровья нашего ребенка, при благополучной эпидемиологической ситуации?!  Ещё один очевидный ответ для нас.
Далее, говоря о рисках, связанных с пребыванием не привитого ребенка в детском саду.
Бытует мнение, если допустить оформление такого ребёнка в детское дошкольное учреждение, то это может стать угрозой как здоровья нашего ребёнка так и здоровья других детей,которые находятся в детском садике. Данное мнение всего лишь мнение, к тому же является надуманным, противоречивым и необоснованным. Так, во-первых,: детский сад не является круглосуточным изолятором всех привитых детей от не привитых. Любой ребенок контактирует с большим количеством разных людей, не только в саду, но и в семье, и в поликлинике, и во дворе и т.д., среди которых есть как привитые, так и не привитые или утратившие прививочный иммунитет в силу его не пожизненной защиты. С другой стороны, если привитые дети сами могут быть носителями возбудителей инфекций, то, как данное утверждение вписывается в ст.30 Закона УК ««Основи законодавства України про охорону здоров’я», в которой прямо сказано: «…Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб…»?! То есть, если привитые дети являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, то они одинаково опасны как для привитых, так и не привитых детей, а потому не могут посещать детские учреждения по определению. Поэтому, аргументы о взаимной опасности привитых и не привитых детей надуманны и не в пользу официальной медицины.
В силу ст.19 Конституции Украины «… органи державної влади та органи міського самоврядування, їх посадові особи зобовїязани діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачени Конституцією та законами України».
Таким образом, учитывая несогласованность (коллизии) Закона Украины “Про захист населення від інфекційних хвороб” (в части обязательности прививок для посещения ребенком детского садика) с другими нормативно-правовыми актами, имеющими приоритетное положение, такими как Закон Украины «Основи законодавства України про охорону здоров я», Закон Украины «Про дошкільну освіту» и, тем более, Конституция Украины, – НАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ССЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ С ПОЗИЦИИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И В ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА.
Кроме того, отказывая нам в выдаче медицинской карточки ребенка (ф. 026/о) для посещения детского сада, Вы , подчеркиваем еще раз, отказываете нашему ребенку в праве на гарантированное государством образование, а его маме, - в праве на труд, нарушая тем самым :
Конвенцію про права дитини
ст.2, п.1 «Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини»
5. ч. І., ст.2, п.2 «Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.»,
6. ч. І., ст.18, п.3 «Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми».
ЗУ «Про дошкільну освіту»
ст.. 28 1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, ЗУ «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-провавими актами. 2. Дитина має гарантоване державою право на: безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах…
Конституцію України
Ст.53: «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої… освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної… освіти, різних форм навчання…»,
та Рішення Конституційного Суду України
про офіційне тлумачення положень частини третьої статті
53 Конституції Україні (м. Київ, Справа № 1-4/2004, 4 березня 2004 року, № 5-рп/2004):
«1). Доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституциї України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права:
2). Рішення Конституційного Суду є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене».
На основании изложенного, руководствуясь положениями Конституции Украины:
Ст. 8 . В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно- правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.»;
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Ст.68: «Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».
ПРОСИМ ВАС срочно выдать нам медицинскую карту ребенка  для посещения им детского садика.

Дата, подписьНазвание: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вс, 03 Июн 2012, 15:00
Я бы еще указала, что должна быть фраза: "Дозволено відвідувати ДНЗ 3...", сослаться на ПКМ, и на то что она отображает  не разрешение посещать, а возможность заниматься какой-то деятельностью по состоянию здоровья, в данном случае посещать ДС.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вс, 03 Июн 2012, 19:44
.....сослаться на ПКМ, и на то что она отображает  не разрешение посещать, а возможность заниматься какой-то деятельностью по состоянию здоровья, в данном случае посещать ДС.
вот тут не до конца понял. не могу вспомнить что такое ПКМ и что там дословно пишется.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вс, 03 Июн 2012, 21:20
"Я вимагаю у висновку ЛКК зазначити: може відвідувати дошкільний навчальний заклад з 1.05.2012р. Підставою для моєї вимоги обов’язкового внесення такого висновку є п. 1 постанови КМУ №1204 від 16.11.2011 р., якою введено необхідність висновку «лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад».


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пн, 04 Июн 2012, 07:52
ну в ЛКК у меня этого н написано. поэтому требовать я не могу. Зато эта надпись есть в выписке истории ребёнка.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 04 Июн 2012, 07:58
ну в ЛКК у меня этого н написано
Ничего не понял  :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 05 Июн 2012, 16:51
Пришел ответ: "Для отримання даного наказу, а також реєстраційного номера в мін. юстицій, зверніться в департамент охорони здоров'я Черкаської міської ради " ???
Такое ощущение, что они специально время тянут. Эта переписка может затянуться на пол года. Наверно надо идти дальше - в прокуратуру.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Вт, 05 Июн 2012, 17:13
Возникли вопросы:
1. Скарга или заява в прокуратуру
если скарга - на действие Глав. врача? ЛКК?

Я требовала справку установленного образца, не уточняла 026, так как в ДС медсестра сама заполняет 026 на основании выписки с ф.112.
2. просить, что бы обеспечили заполнение 026?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 06 Июн 2012, 15:47
ну в ЛКК у меня этого н написано
Ничего не понял  :)

У меня в ЛКК написано, что ребёнок здоров и может посещать детские учреждения. А в выписке 112/о написано что может посещать днз. Насколько это разительное отличие я не знаю. Завтра отнесу гл.врачу заяву с настоятельной просьбой оформить ф026/о. Посмотрим что ответит. Эту заяву я написал в форуме выше.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Чт, 07 Июн 2012, 12:03У меня в ЛКК написано, что ребёнок здоров и может посещать детские учреждения.


ЭТОГО БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!!!
не пойму тогда в чем задержка???


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 07 Июн 2012, 12:06У меня в ЛКК написано, что ребёнок здоров и может посещать детские учреждения.


ЭТОГО БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!!!
не пойму тогда в чем задержка???
у него написано "за соматичним станом здоров'я протипоказань для відвідування ДНЗ немає", а зав сада хочет конкретно - "может посещать"


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 07 Июн 2012, 12:09У меня в ЛКК написано, что ребёнок здоров и может посещать детские учреждения.


ЭТОГО БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО!!!
не пойму тогда в чем задержка???
у него написано "за соматичним станом здоров'я протипоказань для відвідування ДНЗ немає", а зав сада хочет конкретно - "может посещать"

Абсолютно точно! Это даже не заведующая хочет, главная дет.саде по медчасти. некто Арутюновна (имя не помню)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Чт, 07 Июн 2012, 12:29
"Главная дет.саде по мед части" Это еще что за птица и с чем ее едят?  А ни кто не забыл что согласно Положення про дошкільний навчальний заклад  только зав ДДУ единолично принимает решение о приеме

Сковырните  должностную этой птицы Арутюновой и вы обнаружите интересный факт - превышение должностных полномочий


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 07 Июн 2012, 12:39

Сковырните  должностную этой птицы Арутюновой и вы обнаружите интересный факт - превышение должностных полномочий

А хороший ход. Спасибо за подсказку. Я точно не помню как называется должность. но что-то типа главной мед.сестры в днз.

По поводу зав.днз: Она мне прямо сказала что не против нас принять. если будут все документы с поликлиники. т.е. разрешение на посещение днз. И формулировка как раз так и должна звучать "Дозволено відвідувати дошкільний навчальний заклад." Зав.днз боится что её действия расценят как неправомерные. ведь есть же статься 12.15 и т.п.

 Вот только сегодня отнёс заяву на оформление формы 026/о на глав.врача. посмотрим что ответит. если не даст, тогда будем другой путь давления искать. Думаю Стоит ли паралельно с заявлением на глав.врача написать такое же на зав.поликлиники. Не будет ли оно дублировать себя же? мол сначала к высшему. потом к низшему обратились с одной и той же просьбой. Подскажите, пожалуйста.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 07 Июн 2012, 14:14
Любопытные строчки прочитал в "Положення про дошкільний навчальний заклад":

III. Організаційно-правові засади діяльності закладу

3.10. Прийом дітей до закладу здійснюється  його  завідувачем
(директором)  протягом календарного року на підставі заяви батьків
або осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про  стан  здоров'я
дитини  з висновком лікаря,  що дитина може відвідувати дошкільний
навчальний заклад
,  довідки дільничного лікаря про епідеміологічне
оточення, свідоцтва про народження.

То есть педиатр обозначил чётко у меня в выписке что ребёнок может посещать днз, а лкк так же это подтвердило. Ну тогда нужно будет давить зав.днз. Получается так?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 07 Июн 2012, 17:10
Заявление на зав. поликлиники писать не надо, я пришла изначально к ней, а она направила меня к глав. врачу.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 07 Июн 2012, 17:17
Слава, у тебя есть письменный отказ от зав. ДС.
Теперь иди в департамент образования с заявлением и требуй, чтобы обеспечили право на дошкольное образование твоему ребенку - это одна из основных их функций. + если они не решат твой вопрос позитивно, пусть объяснять, почему они не выполняют письмо МОН. Если отказ, пиши, звони на горячу линию Мон и расскажи, что ихнее распоряжение не выполняется. НО, у тебя должно быть все на бумаге!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Чт, 07 Июн 2012, 20:43
slava_h ! Примерно так ! ;)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

I. Общие положения
1.   Старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения относится к категории ___________________________ медицинского персонала и непосредственно подчиняется заведующему дошкольным образовательным учреждением.
2.   На должность старшей медицинской сестры дошкольного образовательного учреждения принимается лицо, имеющее ___________________ медицинское образование, стаж работы не менее _________________________ и сертификат специалиста.
3.   Старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения принимается и увольняется с работы приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.
4.   Старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения должна знать:
- Конституцию Украины;
- Конвенцию о правах ребенка;
- нормативные документы в рамках своей компетенции;
- санитарно-гигиенические требования, установленные для дошкольного образовательного учреждения;
- передовой отечественный и зарубежный опыт медицинской науки по профилактике и лечению детских болезней;
- методы диагностической, лечебно-профилактической работы в целях сохранения, укрепления здоровья детей;
- педиатрию, детскую психологию, санитарию и гигиену;
- правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
- основы организации труда;
- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
5.   _________________________________________________________________.
6.   _________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

На старшую медицинскую сестру дошкольного образовательного учреждения возлагаются следующие должностные обязанности:
1.   Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений и пищеблока дошкольного образовательного учреждения.
2.   Осуществление контроля за подготовкой детей к осмотру специалистов (врачей).
3.   Принимает участие в осмотрах детей врачами.
4.   Обеспечение соблюдения санитарного режима по назначению врача.
5.   Организация проведения процедур по закаливанию детей.
6.   Контроль утреннего приема детей воспитателями, приема детей после болезни и бывших в контакте с инфекционными больными.
7.   Контроль за проведением дезинфекции.
8.   Осуществление контроля за наличием в дошкольном образовательном учреждении необходимых лекарственных препаратов, медицинских инструментов и аппаратуры. Подготовка заявки на недостающий медицинский инвентарь.
9.   Проведение санитарно-просветительской работы среди родителей и работников дошкольного образовательного учреждения.
10.   Осуществление контроля за двигательным режимом детей, включающим в себя методику проведения утренней гимнастики, занятиями физическими упражнениями, закаливанием детского организма.
11.   Осуществление контроля за своевременным прохождением работниками дошкольного образовательного учреждения медицинских осмотров.
12.   Принятие участия в педагогических советах, посвященных вопросам здоровья детей.
В случае отсутствия в дошкольном образовательном учреждении диетсестры:
13.   Составление меню для пищеблока дошкольного образовательного учреждения.
14.   Осуществление контроля за качеством поставляемых продуктов, соблюдением правил их хранения и качеством приготовления пищи.
15.   Периодическое проведение расчета химического состава, энергоценности и калорийности пищевого рациона.
16.   Ежедневное снятие проб с приготовленных блюд перед раздачей с отметкой результатов в специальном журнале и закладывание пробы на хранение в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической станции.
17.   _________________________________________________________________.
18.   _________________________________________________________________.

III. Права

Старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения имеет право:
1.   На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
2.   Требовать от руководителя учреждения оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
3.   Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря.
4.   Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
5.   Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им работы.
6.   Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
7.   Повышать свою профессиональную квалификацию.
8.   _________________________________________________________________.
9.   _________________________________________________________________.

IV. Ответственность

Сварщик пластмасс 2-го разряда несет ответственность за:
1.   Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
2.   Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
3.   Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством Украины.
4.   _________________________________________________________________.
5.   _________________________________________________________________.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 07 Июн 2012, 22:11
Думаю, нам нужно приказ №432/496 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 08 Июн 2012, 07:56
Стоп-стоп-стоп, Господа и Дамы! По приказу, на который Михаил дал ссылку чётко указано:

5.21. Вести таку обліково-звітну та  медичну  документацію  у
порядку, встановленому МОЗ України:
     1. Медичну   карту   дитини   (ф.    026/о)    (для    школи,
школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка).

Я так себе понимаю что ВЕСТИ мед карту не означает её оформлять. Да? Если они не оформляют, значит этого нужно добиваться в больнице. Вообще удивительная ситуация. В 1-й детской выдают форму 026/о а в 3-й на Конева, только выписку 112/о. Хотя в садик берут и по той и по той бумажке. А есть вообще между ними разница? Если ода главнее другой, тогда будем требовать главную бумажку. Хотя это может быть и маловажный момент. но кто его знает.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 08 Июн 2012, 08:01
А ещё говорят, что есть какой то приказ/наказ ещё с прошлого года. который урегулирует все нестыковки между законами. Мне обещались скинуть на него ссылку но пока нету. Может кто знает о чём идут речь? Там что-то так говорится: в связи с разногласиями в постановлениях и законах о принятии детей в днз (расписано что о привитых и не привитых) следует руководствоваться следующим постановлением о приёме в днз.

И именно этот наказ по идее убирает все трения между формулировками, нестыковками и т.д.  Кто-то в курсе этго наказа?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Пт, 08 Июн 2012, 08:05
Я пошла к своей участковой медсестре, попросила дать мне бланк справки, которую они выдают для садика привитым детям. Она называется Выписка в Д/С №, так есть все графы, как и в 026, а в конце фраза: Дитячий колектив выдвыдувати може з ... и подпись участкового врача. Показала этот бланк другому врачу, он сказал, что это та же 026, только оформлена на одном листе.
То есть, нам они выдают неправильную справку, выписку ф.112, а должны 026, выписка в Д\С.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 08 Июн 2012, 08:15
...в садик берут и по той и по той бумажке. А есть вообще между ними разница?...
026 - это карта для ДУ. 112 - история развития, т.е. или выписка из карты в п-ке или сама карта. Раньше, до отмены 258-го приказа с инструкциями по заполнению, в них чётко указывалось, что п-ка даёт справку о состоянии здоровья, по которой уже в садике м/с оформляет 026, которая, строго говоря, не справка, а карта. Но сейчас бардак полнейший и 026 оформляют в п-ке и ты уже сразу её в садик несёшь, как справку о состоянии здоровья. Но, формально, туда можно нести всё, что есть "медичною довідкою про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад".

А ещё говорят, что есть какой то приказ/наказ ещё с прошлого года. который урегулирует все нестыковки между законами... И именно этот наказ по идее убирает все трения между формулировками, нестыковками и т.д.  Кто-то в курсе этго наказа?
Может, имеется в виду постановление Правительства, которым добавлено требование вывода врача о том, что ребёнок посещать может? Это единственный мне известный приказ, который что-то корректирует. Но не факт, что нет иных.
Хотя, возможно, это очередной звон, про который не знают, где это он :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 08 Июн 2012, 08:32
434 наказ. Там что-то говорится о нестыковке. Щас поищем его.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 08 Июн 2012, 08:38
Оно? http://poliklinika.kiev.ua/dokumenty/2-nakazy-moz-ukrainy/8-434-291102.html


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 12 Июн 2012, 09:18
+ сегодня забрал ответ глав.врача по поводу оформления 026/о

Он написал, что согласно действующему законодательству они ведут утверждённую медицинскую документацию, а именно историю развития ребёнка (ф 112/0) от рождения и до момента совершеннолетия. Оформление мед.учреждениями на ребёнка формы 026/о действующим законодательством не предусмотрено.
 Соответствующим приказом министерства охраны здоровья  Украины и министерством образования  обозначено, что мед.карта формы (026/о) оформляется в дошкольных учебных заведениях после зачисления ребёнка в соответствующее учреждение.

вот так. в принципе 112/о у меня оформлена со словами ребёнок может посещать днз. Буду опираться на эту формулировку и далее.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 12 Июн 2012, 09:40
Слава, каким приказом? №258 отменён, нигде более таких указаний нет. Или мы что-то пропустили?

Если п-ка дала такую бумагу, что, мол, док-ты оформлены верно, то вам дорога в сад.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 12 Июн 2012, 09:58
Слава, каким приказом? №258 отменён

а там не обозначили каким приказом. это теперь мне отдельную бумажку нужно ему писать с просьбой предоставить информацию каким приказом он руководствовался... на практике они инфы об этом приказе не дают. Алина уже пробовала добиться этого приказа. Результат = 0.  Будем начиать борьбу с зав днз.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 12 Июн 2012, 10:18
Информационный запрос: в теч. 5 рабочих дней предоставить копию приказа (потому, что ему может светить служебный подлог, если такового приказа нет). Формально, про отсутствие обязанности оформлять 026, он таки прав. Но про обязанность это делать м/с в ДНЗ - это надо уточнить. По уму, такая инструкция уже давно должна появиться.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Aliha от Вт, 12 Июн 2012, 12:28
Проверьте мое письмо в прокуратуру.
Прокурору
Прокуратури міста Черкас
ПІП
ПІП
адреса

Скарга
на дії головного лікаря Черкаської міської дитячої лікарні
ПІП
Я, ПІП, мати дитини ПІП р. н., відповідно до вимог наказу МОЗ України №434 від 29.11.2002 р. «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» звернулась із заявою вх. № .. від 24.04.2012р.(Додаток 1) у Черкаську міську дитячу лікарню для проходження медичного огляду моєї дитині і отримання медичної карти ф. 026/о про стан здоров’я для відвідування дошкільного начального закладу .
Я, встановленому законом порядку, відмовилась від усіх профілактичних щеплень моїй дитині. Дана відмова є обміркованим та зваженим рішенням, прийнятим на підставі детального та всебічного вивчення питань, пов’язаних з вакцинацією і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі ст. 42, 43 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 12 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб».
3.05.2012р. було проведено засідання ЛКК для вирішення питання про відвідування дошкільного навчального закладу моїм сином.
8. 05. 2012р. заступником головного лікаря з поліклінічної роботи ПІП було вручено виписку із історії розвитку дитини ф.112/о (не мед. карту ф. 026/о) № … код … від 8.05.2012р. з висновком ЛКК (Додаток 2), в якому зазначено: «За станом здоров’я протипоказань для відвідування ДНЗ відсутні, але на виконання ст. 27 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та ст. 12, і ст. 15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», відвідувати ДНЗ не може».
Згідно п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено Постановою КМ №305 від 12 березня 2003 г.), рішення про прийом дитини до ДНЗ приймається «керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження». Жодна інша посадова особа, згідно законодавства, рішення про прийом не приймає!
Стаття 9 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначає єдину причину, з якої саме лікарі можуть визнавати особу непридатною займатися певною діяльністю: «громадяни можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними за станом здоров’я до професійної або іншої діяльності…». Але моя дитина здорова, тому медичних обмежень до вступу та відвідування навчального закладу бути не може, що й підтверджують записи виписки із історії розвитку дитини ф.112/о.
Згідно наказу МОЗ №434 від 29.11.2002 р., питання про відвідування (не про прийом) дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, яка визначає придатність дитини відвідувати навчальний заклад.
Члени ЛКК, які за ст. 19 Конституції України, зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, не мають повноважень забороняти дитині йти в дошкільний навчальний заклад.
Заборона членів ЛКК на відвідування дитиною дошкільного навчального закладу у зв’язку з відсутністю щеплень є перевищенням службових повноважень при оформленні медичної документації, які повністю унеможливили реалізацію права моєї дитини на здобуття освіти у державних та комунальних навчальних закладах, та підпадають під ст.365 Кримінального кодексу України.
З виписки із історії розвитку дитини ф.112/о № … код …від 8.05.2012р. (Додаток 2) в якій вказано, що моя дитина не може відвідувати ДНЗ, видно, що дії членів ЛКК базувалися на: незнанні законів, на посяганні на моє право, як матері своєї дитини, відмовитися від сумнівних медичних втручань, без будь якої виникаючої звідси дискримінації (ст. 12,42,43 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб») та на приниження гідності моєї дитини, як «іншої», «такої, що може загрожувати суспільству». Такі дії підпадають під ст. 364 Кримінального кодексу України.
Я знову звернулася до головного лікаря  Черкаської міської дитячої лікарні  ПІП із заявою вх. № … від 18.05.2012р.(Додаток 3) із проханням вжити заходів для належного оформлення медичної довідки ф. 026/о і у висновку ЛКК зазначити: може відвідувати дитячий навчальний заклад з 1.06.2012р.
Підставою для моєї вимоги обов’язкового внесення такого висновку є п. 1 постанови КМУ №1204 від 16.11.2011 р., якою введено необхідність висновку «лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад». Цей висновок визначає наявність фізичної можливості займатися певною діяльністю, а не правовим дозволом на займання нею.
 Аналогія: медична довідка кандидата у водії зазначає лише придатність особи з медичної точки зору керувати транспортним засобом, але дозвіл на керування дає лише ДАІ МВС шляхом видачі водійського посвідчення за інших, вже немедичних, умов. У нашому випадку дозвіл на прийом до навчального закладу, згідно закону, дає його керівник.
Відсутність вказаного висновку (тобто неготовність документів з вини медичних працівників) повністю унеможливлює реалізацію права нашої дитини на освіту в державних і комунальних навчальних закладах, гарантованого ст. 53 Конституції: «Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах», і підтвердженого рішенням Конституційного суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004 р.: «доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту… означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту».
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту у своєму листі №1/9-389 від 25.05.2011 р. «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» повністю підтримує таку точку зору і гарантує прийом моєї дитини при наявності правильно оформлених документів безвідносно наявності в неї щеплень: «…Відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу».
Незважаючи на чітке визначення у законі, що висновок щодо придатності відвідувати дошкільний навчальний заклад має бути зроблений саме лікарем, після моєї заяви вх. № … від 18.05.2012р.(Додаток 3), медична карта ф. 026/о так і не була оформлена.
У відповіді від 23.05.2012р. №… (Додаток 4) головний лікар Черкаської міської дитячої лікарні ПІП. зазначив , що виписка із форми ф.112 та висновок ЛКК видана у відповідності до спільного наказу Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики, Департаменту освіти та гуманітарної політики, ДЗ  Черкаська міська санітарно-епідеміологічна станція  від 09.12.2012р.  315/781/92  Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах».
Моє прохання  вх.№ ,,, від 28.05.2012р. (Додаток 5) на основі ЗУ «Про інформацію» ст. 5, 9, 29,30 надати копію цього наказу, ПІП не задовольнив, лист № … від 30.05.12р. (Додаток 6).
В усній розмові ПІП сказав: «Что мне ваша Конституция, для меня Министерство здравоохранения Конституция ».
Як мені стало відомо, з неофіційних джерел, наказ Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики, Департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради та ДЗ «Черкаська міська санітарно-епідеміологічна станція» від 09.12.2010 року №315/781/92 «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах» є посиланням на ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а даний наказ суперечить нормам Конституції України (254к/96-ВР) та міжнародним договорам ратифікованих Верховною Радою України. Стає очевидним, що існує правова колізія між ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та ст. 53 Конституції України (254к/96-ВР), тому слід керуватися п. 3 Листа Міністерства юстиції України №758-0-2-08-19 від 26.12.2008 року «У разі існування неузгодженості між актами, виданими одним й тим же органом, але які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої юридичної сили. Наприклад, у випадку суперечності норм закону та   Конституції України (254к/96-ВР), які прийняті Верховною Радою України – колізія вирішується на користь Конституції, яка має найвищу юридичну силу.
Наказ №315/781/92  від 09.12.2010 року «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах»  суперечить Конституції, тому його навіть не показали.
З ОГЛЯДУ НА ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ, ПРОШУ ВАС:

1.   Зобов’язати головного лікаря Черкаської міської дитячої лікарні Борисенко В. М. та посадових осіб поліклініки оформити належним чином моїй дитині медичну карту ф. 026/о із внесенням в неї медичного висновку «дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад».
2.   Повідомити письмово про результати розгляду скарги.

В зв’язку з достатньою обґрунтованістю моїх вимог та необхідністю виходу на роботу, прошу негайного та об’єктивного розгляду скарги від встановленого ст. ст. 18,19,20 Закону України «Про звернення громадян» терміну (3 дні).

Перелік додатків:
1. Додаток 1 «Копія заяви вх. № … від 24.04.2012р»
2. Додаток 2 «Копія виписки історії розвитку дитини ф. 112/о № .. код …від 8.05.2012р»
3. Додаток 3 «Копія заяви вх. № … від 18.05.2012р.»
4. Додаток 4 «Копія відповіді від 23.05.2012р. №…»
5. Додаток 5 «Копія заяви вх.№ …від 28.05.2012р.»
6. Додаток 6 «Копія листа № .. від 30.05.12р.»

Дата                                                                                             ПІП


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 12 Июн 2012, 15:39
еще можете решение суда прикрепить из моей темы - думаю, лишним не будет.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 14 Июн 2012, 11:58
Заявление в Департамент отбразования. Кто что думает, может что и дополните. Есть у меня один фопрос, но его в конце текста вы встретите. не знаю как правильно описать...

Заведующей сектором дошкольного образования
Департамента образования и гуманитарной политики
Черкасского городского совета
Доценко Любовь Григорьевна

ФИО моё
Тел.моб.: 050-**-**-***
ФИО жены


Заявление

Прошу Вас взять под личный контроль вопрос о приёме нашего ребёнка в детский сад №89, и предоставить соответствующие разъяснения заведующей этим дошкольным детским учреждением, Хижняк Юлие Владимировне, относительно норм и правил об оформлении ребёнка в детский сад, опираясь, при этом, на Верховенство Права.
27.09.2011 от заведующей детским садом №89 Хижняк Ю.В. нами был получен отказ (исход. письмо №145) об оформлении нашего сына, ...ФИО...., в детский сад №89,  в связи с тем, что ребёнок не имеет положенного количества профилактических прививок. Данный отказ  мы расцениваем как, психологическое давление и дискриминация наших родительских прав, прав человека на убеждения и прав ребенка на здоровье и образование.
  Отказ в оформлении нашего ребёнка в детский сад №89  ставит нас перед выбором: либо отказ от прививок ребенку, следствием которого является потеря матерью работы (3-х летний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком истекает 26.08.12) и лишение ребенка дошкольного образования, либо добровольно-принудительное согласие на прививки с риском возможных осложнений, опасных для здоровья и жизни нашего ребенка. Это и есть для нас ничто иное как, психологическое давление и дискриминация наших родительских прав, прав человека на убеждения и прав ребенка на здоровье и образование.
 В своём отказе заведующая детским садом, Хижняк Ю.В. руководствуется Законом Украины “Про захист населення від інфекційних хвороб” в ст. 15 и ст. 12 этого закона.
Прошу учесть, что наша просьба полностью отвечает всем Законам Украины на принципах верховенства права и не искажают положения Закона Украины “Про захист населення від інфекційних хвороб” в ст. 15 этого Закона,  сказано “…законодавство Украiни не встановлює будь-яких виключень с загального порядку прийняття дитини до дитячого садочку…”, имея ввиду наличие профилактических прививок. Между тем, в той же статье относительно не привитых по календарю прививок детей, прямо сказано, что “…при благополучній епідемічній ситуаціi за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.”
  Обращаю Ваше внимание, что в медицинской карточке ребенка имеются записи о состоянии его здоровья, которые гласят что у нашего ребёнка НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к посещению дошкольного учебного заведения. Дополнительно имеется выписка из истории развития ребёнка (ф.112/о), в которой, так же обозначено, что «За станом здоров’я медичних протипоказаннь до відвідування дошкільного дитячого закладу НЕ МАЄ»! В этой же выписке отдельной строкой отмечено « Епідоточення : сприятливе». Для того, чтобы избежать разногласий согласно нашему заявлению от 07.10.11. ВКК выдало нам заключение № 371, в котором абсолютно чётко обозначено, что НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к посещению детского учреждения нашим ребёнком. Вторым пунктом заключения было отмечено «Рекомендовано (т.е. не обязательно) проведення профілактичних щеплень за віком» В любом случае, право решения вопроса о проведении прививок ребенку принадлежит по закону только нам – родителям! И это наше право, как и гарантированное государством право ребенка на дошкольное образование, являются нормами прямого действия, и не могут быть ни ограничены, ни отменены, ни взаимоисключены (ст.22 Конституции Украины). Обязанность врача получения согласия родителей на проведение ребенку профилактических прививок либо письменный отказ от них, что отражено в законодательстве, лишь подтверждают то, что прививки являются серьезным медицинским вмешательством в организм ребенка. А согласно ст. 42 Закона Украины “Основи Законодавства Украiни про охорону здоров’я” “…Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров’ю пацієнта.” Но может ли хоть один врач,  или медицинский персонал дать такие гарантии? Ответ для нас очевиден.
Более того, существует утвержденная «Інструкція з планування епіднагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів виявлення та реєстрації поствакцінальних реакцій, ускладнень», к которой прилагается перечень «Післявакцінальні реакції та ускладнення», многие из которых («ускладнень») являются опасными не только для здоровья, но и жизни ребенка.
Далее, в той же ст.42 Закона прямо сказано: «…Медичне втручання, пов’язане з ризиком для здоров я пацієнта, допускається як виняток в умовах гостроi потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується в разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров я пацієнта іншими методами неможливе». Закономерен вопрос: какая такая острая необходимость проведения профилактических иммунобиологических прививок, связанных с риском для жизни и здоровья нашего ребенка, при благополучной эпидемиологической ситуации?!  Ещё один очевидный ответ для нас.
Далее, говоря о рисках, связанных с пребыванием не привитого ребенка в детском саду.
Бытует мнение, если допустить оформление такого ребёнка в детское дошкольное учреждение, то это может стать угрозой, как здоровья нашего ребенка, так и здоровья других детей, которые находятся в детском садике. Данное мнение всего лишь мнение, к тому же является надуманным, противоречивым и необоснованным. Так, во-первых: детский сад не является круглосуточным изолятором всех привитых детей от не привитых. Любой ребенок контактирует с большим количеством разных людей, не только в саду, но и в семье, и в поликлинике, и во дворе и т.д., среди которых есть как привитые, так и не привитые или утратившие прививочный иммунитет в силу его не пожизненной защиты. С другой стороны, если привитые дети сами могут быть носителями возбудителей инфекций, то, как данное утверждение вписывается в ст.30 Закона УК ««Основи законодавства України про охорону здоров’я», в которой прямо сказано: «…Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб…»?! То есть, если привитые дети являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, то они одинаково опасны как для привитых, так и не привитых детей, а потому не могут посещать детские учреждения по определению. Поэтому, аргументы о взаимной опасности привитых и не привитых детей надуманны и не в пользу официальной медицины.
В силу ст.19 Конституции Украины «… органи державної влади та органи міського самоврядування, їх посадові особи зобовїязани діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачени Конституцією та законами України».
Таким образом, учитывая несогласованность (коллизии) Закона Украины “Про захист населення від інфекційних хвороб” (в части обязательности прививок для посещения ребенком детского садика) с другими нормативно-правовыми актами, имеющими приоритетное положение, такими как Закон Украины «Основи законодавства України про охорону здоров я», Закон Украины «Про дошкільну освіту» и, тем более, Конституция Украины, – НАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ С ПОЗИЦИИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И В ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА.
Кроме того, отказывая нам в помощи по оформлении нашего ребёнка в детский сад, Вы, подчеркиваем еще раз,  способствуете в отказе нашему ребенку в праве на гарантированное государством образование, а его маме, - в праве на труд, нарушая тем самым :
Конвенцію про права дитини
ст.2, п.1 «Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини»
5. ч. І., ст.2, п.2 «Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.»,
6. ч. І., ст.18, п.3 «Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми».
ЗУ «Про дошкільну освіту»
ст.. 28 1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, ЗУ «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-провавими актами. 2. Дитина має гарантоване державою право на: безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах…
Конституцію України
Ст.53: «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої… освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної… освіти, різних форм навчання…»,
та Рішення Конституційного Суду України
про офіційне тлумачення положень частини третьої статті
53 Конституції Україні (м. Київ, Справа № 1-4/2004, 4 березня 2004 року, № 5-рп/2004):
«1). Доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституциї України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права:
2). Рішення Конституційного Суду є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене».
На основании изложенного, руководствуясь положениями Конституции Украины:
Ст. 8 . В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно- правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.»;
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Ст.68: «Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».

Обращаем Ваше внимание на то, что очередной отказ относительно оформления нашего ребёнка в детский сад нарушает конституционное право ребенка на образование. Эта конституционная норма имеет силу, высшую по сравнению с Законом Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб». Кроме того, невозможность устроить ребёнка в детский сад может привести к потере работы матери ребёнка и соответствующему финансовому ущербу.
В случае подачи искового заявление в прокуратуру города данное заявление может служить обстоятельством, которое отягощает Вашу вину, поскольку является предупреждением о факте нарушения законодательства Украины. …..ВОПРОС: как правильно написать что дет.сад подчиняется этому департаменту  - подчинённой Вашему департаменту организации в лице заведующей детского сада Хижняк Ю.В. ??? (как тут правильно описать что дет.сад им подчиняется)

ПРОСИМ ВАС срочно провести разъяснительную работу с заведующей детским садом №89 Хижняк Ю.В. по поводу принятия нашего ребенка  в детский сад №89.

В связи с достаточным обоснованием нашей просьбы и необходимостью выхода на работу просим незамедлительно и объективно рассмотреть наше заявление согласно установленным ст. 18,19,20 Законом Украины «Про звернення громадян» терміну (3 дні).

ну где-то так. Кто что думает?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 14 Июн 2012, 12:34
в прокуратуру подается просто заявление или жалоба, а исковое в суд


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 14 Июн 2012, 12:44
в прокуратуру подается просто заявление или жалоба, а исковое в суд

принято, спасибо!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Aliha от Чт, 14 Июн 2012, 13:47
я бы еще дополнила:
Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.11 року "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу" зазначає та роз'яснює порядок прийому до ДНЗ дитини без профілактичних щеплень:
"Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України №434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу".

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу."
 И в конце:
у разі Вашої відмови, прошу дати пояснення, чому Ви не виконуєте пряме розпорядження МОН.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 21 Июн 2012, 12:22
+ ну вот немного упёрся в то, что в тех ДНЗ куда хотим попасть нет своодных мест. Соответственно во ти думаю как теперь формулировать заявление в департамент образования и гуманитарн.политики. Что стоит изменить? примерный образец я разместил выше. Сегодня общался с зав днз№89. Она говорит что мне всё равно есть у вас прививки или нету, но пока вы не решитена уровне департамента (всмысле от тудова должно прийти что "можно брать ребёнка") мол я вам никак не помогу.
Блин я уже не знаю куда и что писать. Есть у кого какие мысли по этому поводу?

А, самое интересное: когда прихожу в днз другие. то говорят что если все прививки есть, то возьмём (не смотря на то. что групы укомплектованы) в некоторых даже хоть завтра приводите. Получается, что они сознательно делают излишек детей в группах (платят то все ))) ). а когда дело доходит до моего случая то мест нету и точка.

уточнил у мед сестры в днз про форму 026/о - это школьная форма. им для принятия ребёнка достаточн овыписки из развития ребёнка 112/о. Смысл мне требовать у глав врача 026/о если у меня в 112/о написано та формулировка, которая мне нужна. В таком случае на кого подавать жалобу  в прокуратуру?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 10:25
Сегодня прояснились новые моменты. Был у главной по депортаменту образования гор.совета в Черкассах. Перенаправила на специалиста. Адекватная женщина с которой мы достаточно хорошо побеседовали. Вот что выяснилось.

++Спецмалист департамента образования (ОНА) -  если вы идёте на ВКК то в составе комиссии ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть эпидемиолог (обычно он относится к СЕС). В заключении из поликлиники ОБЯЗАТЕЛЬНО должно звучать: Непривитому ребёнку разрешено посещать днз. Если поликлиника напишет эту строчку без присутствия эпидемиолога - она не действительна.  По соматическим признакам ребёнок может быть здоров и заключение ВКК для этого не нужно. т.к. это прекрасно описывается в выписке истории развития ребёнка. Т.е. формулировка: "за соматичним станом здоров"я дитина може відвідувати днз". до одного красного детского места.  Она - Вы подаёте заяву на проведение ВКК с какой целью? С целью, чтоб ваш НЕПРИВИТЫЙ ребёнок мог посещать днз. так?

++Я-да.

++Она - Во тогда пусть они вам это и обозначат в своём заключении.

++Я-почему они тогда пишут за соматичним станом?

++Она- у них есть предписание, согласно которого если родители обращаются к ним за документом или справкой, они обязаны дать им ответ и этот документ. При этом они могут собрать ВКК не в полном составе и дать вам вот такой ответ-отписку, в котором якобы обозначено что МОЖЕт посещать. Но вы же просили у них совсем другую формулировку, так? Вам же нужно чтоб ваше непривитый ребёнок ходил, а не соматически здоровый? Соматически - это внешне он здоров. Это одна форма здоровья. А непривитый - совсем другое. Вот и требуйте у них правильную формулировку заключения. Я вчера разговаривала с Борисенко (глав.врачём больницы) он сказал что Заключение ВКК "за соматичним станом здоров"я дитина може відвідувати днз" не есть основанием для принятия ребёнка в сад.

++Я - так на кого писать жалобу в прокуратуру и в суд обращаться. на ваш департамент. на заведующую или на глав.врача? Она - заключение о посещении ребёнком днз с медицинской стороны выдаёт, вы сами понимаете, поликлиника. Если заключение будет иметь ту формулировку о которой я сказала то заведующая сразу берёт вашего ребёнка и лишних вопросов нету. Я ответила на ваш вопрос?

++Я - да.

++Она - сегодня после оебда я дополнительно свяжусь с эпидемиологом г. Черкассы для того чтоб была исчерпыващая информация об ВКК и формулировке заключений в таких вопросах. т.к. нас тоже уже напрягла эта бумажная волокита. //

Вот такой разговор. Итогом есть: 1) нужно правильно писать заявление на глав.врача по поводу проведения ВКК с обязательными привлечением эпидемиолога с целью разрешения посещять непривитым ребёнком днз!
2) Заключение ВКК должно звучать : непривитому ребёнку разрешено посещать днз.

Думаю сделать следующие действия: Написать на глав. врача заявление с просьбой разъяснить: 1) обладает ли формулировка заключения ВКК "за соматичним станом здоров"я дитина може відвідувати днз" достатоной силой  и аргументом для принятия моего непривитого ребёнка в днз. Если нет, почему? Прошу дать развёрнутый ответ и повторно провести ВКК с обязательными присутствием эпидемиолога г. Черкассы с целью получить полную формулировку заключения ВКК, которое и будет основанием о принятии непривитого ребёнка в днз. 2) в случае отказа повторного ВКК в полном составе врачей, или ещё что они там придумают,  следует заява в прокуратуру на неправомерные дейсвтия глав.врача со всеми вытекающими.

Какие будут у вас мысли, Господа и Дамы?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 05 Июл 2012, 10:38
все шаги правельные, но где написано, что должно быть именно так, чем она руководствовалась
С
++Спецмалист департамента образования (ОНА) -  если вы идёте на ВКК то в составе комиссии ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть эпидемиолог (обычно он относится к СЕС).
Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 10:42
да теми же законами ст.12. 15. В принципе по ходу мыслей я с ней вынужден согласится. ВКК рассматривате вопрос о разрешении посещать непривитому, а не соматически здоровому. Ну вот и по логике они должны давать отказ и в такой форме.

Хотя меня волнует такой момент: почему одним достаточной той формулировки что у меня есть,а другие извращаются над другой текстовкой? ... это настораживает и вызывает недопонимания у меня.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 05 Июл 2012, 10:56
++Спецмалист департамента образования (ОНА) -  если вы идёте на ВКК то в составе комиссии ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть эпидемиолог
Состав ВКК определяется приказом о её создании. И это вообще фиолетово, кто в состав входит. Главное, чтобы в результате это был полномочный орган. Так что "обязательность" - это фантазии.

В заключении из поликлиники ОБЯЗАТЕЛЬНО должно звучать: Непривитому ребёнку разрешено посещать днз.
Что должно звучать, давно описано в поправке к Положению о ДНЗ: "медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад". Какая там она (непривитая etc) - не важно, важно, что "ФИО може відвідувати".

Если поликлиника напишет эту строчку без присутствия эпидемиолога - она не действительна
Фантазии: любой врач со стороны может это написать. Хоть в лесу.

Т.е. формулировка: "за соматичним станом здоров"я дитина може відвідувати днз"..
полностью подходяща: именно по состоянию здоровья (это единственный критерий) врачи и делают выводы. Даже если ребёнок непривит, он должен быть здоров, чтобы ходить в ДНЗ, что и написано.

Она - Вы подаёте заяву на проведение ВКК с какой целью?
Да, тот же вопрос :)

++Она - Во тогда пусть они вам это и обозначат в своём заключении.
ВКК в своём заключении может писать лишь то, на что ВКК полномочна. Возвращаемся к теме: а ВКК вообще может рассматривать эти вопросы?

++Я-почему они тогда пишут за соматичним станом?
Потому, что они врачи! И давать разрешение заниматься к.-л. деятельностью могут только по состоянию здоровья - по состоянию "тела" = "сомы" пациента.

Вам же нужно чтоб ваше непривитый ребёнок ходил, а не соматически здоровый?
От поликлиники нужна справка с ф-кой "может посещать". Она дана? С п-кой завязали и переходим к зав.садиком.

Соматически - это внешне он здоров. Это одна форма здоровья. А непривитый - совсем другое.
Не внешне, а телесно. Что и требуется. В привитость к здоровью прямого отношения не имеет.

Вот и требуйте у них правильную формулировку заключения
Если они уже её дали - переходим ко 2-й части Марлезонского балета.

...Заключение ВКК "за соматичним станом здоров"я дитина може відвідувати днз" не есть основанием для принятия ребёнка в сад.
Фигня :) "дитина може..." - то, что доктор прописал!

++Я - так на кого писать жалобу в прокуратуру и в суд обращаться. на ваш департамент. на заведующую или на глав.врача?
На того, кто не пускает в сад с оформленными док-тами.

1) нужно правильно писать заявление на глав.врача по поводу проведения ВКК с обязательными привлечением эпидемиолога с целью разрешения посещять непривитым ребёнком днз!...
Прошу... провести ВКК... с целью получить полную формулировку заключения ВКК, которое и будет основанием о принятии непривитого ребёнка в днз
если только будут шансы, что вам дадут, что нужно. Если они близки к нулю, то в заявлении вы должны просить оформить врача док-ты согласно закону. Всё.

2) Заключение ВКК должно звучать : непривитому ребёнку разрешено посещать днз.
"непривитому ребёнку разрешено посещать днз" - то, что он непривитый и так ясно из док-тов и закон этого не требует!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 05 Июл 2012, 11:09
да теми же законами ст.12. 15. В принципе по ходу мыслей я с ней вынужден согласится. ВКК рассматривате вопрос о разрешении посещать непривитому, а не соматически здоровому. Ну вот и по логике они должны давать отказ и в такой форме.

Хотя меня волнует такой момент: почему одним достаточной той формулировки что у меня есть,а другие извращаются над другой текстовкой? ... это настораживает и вызывает недопонимания у меня.
и где же это в этих статьях написано
порозрывала б ... как они уже достали
Mike прав, нужно написать этой тетечке, пускай даст законный акты, на которые она ссылается, после этого писать глав. врачу.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 11:12
От поликлиники нужна справка с ф-кой "может посещать". Она дана? С п-кой завязали и переходим к зав.садиком.

++Да такая формулировка стоит изначально как в истории так и в заключении ВКК

...Заключение ВКК "за соматичним станом здоров"я дитина може відвідувати днз" не есть основанием для принятия ребёнка в сад.
Фигня :) "дитина може..." - то, что доктор прописал!

++ так стоит ли сделать тот запрос о котором я говорю на глав.врача? Или как его правильно сформулировать в таком случае если "доктор уже прописал"?

++Я - так на кого писать жалобу в прокуратуру и в суд обращаться. на ваш департамент. на заведующую или на глав.врача?
На того, кто не пускает в сад с оформленными док-тами.

++ не пускает в сад зав днз. потому что боится. перед ней уволили зав днз т.к. она приняла ребёнка без прививок с такой вот формулировкой. Поэтому она боится гнева  со стороны департамента образования гор.совета.

1) нужно правильно писать заявление на глав.врача по поводу проведения ВКК с обязательными привлечением эпидемиолога с целью разрешения посещять непривитым ребёнком днз!...
Прошу... провести ВКК... с целью получить полную формулировку заключения ВКК, которое и будет основанием о принятии непривитого ребёнка в днз
если только будут шансы, что вам дадут, что нужно. Если они близки к нулю, то в заявлении вы должны просить оформить врача док-ты согласно закону. Всё.

++ посмотрим что сегодня споёт эпидемиолог городской. если споёт что всё реально если будет ВКК, тогда буду писать и проходить ещё одно ВКК. если нет, тогда и смысла нету.2) Заключение ВКК должно звучать : непривитому ребёнку разрешено посещать днз.
"непривитому ребёнку разрешено посещать днз" - то, что он непривитый и так ясно из док-тов и закон этого не требует!
[/quote]


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 11:17
А ещё вот - ответ от зав днз : не может принять в сад потому что нет свободных мест. Насколько это правомерный отказ или она не имеет право так отказывать?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 05 Июл 2012, 11:23
А ещё вот - ответ от зав днз : не может принять в сад потому что нет свободных мест. Насколько это правомерный отказ или она не имеет право так отказывать?
Имеет.
Я же Вам говорила, нужно сделать запрос на департамент образования, с вопросом где есть свободные места и идти в те сады, зав. садом Вам не отказала, у нее нет мест, значит Ваша справка правильная и они просто водят Вас за нос. Сейчас закончится срок действия Вашей справки, а новую Вам дадут с другой формулировкой "нельзя", как Алине, они оттягиваю время, а Вы ведетесь.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 11:34
1) выписка из консультации юриста: "Майте на увазі при цьому, що відповідь "немає місць"не є приводом для відмови у влаштуванні до садка і може бути підставою для судового позову про порушення права на освіту." Это я встретил на сайте : Портал захисту прав пацієнтів/ поэтому и переспрашиваю. Я дал на портале запрос их юристу но пока не получил ответ. Поэтому и переспрашиваю.

2) В поликлинике по поводу срока действия мне дали ответ: если ничего не менялось с момента получения заключения ВКК то нет необходимости менять это заключение. Если будет необходимо они просто на том заключении сделаю доп. строчку что они подтверждают своё заключение и тем самым продлевают его. А анализы прийдётся пересдать если потребует педиатр после очередного осмотра. Вот так.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 05 Июл 2012, 11:36
Да такая формулировка стоит изначально как в истории так и в заключении ВКК
Не совсем понял: в справке о состоянии здоровья? Если да, значит у вас есть то, что нужно (еще справка про эпидокружение) - теперь в садик.

не пускает в сад зав днз. потому что боится. перед ней уволили зав днз т.к. она приняла ребёнка без прививок с такой вот формулировкой. Поэтому она боится гнева  со стороны департамента образования гор.совета.
Но в садик же ж не пускать будет она? Значит она и пойдёт ответчиком. И я сомневаюсь, что пред. уволили с формулировкой "пустила в садик непривитого".


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 05 Июл 2012, 11:37
1) выписка из консультации юриста: "Майте на увазі при цьому, що відповідь "немає місць"не є приводом для відмови у влаштуванні до садка і може бути підставою для судового позову про порушення права на освіту." Это я встретил на сайте : Портал захисту прав пацієнтів/ поэтому и переспрашиваю. Я дал на портале запрос их юристу но пока не получил ответ. Поэтому и переспрашиваю.
Да, если вы придерживались порядка поступления (4 док-та), то закон не имеет вариантов, чтобы вас не пустили.

По п.2 - согласен.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 05 Июл 2012, 12:04
Тогда получается, нужно опять писать зав. садом, пускай зачисляет ребенка, а Вы придете, когда будут места, а что это за порядок поступления? Просто я не понимаю, чем аргументировать, ведь мест нет, куда она ребенка возьмет.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 12:08
Не совсем понял: в справке о состоянии здоровья? Если да, значит у вас есть то, что нужно (еще справка про эпидокружение) - теперь в садик.

ну у меня изначально была формулировка что ребнок соматически здоров и нет противопоказаний для посещения днз. и ВКК так написала и в форме 026 так написано. А зав. днз боится принимать. почему боится - написал.

не пускает в сад зав днз. потому что боится. перед ней уволили зав днз т.к. она приняла ребёнка без прививок с такой вот формулировкой. Поэтому она боится гнева  со стороны департамента образования гор.совета.
Но в садик же ж не пускать будет она?[/quote]

действительно она и не пускает. но пока мы игрались в бумажные войны у неё теперь нет места. а приходя в другой днз всё начинается сначала.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 12:19
... ведь мест нет, куда она ребенка возьмет.

а мы сделаем ход коныком. Ну чё я буду ждать пока там появятсмя места?  Сейчас появились места в другом дет.саде моего района. Счас я туда отнесу заяву. точнее отправлю по почте т.к. в устной форме мне отказали даже не захотела регистрировать заявление. Отправлю туда. Она навернякак откажет а я сразу в прокуратуру  с заявлением на её неправомерные действия. и с ней уже буду судиться. А потом после выйграша в суде и когда появятся свободные еста и переведёмся. ДУмаю так.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 05 Июл 2012, 12:50
... ведь мест нет, куда она ребенка возьмет.

а мы сделаем ход коныком. Ну чё я буду ждать пока там появятсмя места?  Сейчас появились места в другом дет.саде моего района. Счас я туда отнесу заяву. точнее отправлю по почте т.к. в устной форме мне отказали даже не захотела регистрировать заявление. Отправлю туда. Она навернякак откажет а я сразу в прокуратуру  с заявлением на её неправомерные действия. и с ней уже буду судиться. А потом после выйграша в суде и когда появятся свободные еста и переведёмся. ДУмаю так.
ну можно и так
в прокуратуру писать не стоит, там будет 100% отказ, нужно сразу готовить иск в суд


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 12:57
А разве мы можем обойти прокуратуру? Не будет ли лишних вопросов, мол почему сразу в суд без обращения в прокуратуру?

Если не будет, тогда может быть есть образец искового заявлениядля суда? Если есть. тогда и сразу будем и готовить.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Чт, 05 Июл 2012, 12:59
можно взять копию отказа прокуратуры у Алины, и объяснить, что смысла туда писать нет, а образец иска где-то есть на сайте, поищите или у Майка попросите


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 14:27
можно взять копию отказа прокуратуры у Алины, и объяснить, что смысла туда писать нет, а образец иска где-то есть на сайте, поищите или у Майка попросите

Алине ещё не отказали. Ещё мусолят. А образца никак не могу найти. Уже почти всё перерыл. даже умане приложу где и в каком разделе это нужно искать. Через поиск не ищет тоже. Хотя алина сказала что мы ничего не нарушаем и можно идти сразу в суд. Ей так посоветовал дежурный прокурор. когда она писала свою заяву. Осталось дело за составлением иска.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 05 Июл 2012, 15:14
Вообщем эпидемиолог в разговоре со специалистом департамента образования сказала, что раньше её вызывали на ВКК и они вместе там проводили осмотр детей. Теперь около 2-х лет никто её не вызывает, поэтому больница и пишет эти отписки. Она так же сказала что формулировка должна быть другой, а именно вашему непривитому ребёнку разрешается посещать днз.
 
зав. поликлиники мне говорит что она так не напишет, и не возьмёт на себя ответственность за здоровье моего ребёнка и здоровье детей в днз. Бред. и вот теперь ситуация: Департамент образования имеет информацию от эпидемиолога (читай СЭС) о том, что формулировка неправильная и таких детей брать нельзя. Следовательно ни одна зав.днз не возьмёт ребёнка т.к. получит по голове от своего департамента. Депортамент образования ещё и говорит что если вам одна форма получения образования не подходит, то используйте другую (дома получайте) говорит что в законе так прописано. Закон про дошкольное образование. Формы получения дошкольного образования. А именно:
 5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків
або осіб, які їх замінюють:

     у дошкільних    навчальних     закладах     незалежно     від
підпорядкування, типів і форми власності;

     у  сім'ї  (до  досягнення дитиною п'ятирічного віку); { Абзац
третій  частини  п'ятої  статті  9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     за  допомогою  фізичних  осіб з високими моральними якостями,
які  мають  відповідну  вищу педагогічну освіту, ліцензію на право
надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан
здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.

Далее = Поликлиника не пишет нужную формулировку для днз. т.к. не берут на себя ответственность.

Вот и что мне толку жаловаться на зав днз когда её по голове стучит департамент, а те в свою очередь трут руки с СЄС.

Тут вижу 2 варианта: или пробовать через суд на зав днз. Или в суд на зав.поликлиники.

Может я что-то упускаю опять? Ребята подскажите.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 05 Июл 2012, 15:20
ну у меня изначально была формулировка что ребнок соматически здоров и нет противопоказаний для посещения днз. и ВКК так написала и в форме 026 так написано. А зав. днз боится принимать. почему боится - написал.
"нет противопоказаний" и "может посещать" - это ж две большие разницы: нужна каноническая фраза, чтобы не приставали ;)

Тут вижу 2 варианта: или пробовать через суд на зав днз. Или в суд на зав.поликлиники.
Может я что-то упускаю опять? Ребята подскажите.
Если вам в п-ке не написали правильную фразу - значит в суд на зав.п-кой.

А если (потом) вас с правильной фразой не примут в сад - значит в суд на зав.садиком. Утвержденный вариант правильной фразы всем известен.

ведь мест нет, куда она ребенка возьмет.Э
Это проблемы отдела образования: следить, чтобы всем детям хватало мест. Но, тем не менее, у зав.садиком просто нет права на отказ. Отакэ.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Алла от Чт, 05 Июл 2012, 15:42
В суд идти всем неохота, а что делать? В правовом государстве все вопросы должны решаться законным порядком.
Не говорю. что у нас сейчас такое государство. Но хотя бы к этому стремится...
 


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 08:58
К моему великому сожалению у меня везде фраза "Протипоказань до відвідування днз не має". Т.е. канонической фразы нет. Буду дожимать поликлинику, хотя уверен что там будет 100% отказ в написании этой фразы.

Теперь думаю: составлять заяву на глав.врача больницы или на зав.поликлиники  с целью написания нормальной формулировки. и нужно ли мне ещё раз проходить ЛКК с ребёнком? Скоро будет год как сданы все анализы и дана выписка ф112/0. если быть точнее. то выписка от 12,09,11. ЛКК от 07,10,11. Вот так. Блин. как они уже заковыряли ). Ну ничё, назад не отступаем.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 06 Июл 2012, 09:08
К моему великому сожалению у меня везде фраза "Протипоказань до відвідування днз не має". Т.е. канонической фразы нет. Буду дожимать поликлинику, хотя уверен что там будет 100% отказ в написании этой фразы.

Теперь думаю: составлять заяву на глав.врача больницы или на зав.поликлиники  с целью написания нормальной формулировки. и нужно ли мне ещё раз проходить ЛКК с ребёнком? Скоро будет год как сданы все анализы и дана выписка ф112/0. если быть точнее. то выписка от 12,09,11. ЛКК от 07,10,11. Вот так. Блин. как они уже заковыряли ). Ну ничё, назад не отступаем.
А чем ВЫРАЖЕНИЕ  "Протипоказань до відвідування днз не має". по сути отличается от фразы "детский сад посещать может"? вот уже театр абсурд-ов, ! ПО МОЕМУ ВАМ В ДДУ МОЗГ ПУДРЯТ


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Пт, 06 Июл 2012, 09:14
Лилия, в Черкассах с такой формулировкой уже человек 5, а в сад не берут - не так написано. У меня вообще мысль, писать опять зав. садом, что отсутствие мест не позволяет ей не принять ребенка, только дайте кто-нибудь ссылку, где это написано, она же не отказала в приеме, потому что справка не правильная, а потому что нет мест.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 06 Июл 2012, 09:27
НОРМАЛЬНАЯ СПРАВКА! ЭТО У ВАС ЗАВ САДЫ НЕ ДО ОБРАЗОВАНЫ... :-[ТУТ ВПОРУ ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ В ОБЛАСТИ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 06 Июл 2012, 09:29
К моему великому сожалению у меня везде фраза "Протипоказань до відвідування днз не має". Т.е. канонической фразы нет. Буду дожимать поликлинику, хотя уверен что там будет 100% отказ в написании этой фразы.
Дожимайте. Напишите заяву, в которой сошлитесь на решение суда. Тогда при судебном разбирательстве вы этим же решением будете размахивать не как давя на суд, а как аргумент, которым вы давили на п-ку.

А чем ВЫРАЖЕНИЕ  "Протипоказань до відвідування днз не має". по сути отличается от фразы "детский сад посещать может"? вот уже театр абсурд-ов, ! ПО МОЕМУ ВАМ В ДДУ МОЗГ ПУДРЯТ
По сути - соглашусь на все 100%. Но упрекнуть вы их не сможете ни в чём: надпись, которая должна быть, утверждена высочайше. А её у вас и нет.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 09:32
А чем ВЫРАЖЕНИЕ  "Протипоказань до відвідування днз не має". по сути отличается от фразы "детский сад посещать может"? вот уже театр абсурд-ов, ! ПО МОЕМУ ВАМ В ДДУ МОЗГ ПУДРЯТ

А тем отличается, что в первом случае просто нет противопоказаний - это не обязательная фраза, такая в лёгкой форме, а если будет написано - ДОЗВОЛЕНО, вот тогда конкретные лица берут на себя обязательства что ОНИ ДОЗВОЛИЛИ. Значит все вопросы будут к ним. Вот и вся разница. Трактовка и понимание одного и того же может быть кардинально разными. И Они всегда могу сказать - да. противопоказаний нет. но разрешения мы не давали. игра слов на местном диалекте.

Для Ирины: Зав.днз мне сказала так: поскольку у меня счас нет мест я дальше ваш вопрос и не обсуждала. потому что не имело это смысла. Как только будут места мы снова вернёмся к этому разговору о правильности заполнения мед.документов. А мы уже знаем что ей скажет её департамент образования - то что они обсудили с СЭС.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Пт, 06 Июл 2012, 10:11
тогда нужно идти в другой сад, как Вы писали, получать отказ и подавать в суд на зав. садом


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 10:20
тогда нужно идти в другой сад, как Вы писали, получать отказ и подавать в суд на зав. садом

А чего мы добьёмся? Всё равно упрёмся в формулировку. В данном случае я вижу что путь Михаила повторится и в моём случае. Т.к. там тоже было дело в формулировке, которую отказывалась писать зав. поликлиники. Я думаю следющим шагом написать заявление на зав.пол-ки с просьбой дооформить ф.112/0 с формулировкой ребёнок может посещать днз. приложу к заявлению копию Михаила о решения суда. Тогда она несколько раз подумает и разговор будет более предметными. Попутно обозначу, что если форма не будет написана, тогда буду вынужден обращаться в суд, а при наличии решений уже апеляционного суда в таких случаях в пользу родителей её упирательство ничего хорошего не сулит ей точно. Ну как-то так. Осталось написать заяву в пол-ку. Или ещё кто что хочет подсказать?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 06 Июл 2012, 10:33
аявление на зав.пол-ки с просьбой дооформить ф.112/0...
А 112 - это то, что требуют в садике? У нас хотели 026, но это у кого как. Если будет несоответствие, можно в заявлении просто процитировать постановление КМУ: довідка про стан здоров'я із висновком лікаря, що дитина може...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 10:43
Mike - перечитал ваши судебные документы и вот в думаю что же можно использовать:
Постанову КААС где они признают действия зав.пол-ки неправомерными и постановляют дооформить 026/0. Но в тексте нигде не указывается как её правильно требуется дооформить. Что я имею ввиду - я могу приложить к своей заяве последний листок этой постановы но, по тексту, там не будет указано того, что я прошу дооформить у своей зав.пол-ки. Т.е. не прописано в постановлении именно как оформить. И зав.пол-ки может это рассмотреть как вообще левый вариант, мало ли что там требовал человек. Не буду же я к заявле прилагать все документы ваших судовых процессов. Или я что-то не так понял?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 06 Июл 2012, 10:49
Именно поэтому я и выложил скан своего иска, написав, что он понадобится (его 1-я стр.) при объяснении, что именно я требовал от КААС, после чего тот и решил "требования удовлетворить полностью"  ;)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 11:23
Перечитывая все советы возник вопрос: так писать на кого? на зав. пол-ки или на глав-врача? Не хочется потом ещё одну похожую бумагу с обращением к глав.врачу писать отдельно и терять при этом вермя.  Можно написать заяву на глав.врача с жалобой на действия зав.пол-ки и дальше  просьбой поконтролировать правильность заполенния ф.112/0 Правильно думаю или писать только зав.пол-ки?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Пт, 06 Июл 2012, 11:24
на глав. врача


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 06 Июл 2012, 11:30
да фиолетово: цепочка на министре закончится :)
Я остановился на зав.п-кой. Но и глав.врач сгодится  :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 11:33
Можно написать заяву на глав.врача с жалобой на действия зав.пол-ки и дальше  просьбой поконтролировать правильность заполенния ф.112/0 Правильно думаю или писать только зав.пол-ки?

Хотя какие тут могут быть жалобы? Она написала что могла. Т.е. не упиралась при моём обращении. В даном случае, думаю будет правильней обратиться с просьбой проконтролировать чтоб появилась заветная фраза в ф.112/0. блин, даже не знаю как праивльней обратиться. Просьба с тем чтоб проследил или распорядился чтоб правильно заполнили, или всё-таки жалоба что в своё время оформили неправильно. Скажу что непраивльно. так напишет что правильно ссылаясь на какие то там законы. И что дальше? Снова по кругу весь процесс?!

ну а если на зав.пол-ки то она всёравно побежит к глав.врачу и будут там колегиально заседать в любом случае. просто хочется исключить все перебежки от низших к высшим.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 06 Июл 2012, 11:38
О, а теперь Вы смотрите сюда (http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,873.msg12833.html#msg12833) :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 11:44
О, а теперь Вы смотрите сюда (http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,925.msg12824.html#msg12824) :)

Да, теперь достаточно будет обращения к зав.по-ники. Другое дело. Вы правы. если мне нужно правильно написать 112/0 тогда это к ней. Так и сделаем.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 06 Июл 2012, 16:10
ну вот примерно такое заявление составил, посмотрите, может что стоит изменить?

Заведующей детской поликлиникой №3
ФИО
моё ФИО
Тел.моб.: мой
мой адрес прописки

                                                                   Заявление

12.09.2011 года, я, ФИО, согласно требованиям приказа МОЗ Украины №434 от 29.11.2002г. «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» обратися в детскую поликлинику №3 г. Черкассы для прохождения медицинского осмотра свого ребёнка, ФИО,  и получения виписки из истории ребёнка ф.112/0 про состояние здоровья для посещения дошкольного ученого заведения (ДУЗ). Ребёнок здоров, осмотрен специалистами лечебного учреждения, про что есть соответствующие записи в амбулаторной карточке ребёнка, а так же в форме 112/0. В контакте с инфекционно-больными детьми ребёнок не находился.
Мною, в установленням законом порядке,  оформлен отказ от всех профилактических прививок моему ребёнку и передан педиатру. Об этом может свидетельствовать записи в ф.112/0 и в амбулаторной карточке ребёнка. Данный отказ есть полностью обдуманным и взвешенным решением, принятым на основе детального и всестороннего изучения вопросов, связанных с вакцинацией и полностью отвечает нормам действующего законодательства, в том числе ст..43,43 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 12 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб».
   Педиатр, ФИО, на основании отсутствия у ребёнка практически всех профилактических прививок, а так же по результатам осмотра всех врачей  и сданых анализов, сделала запись в ф.112/0 «За станом здоров’я медичних протипоказів по відвідуванню дошкільного дитячого закладу не має». Дання запись не даёт чёткого понимания о разрешении посещать ДУЗ  моему ребёнку.
   В святи с этим прошу проконтролировать оформление ф.112/0  надлежащим образом с соответствующей записую: «дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад».
   От каз педиатра в оформлении виписки из истории развития ребёнка в соответсвии порядка поступлення в ДУЗ утверждённого решением КМУ №305 от 12.03.03г., нарушает права мого ребёнка на получениеобразования в дошкольных учебных заведениях, которое гарантировано ст.. 53 Конституции, и нарушает действующее законодательство, которое подтверждается решением суда  № 2а-3970/11/1070 от 28.05.12 года, копии которого прилагаю как дополнение к этому заявлени.

Согласно вышенаписанному прошу Вас:

1)   Обязать педиатра, ФИО, оформить надлежащим образом виписку из истории развития ребёнка ф.112/0 с внесеним в неё медицинского заключения/рекомендации «...дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад»
2)   Письменно известить о результатах рассмотрения заявления по указаному адресу.

В случае отаза в оформлении ф.112/0 надлежащим образом с написаним заключения/рекомендацией «…дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад» я буду вынужден обратися в суд с по факту нарушения конституционных прав мого ребёнка на получение дошкольного образования и по факту нарушения моих родительських прав.

      ______________                     ФИО


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Сб, 07 Июл 2012, 09:09
В принципе, достаточно, но я бы лучше писала на глав. врача (Борисенка). Упомяните, что бы ответ дали в течении 3-х дней.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 07 Июл 2012, 09:34
В принципе, достаточно, но я бы лучше писала на глав. врача (Борисенка). Упомяните, что бы ответ дали в течении 3-х дней.

Шапку поменять не долго.  Я вообще могу и на того и на того написать ) пусть там решают, а у меня будет 2 бумажки. Насколкьо это будет правильно?

 А вот про 3 дня я до сих пор понять не могу. Я перечитал тот закон про звернення громодян и там нигде не нашёл 3 дня. 30 - ДА, 3 - нету. Ткните меня, пожалуйста, носом в эти 3 дня в законе ). Спасибо. А то в каждом кабинете выслушиваю что откудова вы взяли 3 дня? по закону 30! ... Вот.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Сб, 07 Июл 2012, 09:37
12.09.2011 года, я, ФИО, согласно требованиям приказа МОЗ Украины №434...
Может, "я... для прохождения медосмотра... и получения справки... на основании приказа №434... обратился в... "?
А то получается, что это от вас приказ чего-то требовал.

Ст.20 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр): "На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну".


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Сб, 07 Июл 2012, 09:40
 ст.20 На обгрунтовану письмову вимогу громадянина  термін  розгляду
може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Сб, 07 Июл 2012, 09:40
Майк опередил  :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 07 Июл 2012, 09:44
Спасибо. Ирина, Майк. Я перефразировал. действительно требовательная форма приказа была )) Сейчас добавлю про 3 дня.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 07 Июл 2012, 09:53
Так что же, писать на обоих? не сильно ли это задублируется?Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Сб, 07 Июл 2012, 09:55
только на глав. врача


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 07 Июл 2012, 10:08
Майк! У Вас в постанове Киевского Окружного Суда после слов Позивач звернувся до суду.... есть интересная фраза: "...а також видати документ. який засвідчує, що довідка ф.026 та довідка дільничого лікаря... оформлені повністю..."
Что имелось ввиду? чтоб никто потом и слова не мог сказать что это неправильно оформлено, или что-то другое? Стоит ли мне внести в свою заяву к глав.врачу тоже эти строки?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Сб, 07 Июл 2012, 12:03
Именно!
Дело в том, что, когда я подавал иск, уже было известно письмо МОН, но не было постановления КМУ о внесении поправок в Положение о ДНЗ, и я хотел иметь такую вот гарантию, что моя 026 - это то, что медики обязаны, а МОН просит фразу сверх того. Т.е. от зав.п-ки мне нужна была только подпись и печать. Это чуть позже я узнал, что зав.п-кой мне вообще не была нужна и со своей 026 после педиатра я уже мог идти в садик :) Но поезд ушел, появились поправки, узаконивающие фразу и пришлось искать врача на стороне.

Так что теперь, если будет 026 с фразой, иного документа можно не требовать.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 07 Июл 2012, 13:36
Так что теперь, если будет 026 с фразой, иного документа можно не требовать.

у вас форма 026/0 а у меня 112/0. как мне сказали в по-нике что 026 пишут в днз медсёстры. Они дают только 112.

час назад был в депаортаменте образования, забрал ответ на моё заявление. В ответе написано, что вы обращались на ВКК с целью разрешить посещение вашему непривитому ребёнку днз. ВКК не правильно выдало вам заключение, указав что по состоянию здоровья (физического) противопоказанйи нет, но так и не дало овтет может или не может ребёнок посещать днз.

специалист департамента написала запрос директору депортамента охраны здоровья гор.совета нашего города с просьбой разъяснить формулировку:  "За соматичним станом здоров"я відвідувати днз протипоказань немає." Можно ли считать разрешением на посещение днз ребёнком, которому небіло сделано прививки в следствии отказа родителей.

А ещё узнал, что на запрос глав.врача в СЄС был ответ от 30,09,10 № 05-3488 в котором идёт речь, что если ребёнку не сделано прививок то никакого разрешения по-ника не может давать разрешение на посещение таким детям днз. исключением может быть вариант. когда был нарушен график прививок и собрана колегия врачей включая эпидемиолога!
Вобщем своего рода местный закончик.

А так же есть какой то закон МОЗ, в котором прописан состав ВКК но этот закон не размещён на сайте ВР ну где все законы хранятся. Вроде он от 2002 года (это можно уточнить как и его номер если понадобится). Последние три абзаца - это работа была сделана специалистом департамента образования, т.к. они с нами (отказниками) уже замахались воевать )))


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Сб, 07 Июл 2012, 15:24
час назад был в депаортаменте образования, забрал ответ на моё заявление. В ответе написано, что вы обращались на ВКК с целью разрешить посещение вашему непривитому ребёнку днз. ВКК не правильно выдало вам заключение, указав что по состоянию здоровья (физического) противопоказанйи нет, но так и не дало овтет может или не может ребёнок посещать днз.
Верное замечание. Нужна фраза. (Шоб они тоже были здоровы :))

А так же есть какой то закон МОЗ, в котором прописан состав ВКК...
Приказ, наверное. Всё это до лампочки, как, я думаю, вы понимаете. Либо судебно их нагибать, либо частный врач - если они так рогами упёрлись.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 12 Июл 2012, 13:47
Вот и получен овтет от глав.врача. Выглядимт он как обычно, хитро. Судите сами:

На вашу заяву від 09,07,12 повідомляємо наступне:

1) лікар педіатр належним чином оформив виписку із історії розвитку дитини ф.112/0 керуючись наказом депортаменту охорони здоров"я, департаментом освіти та гуманітарної політики. ДЗ "Черкаська санітарнаєпідеміологічна станція" МОЗ Україні № 315/781/92 від 09,12,2010року "Про запобігання інфекційних захворювань у дитячих закладах".
2)Виписка із історії розвитку дитини ф. 112/0 надана вам у відповідності до чинного законодавства України та нормативно-правових актів з формулюванням, яке не забороняє відвідувати дошкільний навчальний заклад.
3) рішення про зарахування дитини до днз приймає завідувач відповідального навчального закладу, до якого ви звертаєтесь із заявою про зарахування дитини.

Из интересного: после того как они мне написали этот ответ, к ним пришло письмо с департамента охраны здоровья. которое написал специалист из департамента образования (ту про формулировку "нема протипоказань до відвідування"). теперь им предстоит ещё раз более точно сказать, означает ли эта формулировка что ребёнку разрешено посещать днз. Вобщем финал истории будет на след. неделе.

А для меня так и не понятным осталось: "...не забороняє відвідувати дошкільний навчальний заклад" - это разрешение или как? В принципе, изучая в школе правила орфографии, и составления предложений, есть вывод: не запрещено, значит разрешено. Но в их понимании так ли это выглядит как в моём?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Mike от Чт, 12 Июл 2012, 14:01
А для меня так и не понятным осталось: "...не забороняє відвідувати дошкільний навчальний заклад" - это разрешение или как?
А Вы что спрашивали? Если прямо в лоб - "разрешает ли", то ответа он не дал, поэтому на него - в суд/прокуратуру за нарушение ЗУ "Про звернення громадян" (или того ЗУ, в рамках которого Вы подавали).


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: slava_h от Чт, 12 Июл 2012, 14:08
Вот что я просил:

1)   Обязать педиатра, ФИО, оформить надлежащим образом виписку из истории развития ребёнка ф.112/0 с внесеним в неё медицинского заключения/рекомендации «...дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад»
2)   Письменно известить о результатах рассмотрения заявления по указаному адресу.

В случае отаза в оформлении ф.112/0 надлежащим образом с написаним заключения/рекомендацией «…дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад» я буду вынужден обратися в суд с по факту нарушения конституционных прав мого ребёнка на получение дошкольного образования и по факту нарушения моих родительських прав.

 Но посмотрим что они завернут на конкретно поставленній вопрос от департамента образования. Там вопрос однозначный: с такой формулировкой (за соматичним станом...) ребёнок может посещать днз или нет? если нет - почему?

и я нигде не могу найти этот наказ МОЗ № 315/781/92   такое ощущение что его уже не существует.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Mike от Чт, 12 Июл 2012, 14:15
Вот что я просил...
Можно, конечно, дождаться ответа для деп.образования, но уже можно подавать в суд на главврача: тут и неоформление согласно законодательству, и сообщение вам ложных сведений, что это не так.

и я нигде не могу найти этот наказ МОЗ № 315/781/92   такое ощущение что его уже не существует.
Так в чём же проблема? У Вас есть главврач! Инф. запрос ему с требованием в теч. 5 раб. дней выдать Вам текст приказа :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 12 Июл 2012, 15:03
Заявление

Вашем ответе №1082 от 11.07.12 года  на моё заявление от 09.07.2012 года Вы ставите меня в известность, что врач-педиатр должным образом оформил виписку из истории развития ребёнка, ссылаясь при этом на «наказ Департаменту охорони здоров’я, Депортаменту освіти та гуманиітарної політики, ДЗ «Черкаська санітарна епідеміологічна станція» МОЗ України № 315/781/92 від 09.12.2010р. «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах». Для полноты понимания Вашего ответа, прошу предоставить в течении пяти рабочих дней текст этого приказа, передав его мне лично в руки в виде копии или отправив на указанный выше, почтовый адрес.


Такой вариант подойдёт?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 12 Июл 2012, 15:12
Нет, не подойдёт :)

Цитировать
До
Адреса

ПІБ
АДРЕСА

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 Прошу письмово в установлений законом строк (не більш, ніж 5 робочих днів) надати текст наказу Департаменту охорони здоров’я, Департаменту освіти та гуманітарної політики, ДЗ «Черкаська санітарна епідеміологічна станція» МОЗ України № 315/781/92 від 09.12.2010р. «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах».

 Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 Також право на запит на інформацію гарантується та реалізується на підставі ст. 40 Конституції України, ст. ст. 1, 3, 15, 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Дата Підпис


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 12 Июл 2012, 15:30
Благодярю. Уже исправил и напечатал. Завтра отвезу.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 12 Июл 2012, 15:32
Я подправлял по ходу - еще раз просмотрите. И опечатки там присутствуют - надо быть начеку :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Чт, 12 Июл 2012, 15:35
Я подправлял по ходу - еще раз просмотрите. И опечатки там присутствуют - надо быть начеку :)
а я всё равно переводил на русский с исправлением всех там недочётов в орфографии и т.д. )


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 12 Июл 2012, 15:45
Я имел в виду, что я и новое добавлял.
Кста, можно послать в 3 ведомства сразу - чтобы хоть откуда-то Вам по-быстрее пришло.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 13 Июл 2012, 08:44
Исходя из того что прописал мне глав.врач я с помощью друзей покопался в юр-инфе и нашёл следующее:

Спеціально-дозвільний принцип у конституційно-правовому регулюванні

У демократичній, правовій державі, якою Україну проголошено на конституційному рівні, загальновизнаними типами правового регулювання є два основоположні, базові принципи: загально-дозвільний — «дозволено все, що не заборонено законом» та спеціально-дозвільний (чи дозвільний) — «заборонено все, що прямо не дозволено законом», або, інакше кажучи, «дозволено лише те, що прямо передбачено законом». При цьому, якщо перший принцип зумовлює зміст і спрямованість поведінки людини та всіх інститутів громадянського суспільства, яким гарантується можливість діяти будь-яким чином та у будь-який спосіб, не порушуючи індивідуальну свободу, права інших людей чи законодавчо встановлені заборони, то другий принцип, поширюючи свій нормативний вплив на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суттєво обмежує цих суб’єктів у виборі варіантів чи моделі своєї поведінки. Адже вони зобов’язані діяти лише таким чином та у такий спосіб, як це прямо передбачено конституційно-правовими нормами і лише в межах закріпленої за ними компетенції. Вчинення ж державним органом чи його посадовою особою дій у межах компетенції, але непередбаченим способом, у непередбаченій законом формі або з виходом за межі компетенції є підставою для визнання таких дій та правових актів, прийнятих у процесі їх здійснення, неправомірними та незаконними і відповідно — підставою для притягнення таких суб’єктів до конституційно-правової відповідальності.

Вот и пытаюсь понять, могу ли я это использовать в свою пользу или наоборот могу этим себе же и навредить. Кто-то может мне подсказать? Может кто сталкивался с такими суждениями или чуть больше разбирается в суждениях и терминологии юристов, а?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 13 Июл 2012, 13:44
Я, конечно, не юрист, но это - пересказ ст.19 Конституции. И не закон, а общие слова, ничего нового оно не даст - не забивайте себе голову :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: konstantin от Пт, 13 Июл 2012, 20:51
Доброго дня всем участникам форума!
Я мама непривитого ребенка, в июле надо выходить на роботу. По отзывам родителей, никто еще без прививок не ходил в детский сад. Писали в МОЗ - отказ, в прокуратуру - отказ, ходили в отдел образования - нет разрешения с поликлиники - нет посещения, дело до суда в Черкассах не доходило. Я хочу отстоять право своего ребенка на образование и включить зеленый свет для других малышей.
Ниже опишу, что я уже  сделала по этому вопросу. Прошу участников форума оказать поддержку в этом деле.

Alihа- единственно правильное решение это обратиться в суд с иском " На право получения дошкольного образования", а на первом заседании требовать присутствие прокурора города. Мы через это уже прошли.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 13 Июл 2012, 21:36
А материалы (иски, возражения и, главное, решения судов) сможете выложить?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: konstantin от Сб, 14 Июл 2012, 16:33
Это решение суда города Славутича которое по этой теме.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Сб, 14 Июл 2012, 18:22
konstantin ! мое решение суда уже не новость ;D


Alihа- единственно правильное решение это обратиться в суд с иском " На право получения дошкольного образования", а на первом заседании требовать присутствие прокурора города. Мы через это уже прошли.
ждем ваше!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 17 Июл 2012, 13:58
Вот и дождались мы ответа от департамента охраны здоровья. Такого бреда ещё нужно почитать или составить... В двух словах: ответ состоит из 2-х листов. на первом листе  - Заключение ВКК, которое было выдано для моего ребёнка написано правильно с соблюдением всех законов, и исходя из него ребёнку не запрещается посещать днз. а на втором листе этого ответа написано, что при написании заключения ВКК руководсвовалось законами Украины и совместным приказом СЕС, депорт.здоровья и депорт.образования. в котором чётко обозначено руководителям днз обеспечить неуклонное соблюдение выполнения закона про защиту населения от инфекционных болезней.

Тоесть, это= на 1 листе ребёнок типа может посещать. а на втором листе  = обеспечить запрет к посещению таким детям.

Меня эта писанина уже достала. Глупость за глупостью. Мало того, что меня достала, это уже и порядком надоело депортам.образования. Они сами изъявили желание написать в Киев на высшее руководство в депортамент охраны и образования. чтоб верхушка разобралась. а пока они там пишутся. я буду идти в суд. Вот теперь мне нужно правильно составить иск. Может кто видел на этом сайте образцы обращения исков. Буду признателен за ссылки.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 17 Июл 2012, 14:05
А. ну ещё я на след.неделе пойду к Стаднику - это глава департамента охраны здоровья области. Пойду запишусь на приём. Пусть он сам мне прокоментирует эту их бредятину. Самое интересное. Зам этого Стадника в усном разговоре со специалистом депорт. образования сказала что данное заключение ВКК разрешает посещать ребёнку днз, но прямо они писать этого не будут. Мол окончательно всё равно принимает решение зав.днз. А копию письма, которое мне дали с депортамента подписано самим Стадником. Вот так. ДУмаю поход к нему - зря потраченое время, но ради интереса сходить стоит.

А. вот и глав.врач отписался по поводу моего запроса на какой таукой закон он ссылается: «наказ Департаменту охорони здоров’я, Депортаменту освіти та гуманиітарної політики, ДЗ «Черкаська санітарна епідеміологічна станція» МОЗ України № 315/781/92 від 09.12.2010р.. Тупо отправил меня за этими данными в СЕС или в депортамент образования. Очередной бред со стороны нахего здраво-охранения.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 18 Июл 2012, 07:55
Кстати общался вчера с юристом, он высказал интересное предложение, что паралельно с исковым в суд, лучше будет писать на комитет здравоохранения. Эдакий орган при Верх.Раде, задача которого предоставлять толкования спорным моментам в законах, а так же они напрямую могут обращаться за толкованием нестыковок в Конституционный Суд Украины. Времени примерно это займёт 2-3 мес. но после решения КСУ никто уже не попрёт. а поскольку апеляционные суды удовлетворяют права человека на образование и дошкольное в том числе (как мы видим из выйграшных дел) КСУ полюбому пропишет добро на посещение днз. Этим вот и займёмся с помощью этого друга-юриста. А ещё есть пленум В.Р. где так же обсуждаются нестыковки и разборки между законами. Пленумы выложены на сайте В.Р. там, сказал, тоже стоит по-копаться.  Вот такие новости. Будем рыть со всех сторон.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Ср, 18 Июл 2012, 12:28
slava_h ! Комитет здравоохранения как ворон ворону, своим глаз не выклюет!Как бы не вышло что КСУ растолкует  не в нашу пользу и накроются наши апеляционки медным тазом!
Наверное по этому ни кто из нас имея на руках положительные и отрицательные решения суда(Одно из условий подачи)  еще не обратился в КСУ


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 18 Июл 2012, 12:39
Наверное по этому ни кто из нас имея на руках положительные и отрицательные решения суда(Одно из условий подачи)  еще не обратился в КСУ

Хм... если мы тут рубахи рвём на груди своей и вся с 200% уверенностью, что наши врачи нарушают, а мы требуем соблюдения, наших прав, то откуа эта неуверенность? Если апеляционные суды уже разобрались. то вряд ли КСУ будет другого мения. А КСУ даст только толкования праивльности законов, в принципе в моём случае. ... Я думал так.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Ср, 18 Июл 2012, 12:51
Я соглашусь с Лилией: слишком много поставлено на карту. Мы обращаемся к непосредственно ответственным чиновникам за фразой в 026 или для устройства в садик (зав.п-кой и зав.садиком соотв.). Так вот, невзирая на нашу уверенность, и местные (назовём это так) чиновники, и киевские (МОЗ, генпрокуратура), а также частично и суды, толкуют закон не так, как надо нам. Но их действия мы всегда можем оспорить и, чем дальше, тем больше у нас становится аргументов, прецедентов, письмо МОН, опять же, появилось. А если не так растолкует КСУ, то тут можно будет вешаться: от ворот поворот давать будут все, но еще и депутаты со своим законопроектом, убирающим запрет из ст. 15, могут дать задний ход... Короче, я за то, чтобы не спугнуть и бороться и исполнителями на местах. А когда примут закон, должно наступить счастье :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Ср, 18 Июл 2012, 14:39
Хорошо,, дальше пленумов копаться не будем. пока что.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 24 Июл 2012, 09:34
Технически, могу принимать поздравления!

Вчера был на приёме у директора депортамента здравоохранения нашей области. На встрече он дал разъяснение касательно их двойственного ответа, мол не запрещено, и с другой стороны он ссылался на общий местный наказ между Депорт.здравоохранения, депорт.образования и СЭС. что таким детям запретить посещение. Наказ от 2010 года.

В пояснении он сказал, что формулировка "не заборонено" ещё более широка чем "може відвідувати" так что медицина полность согласно закону вас не держит. Идите в сад. В законе не написано что может или не может ребёнок посещать (имеется ввиду статьи законов об инфекционных заболеваниях) там чётко написано "заборонити". А мы вам "не забороняємо" идти! ...

После этого разговора я связался по телефону со специалистом депортамента образования, передал ей наш разговор с директора депортамента здравоохранения, на что она ответила, ХОРОШО. выбирайте любой дет.сад и идите в сад. Со своей стороны, если у зав.днз будут вопросы - звоните мне напрямую, я улажу и дам добро. Но недай Бог какой-то врач приколупается к тому, что мы взяли такого ребёнка! ... Мало того что поможет в разговоре с зав.днз, она обещала помочь нам попасть именно в тот сад. в который мы хотим, несмотря на то что там типа мест нету.

Так что без суда. но с долгим следствием и писаниной мы пойдём скоро в сад.

По ходу действий буду рассказывать как прошёл разговор с зав.днз и прошли ли мы действительно эти преграды. Думаю ещё пару запинок будет, но не думаю что это будет глобально. Оба департамента сказали что мы можем идти в сад. Вот так.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 24 Июл 2012, 09:39
Поздравляю!
Можно сказать, что малой кровью.

* Тот тройной приказ сумели взять?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 24 Июл 2012, 09:51
Ответ депортамента с формулировкой "не заборонено".


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 24 Июл 2012, 09:52
Тройной местный приказ между СЭС, Депортаментом Здравоохранения и Депортаментом Образования


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 24 Июл 2012, 09:53
Тю :) Ничего смертельного... А шуму-то от чиновников...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 24 Июл 2012, 09:55
Поздравляю!
Можно сказать, что малой кровью.

* Тот тройной приказ сумели взять?

Спасибо, Михаил.  Действительно малой кровью. надеюсь, что кровей больше не будет. А приказ он и не скрывал. В ответе этот приказ был как дополнение. В принципе я уже всё это вложил. именно эти 2 листочка и были как ответ специалисту из депортамента образования.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Вт, 24 Июл 2012, 10:51
Поздравляю!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 24 Июл 2012, 10:56
Поздравляю!

Спасибо, Лилия.

Без помощи всего форума и единомышлеников, эта победа могла быть не столь быстрая, а могла и не быть вообще!

Я всем благодярен за поддержку и помощь!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 24 Июл 2012, 11:26
Препятствий больше нет!

Я позвонил зав. днз, она сказал что нас методист уже ждёт, поскольку она в отпуске. Зав.днз напрямую позвонили с Депортамента Образования и сказали что нас можно брать, вопрос по нам решён.

Победа! Ура!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Вт, 24 Июл 2012, 11:39
Молодец !!!!!!!!!!!!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 24 Июл 2012, 11:58
Молодец !!!!!!!!!!!!

Да мы все тут молодцы! ))) Это общая победа, значит Черкасским ребятам будет уже проще точно. Да может для других городов тоже сгодится.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пн, 30 Июл 2012, 08:56
Доброго времени суток, ФОРУМЧАНЕ! ... Справедливости ради стоит сказать. что праздновать победу было рано. Ситуация накаляется и в принципе её решить без суда уже не получится.

 Был сделан вывод, что заключение ВКК составлено правильно, но оно не даёт права ребёнком посещать днз. Если внимательно почитать статью 15 то там написано, что ВКК может дать разрешение к посещению только тем, у кого мед.отвод или нарушен график прививок. При этом ни слова о тех кто сам отказался. Поэтому его и не хотят принимать как документ, который позволяет посещать днз. Более того, сами медики говорят что ВКК правильно написала что противопоказаний и запретов к посещению днз нету по состоянию здоровья ребёнок здоров, но т.к. зав. днз подчиняется законам Украины, то она не в праве принимать таких детей. Вообщем судиться будем скорее всего с образованием и теми, кто не хочет брать ребёнка в сад.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пн, 30 Июл 2012, 21:42
У меня слов нет, одни слюни :o


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 30 Июл 2012, 21:46
Які завзяті... Т.е. из гороно звонили, а в садике уже не ждут?..

Был сделан вывод, что заключение ВКК составлено правильно, но оно не даёт права ребёнком посещать днз
Как бы да... Давно уже сошлись на том, что ЛКК - третий-лишний.

Если внимательно почитать статью 15 то там написано, что ВКК может дать разрешение к посещению только тем, у кого мед.отвод или нарушен график прививок
Если еще более внимательно, то и дети с медотводами должны быть свободны ;)

Поэтому его и не хотят принимать как документ, который позволяет посещать днз
И не должны. Ибо по закону нет вообще такого документа, который бы сам по себе что-то гарантировал.

Более того, сами медики говорят что ВКК правильно написала что противопоказаний и запретов к посещению днз нету по состоянию здоровья ребёнок здоров
См. выше: от ЛКК сложно ожидать другого.

зав. днз подчиняется законам Украины, то она не в праве принимать таких детей
Детей с док-тами без фразы "може відвідувати"? Таки да, не вправе.

Вообщем судиться будем скорее всего с образованием и теми, кто не хочет брать ребёнка в сад.
Если фраза есть - удачи всех порвать! :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 10 Авг 2012, 14:26
В принципе - если с той стороны "удачи" смотреть - то на наш город эта самая сторона ну никак не смотрит ))

Прокуратура, как показывает практика, делает незначительные отписки по этим вопросам, так что там поддержки не найти днём с прожектором в руках, а жаль, конечно.Чего боится мин.освиты? Убийственный аргумент (коментировать не буду открыто. т.к. готовимся к судебным процессам): непривитый ребёнок является угрозой общесту. Это самая основная болевая точка для них.

по понятным причинам выкладывать инфо и работу юристов и адвокатов пока не буду. Все интересующие вопросы толкьо в личку.

Ничего. Всё решаемо. Мы добиваемся своего.

Что могу сказать по текущим делам: консультируясь с врачами, педаитрами, имунологом пришли к общему знаменателю - закон, в особенности статья 15 написана настолько окряво, что её трактовать в однозначной форме в принципе не возможно. Это котрыто говорят врачи, педиатры со стажем более 30 лет работы и юристы. Имунолог воздержался от комментариев кстати :) .

Вот так.


Название: Re: FAQ по прививкам. Новичкам - начинать отсюда!
Отправлено: slava_h от Пт, 10 Авг 2012, 14:46
Не критика, а уточнение.
А схема чудесна! Видно что схема писалась после вёдер пота, слёз и нескольких километров нервных клубочков ))).

Так вот: мы долго бились с пониманием фразы "може відвідувати днз" В принципе эту фразу медицина писать не уполномочена. Это после тщательных копаний скзали и юристы и в депортаменте здравоохранения (сказали независимо друг от друга). Медицина устанавливает факт состояния здоровья. зав днз принимает решения о том: может такой ребёнок с тем состоянием здоровья посещать днз или нет.

Да, в законах пишут что именно медицина пишет эту заветную фразу. Но в нашем городе они от этого права всячески открещиваются... Более того, подавая в суд на глав.врача именно отсутствие компетентности медицины писать эту фразу было причиной проиграша этого иска, т.е. медицина не уполномочена решать может-не/может.

Вот такое отступление от буквы в законе,  и поди-разбери кто что обязан писать.

Кстати, говорят, что уже в октябре втрое чтение по законопроэкту, которого мы все ждём (разрешение непривитым посещать днз). А если покопаться в результатах первого чтения, то очень хорошо видно, что кол-во проголосовавших ЗА - значительно больше чем НЕТ. Держим кулачки.


Название: Re: FAQ по прививкам. Новичкам - начинать отсюда!
Отправлено: Mike от Пт, 10 Авг 2012, 15:17
Так вот: мы долго бились с пониманием фразы "може відвідувати днз" В принципе эту фразу медицина писать не уполномочена. Это после тщательных копаний скзали и юристы и в депортаменте здравоохранения (сказали независимо друг от друга). Медицина устанавливает факт состояния здоровья. зав днз принимает решения о том: может такой ребёнок с тем состоянием здоровья посещать днз или нет.
Не соглашусь с департаментом: КМУ сказал, что врач должен делать такой вывод. Что должно стать основанием для этого - тот еще вопрос (я считаю, что фразу надо трактовать как «придатний за станом здоров'я відвідувати ДНЗ»), но указание на то, что вывод пишет врач - однозначно.

Да, в законах пишут что именно медицина пишет эту заветную фразу.
В итоге, как это нужно соотнести с мнением юристов: по закону - пишет медицина, но она же - «не уполномочена»!?

Более того, подавая в суд на глав.врача именно отсутствие компетентности медицины писать эту фразу было причиной проиграша этого иска, т.е. медицина не уполномочена решать может-не/может.
Какого иска? Вы уже подавали? А сейчас на кого? И мой иск был именно против медицины и именно по этой фразе. И я его выиграл... Что-то тут накручено...

Чего боится мин.освиты? Убийственный аргумент (коментировать не буду открыто. т.к. готовимся к судебным процессам): непривитый ребёнок является угрозой общесту. Это самая основная болевая точка для них.
Этот аргумент кроется рассказом про детей с медотводами: им будет сложно объяснить, почему один непривитый неопасен, а другой - наоборот. Только нужно очень осторожно их самих выманить на упоминание о том, что у них есть такие дети и они в ДНЗ ходят :)

Кстати, говорят, что уже в октябре втрое чтение по законопроэкту, которого мы все ждём
Откуда инфа, что в октябре? Оно включено в повестку бог зна когда, а дат рассмотрения я не нашел...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 11:45
С перерывом, но появляюсь снова в эфире.

19.11 суд. Предварительное заседание пока не дало никаких результатов.
Со сотороны зав днз будет привлечён эпидемиолог, а с нашей стороны зам.департамента охраны здоровья.

Глава департамента здоровья вчера натолкнул на одну любопытную информацию о письме от МОЗ, в котором чётко прописано что детям до 3 лет без прививок можно посещать днз. Только не можем нйти это письмо. если кто видел - скиньте ссылочку на него, будем признательны и положим его ещё в кучу своих доводов.

ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ В ПОИСКЕ ЭТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА! ... Сапсибо!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 12:18
slava_h ! Вы судитесь с ДНЗ?
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20110801_11.html
http://www.the-medical-practice.com/news/news_moz9
 Зря вы возлагаете надежды на это письмо . В отличие от письма  МОН от 25.05.11 №1/9-389  которое имеет конкретного автора ...
Где оговорено что  Прес-служба МОЗ Украины озвучивает мысли конкретного должностного лица имеющего права рекомендовать кому либо и что либо?
 и вообще письма не имеют законной силы и носят только рекомендованный характер,
 И даже если учитывать все то что в нем написано и начинать принимать его как руководство к действию, то она скорее всего будет для вас гранатой зажатой в кулаке  без чеки. И неизвестно какую злую шутку оно с вами сыграет...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 12:34
да. 19.11 в 9 утра суд.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 12:58
 Судя по попытке зацепиться за такой сомнительный аргумент ...У вас есть четкая позиция ?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 13:01
В принципе, информация не отозвана, и озвучена была одним из отделов МОЗ - т.е. это позиция всего МОЗ.
Во всяком случае, это лучше, чем ничего.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 13:03
У вас есть четкая позиция ?

Конечно есть. а это просто так, для общей картины. Нас в суде будет представлять отличный юрист. Да и какая там позиция ещё может быть. если во всех уже бумагах у меня написано что нет запрета к посещению ребёнком днз. Разве тут ещё что-то нужно придумать?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 13:06
Тут Евгений Новицкий в пух и прах разметал это письмо
http://novitsky.livejournal.com/498143.html


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 13:12
Там (в письме) есть положительный момент: "Рішення щодо прийняття дитини без певного набору щеплень до навчального закладу приймається в кожному окремому випадку керівником освітнього закладу."
Этим можно бортовать медиков, чтобы не лезли решать то, что их не касается.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 13:21
Этим можно бортовать медиков, чтобы не лезли решать то, что их не касается.

так они и не лезут. правда они пишут что незаборонено вместо МОЖЕ. И тут же говорят, что это тоже самое. если в этому нужно убедиться в суде, то давайте вызовем специалиста по речи со словарём Даля и пусть он скажет что не запрещено и может - это слова синонимы и имеют одинаковый смысл. ... вот такие у нас с ними трения. Остальное только зав днз и её департамент.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 13:24
Упс, это я невнимателен.
Если трения с ДНЗ, то вам нужно другое письмо - это (http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/). И еще бы и из гороно люди.

Хотя, если медики пишут не фразу "може вiдвiдувати", а что-то еще, то я бы торбил медиков - ДНЗ защищено постановлением №1204 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1204-2011-п).


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 13:33

Хотя, если медики пишут не фразу "може вiдвiдувати", а что-то еще, то я бы торбил медиков - ДНЗ защищено постановлением №1204 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1204-2011-п).

ой. и тут закон на закон наступает. Есть же постановление, что медик констатирует только акт здоров или не здоров. Не в их компетенциии определять может или не может, запрещать или разрешать. на то они и медицина - определяют состояние здоровья. Кстати по поводу имунолога - её присутствие не обязательно в ЛКК т.к. она не является врачём, который подтверждает состояние здоровья ребёнка. И кстати относительно чёткости формулировки фразы. Кроме этой постановы нигде не написано какой формулировка должна быть вывода ЛКК. поэтому они и пишут что соматически здоров, противопоказаний к посещению нет. или как в моём случае уточнили письменно, что не запрещено к посещению. вот так.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 13:34
 Если бы воевали с поликлиникой то письмо вам в помощь,а если с  дет.садом  то я не вижу что вы из него можете извлечь.. Если там написано-Рішення щодо прийняття дитини без певного набору щеплень до навчального закладу приймається в кожному окремому випадку керівником освітнього закладу. Она вам ответит вот я так и решила ...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 13:41
Она вам ответит вот я так и решила ...

вот поэтому мы в суде этого и недопустим, а то она решате и нарушает наши права.

Кстати у меня тогда вопрос:выходит сам педиатр при заполнении ф.026\0 должен написать что ребёнок может посещать днз?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 13:44
Есть же постановление, что медик констатирует только акт здоров или не здоров. Не в их компетенциии определять может или не может...
Не всегда. Медики могут определять пригодность к опр. деятельности - это и наш случай, и, например, пригодность к управлению т/с (см. п.1.1 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0435-00)).

И кстати относительно чёткости формулировки фразы. Кроме этой постановы нигде не написано какой формулировка должна быть вывода ЛКК. поэтому они и пишут что соматически здоров, противопоказаний к посещению нет. или как в моём случае уточнили письменно, что не запрещено к посещению. вот так.
Да, верно - больше нигде не упоминается, но, в данном случае, больше и не надо: это постановление описывает содержание справки. Как справка для поступления этот док-т должен содержать вот такую установленную фразу. Если фразы нет - то это не и справка для поступления, получается. А врачи, если их просят выдать справку для поступления в уч.учреждение, обязаны выдать не абы что, а именно её, т.к. док-т, удовлетворяющий условиям приёма. Постановление КМУ, напоминаю, обязательно для всех должностных лиц, а не только для МОН.

P.S. Т.к. суд против ДНЗ (упустил исходно), то соглашусь с Лилией: ничего не даёт.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 13:46
Кстати у меня тогда вопрос:выходит сам педиатр при заполнении ф.026\0 должен написать что ребёнок может посещать днз?
ДА! Этот педиатр, соседний, с другой п-ки, с другого города, вообще НЕ ПЕДИАТР, лишь бы он был врачом!!  :)
P.S. Заметьте: не комиссия, а врач!! (Понятно, что и любой член ЛКК тоже врач, поэтому если напишет ЛКК, тоже будет пригодно, но и без неё можно обойтись)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 13:49
вообще НЕ ПЕДИАТР, лишь бы он был врачом!!

Не, погодите. Если это должно быть прописано в 026\0 то её же выписывает только педиатр?. Значит только к нему или к тому, кто выписывает эту форму. Получается так.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 13:53
Не только. Там еще могут быть специалисты по показаниям. Это во-первых.
А, во вторых, док-ты оформляются врачами по месту наблюдения ребёнка. Т.е. это могут быть разные врачи с разных поликлиник.
А требования к фразе толко одно: чтобы человек, её написавший, был врачом. И всё. Хоть проктологом. Хоть в Камеруне, если вы наблюдаетесь еще и там.
В нашей 026 так и было: осмотр и анализы - педиатр, узкие заключения - специалисты, фраза - частный врач. На ура.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 13:57
я уже писала ...
 .....Ни один  документ который  назначается  третьим лицам, не может содержать информацию об  отсутствии или  наличии у ребенка   прививок, а также  диагноза . Следовательно требования дошкольных, школьных учреждений сводится к записи "Может посещать"  Так как эта информация  относится к категории "врачебная тайна" и персональные данные" которае подлежат только статистическому учету ...
 


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 13:58
Не только. Там еще могут быть специалисты по показаниям. Это во-первых.
А, во вторых, док-ты оформляются врачами по месту наблюдения ребёнка. Т.е. это могут быть разные врачи с разных поликлиник.
А требования к фразе толко одно: чтобы человек, её написавший, был врачом. И всё. Хоть проктологом. Хоть в Камеруне, если вы наблюдаетесь еще и там.
В нашей 026 так и было: осмотр и анализы - педиатр, узкие заключения - специалисты, фраза - частный врач. На ура.

эх. знать бы всё это раньше ))) сколько бы времени сэкономили!... ну да ладно, другим будет помощь.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 13:59
эх. знать бы всё это раньше ))) сколько бы времени сэкономили!...
Да ё ж моё, причём, два раза: тут (http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,873.0.html) и тут (http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,1147.0.html)  ;D


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 14:04
А кто вам мешает принести на суд заключение частного педиатра и либо выиграть суд либо заключить мировую


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 14:06
Точно. (Опять опередили ;))
И прямо в зале суда выясните, нет ли еще препятствий.

Правда, поскольку иск - гражданский, то изменить требования вы уже не сможете (после предварительного заседания), но можете пообещать подать новый иск :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 14:12
А кто вам мешает принести на суд заключение частного педиатра и либо выиграть суд либо заключить мировую
а где в Черкассах частный педиатр? )


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 14:12
Точно. (Опять опередили ;))
И прямо в зале суда выясните, нет ли еще препятствий.

Правда, поскольку иск - гражданский, то изменить требования вы уже не сможете (после предварительного заседания), но можете пообещать подать новый иск :)
Михаил вы не правы такая возможность есть
http://www.administr-law.org.ua/node/442


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 14:15
А кто вам мешает принести на суд заключение частного педиатра и либо выиграть суд либо заключить мировую
а где в Черкассах частный педиатр? )
http://ck-kvartal.com.ua/forum/index.php?showtopic=276


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 14:17
Спасибо. до последеного будем бороться в понедельник. так что надеюсь, что не прогодится ) .


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 14:20
Спасибо. до последеного будем бороться в понедельник. так что надеюсь, что не прогодится ) .
Не вижу смысла делать смыслом жизни войну
 Тем более что справка от педиатра это не отказ от военных действий а только бонус


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 14:27
1) времени нету. в понедельник в 9 утра суд.
2) форма 026\0 ещё в 2011 г. была выдана. Поэтому у ма не приложу, каким образом и где должен написать врач, что ребёнок может посещать днз.
3) а српавку врач может дать если анализы есть и т.д.... упёрлись во время.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 14:30
Михаил вы не правы такая возможность есть
http://www.administr-law.org.ua/node/442
Нет, Лилия, обратите внимание на вопрос перед статьёй: "Як змінити позовні вимоги". Изменять требования и новый, и старый ЦПК не давал. Поэтому адвокат и советует называть заявление "Про зміну предмету або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог" - чтобы соблюсти формулировку. Это не совсем тот случай. Но я тоже сейчас пороюсь.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 14:31
2) форма 026\0 ещё в 2011 г. была выдана. Поэтому у ма не приложу, каким образом и где должен написать врач, что ребёнок может посещать днз.
Вам нужны не анализы, а фраза. Так частникам и говорите: есть 026, нужен вывод. У меня такой же случай. Жалко, времени мало.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 14:34
[Вам нужны не анализы, а фраза. Так частникам и говорите: есть 026, нужен вывод. У меня такой же случай. Жалко, времени мало.

так говорю же, что 026\0 за 2011 год. нужно быть смелым психом, чтоб в конце 2012 написать что может посещать днз не имея свежих данных о состоянии ребёнка. мало ли что за год произошло и какие изменения в организме...

Что и требовалось доказать: АНДРОМЕДА, МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР - педиатр будет только 20.11. с собой карту и ребёнка. Дальше по ситуации. приём около 120 грн.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 14:46
2) форма 026\0 ещё в 2011 г. была выдана. Поэтому у ма не приложу, каким образом и где должен написать врач, что ребёнок может посещать днз.
Вам нужны не анализы, а фраза. Так частникам и говорите: есть 026, нужен вывод. У меня такой же случай. Жалко, времени мало.
А Что нельзя принести в суд  ходатайство о переносе судебного разбирательства...?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 14:51
нужно быть смелым психом, чтоб в конце 2012 написать что может посещать днз не имея свежих данных о состоянии ребёнка. мало ли что за год произошло и какие изменения в организме...
У нас был сокращённый осмотр. Но и полный сделать вам никто не запретит.

Главное, чтобы в Андромеде (или еще где) точно(!) согласились написать фразу. Чтобы 120 грн не выкинули на ветер. И тогда можно ходатайствовать о переносе дела.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пт, 16 Ноя 2012, 14:53
А Что нельзя принести в суд  ходатайство о переносе судебного разбирательства...?

Во первых нет смысла пока - иск на зав днз о нарушекнии конституционных прав ребёнка, а не правильности заполнения документов.
во-вторых - я сегодня добился, чтоб представитель департамента охраны здоровья была в суде в понедельник, и если перенесу не факт что это отразится хорошо на наших хрупких отношениях.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 16 Ноя 2012, 14:57
Михаил, а какое отношение имеет новая справка к изменению исковых требований? Скорее это новые обстоятельства имеющие отношение к данному разбирательству которые легко приобщаются ходатайством


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 16 Ноя 2012, 15:05
Потому, что старые требования (как я понимаю): принять на основании старой справки. И их нужно менять.

Но мысль с нововыявленными обстоятельствами тоже хороша - может и прокатить


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пн, 19 Ноя 2012, 12:50
Ну что Господа и Дамы. Суд прошёл. не скажу что безрезультатно, но вопрос наш остался открыт.
1) выяснилось, что вывод ЛКК действителен для нашего случая всего 3 мес., поэтому тот ЛКК, который мы проходили в 2011 году не актуален уже в 12 году.
2) Судья сказала, что не вижу препятствий попасть вам в днз, если ЛКК будет более свежим и в саде будут свободные места, на что зав.днз ответила что при новом обращении в сад ваша заява будет рассмотрена....

О формулировке фразы и речи не было. Из слов судьи можно вынести вывод, что после вывода лкк у зав.днз нет поводов отказывать в принятии ребёнка. Хотя тут мы не дошли до детального обсуждения этого вопроса. т.к. запнулись на том, что т.к. нет в саду мест то ни о каком нарушении конституционных прав и речи бть не может. Вам было отказано не потому что, у вас непривит ребёнок, а т.к. нет мест.

Вывод: обходим по новомуу всех врачей, обозначаем новую лкк и подаём документы в сад по новому.
На что стоит ВСЕМ обращать внимание:
1) последовательность документоподачи:
- заява и необходимый пакет документов на принятие ребёнка в днз
- если необходимо, то написать заявление, чтоб вас поставили в очередь на приём в сад (т.к. на этом можно тоже спотыкнуться и в суде вам откажут мол, а вы не обращались с заявлением поставить вас на очередь!!!)
2) письменный отказ с чёткой причиной отказа. Возможно это и не отказ, а "информирование, почему вас не могу принять"(как нам судья и сказала. Вам разъяснили почему вас не могут принять, т.к. нет ЛКК)-это при нашем первом обращении в сад.
3) желательно в выводе лкк убрать фразу "рекомендовано проведение прививания." дабы убрать лишнюю зацепку для другой стороны.
4) ещё раз подача документов, включая вывод лкк
5) если получен отказ, то у него должны быть расписаны причины отказа. И если там стоит т.к. нет привовок, тогда можно уже идти в суд. А если просто нет мест - так извените, их просто нету, ищите другой сад.

Вот такие ремарки я сделал на этом суде. Будем заново обходить всех врачей и подавать документы в тот сад, где есть места.

На суде не было представителя сес, не было представителя депортамента охраны здоровья. Были только юристы с этих организаций. Их позицию и субъективное мнение думаю разъяснять не стоит. Ребёнок-Угроза общества и в этом духе всё остальное.
Вот.так. идём и живём дальше.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пн, 19 Ноя 2012, 12:55
И каково будет решение суда в итоге? Вот что важно!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пн, 19 Ноя 2012, 12:57
Здравствуйте, Лилия. Ну по нам решение понятно. А тогда уже кто его знает. В принципе буду идтим сначаала тем способом, что Майк напомнил. А потом уже через суд, если понадобится.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пн, 19 Ноя 2012, 13:09
ЭХ...
Вам  бы доказать что ВКК вообще не нужно! В положение сказано:медичної довідки про
стан здоров'я дитини" доповнити словами "з  висновком лікаря,  що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад".
И что фраза та что у вас не отличается по сути от требуемой и отложить суд до обновления справок ,а теперь опять, наша песня хороша начинай  с начало...  Во сколько вам если  не секрет обошлось это удовольствие... А теперь не исключено ,если опять суд,  вам придется менять истца ( в зависимости чего там суд напишет в решении)
 


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 20 Ноя 2012, 10:15
ну по ситуации вцелом и следя за мыслями судьи:
1) вы 2 раза обращались в сад. Первый раз отказали т.к. не было прививок и вас  об этом информировали.
2) повторный отказ(из ответа зав днз) был дан вам не по причине отсутсвия прививок, а по отсуствию свободных мест в садике.
3) поскольку состав групп формируется в мае, то вы должны быть занесены в очередь. А т.к. выяснилось, что вывод лкк действует только 3 месяца, то о каких нарушениях со стороны зав днз мы говорим? Вам отказали, т.к. нет свободных мест в этом днз + вам откажут ещё раз. т.к. вывод лкк потерял свою силу при вторичном обращении в сад. Я не вижу препятствий попасть вам в сад при наличии свободных мест и новом выводе лкк, т.к. в законе чётко прописано, что подобную ситуацию может решить только лкк. Теперь вы знаете каким путём вам нужно идти. и, думаю, препятсвий других быть не должно.

я постарался максимально дословно передать разговор из зала суда.

ИМХО= судья придерживалась только законов и тех бумаг, которые были ей предоставлены. И, в принципе, я с ней вынужден согласиться.
Другое дело - наши разговоры с зав днз касательно наших позиций и против она или не против. Я думаю тут зав днз была вынуждена взять жёсткую оборону... думаю пояснять почему не стоит. Одно слово - давление.Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 20 Ноя 2012, 15:47
1) вы 2 раза обращались в сад. Первый раз отказали т.к. не было прививок и вас  об этом информировали.
2) повторный отказ(из ответа зав днз) был дан вам не по причине отсутсвия прививок, а по отсуствию свободных мест в садике.
3) поскольку состав групп формируется в мае, то вы должны быть занесены в очередь. А т.к. выяснилось, что вывод лкк действует только 3 месяца, то о каких нарушениях со стороны зав днз мы говорим? Вам отказали, т.к. нет свободных мест в этом днз + вам откажут ещё раз. т.к. вывод лкк потерял свою силу при вторичном обращении в сад. Я не вижу препятствий попасть вам в сад при наличии свободных мест и новом выводе лкк, т.к. в законе чётко прописано, что подобную ситуацию может решить только лкк. Теперь вы знаете каким путём вам нужно идти. и, думаю, препятсвий других быть не должно.
1. Вопрос должен был быть поставлен так: были или не были у вас док-ты?
2. См. вопрос из п.1.
3. Это как такое может быть?! Положение ж у всех в руках: "приём ведется круглогодично"!! Мы в садик поступили в Новый год. Какая разница, где тот май?!
3а. Вывод ЛКК - в топку! Он - для вас, а не для садика! Что в 026 написано? С тем, что написано, с тем и идёте! А ф.026 - бессрочна.

ИМХО= судья придерживалась только законов и тех бумаг, которые были ей предоставлены. И, в принципе, я с ней вынужден согласиться.
А какие бумаги и законы вы ей предоставляли? Как минимум: почему Положение о ДНЗ судья не увидела?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Вт, 20 Ноя 2012, 16:11
1) при первом обращении у нас небыло лкк
2) если в саде переполнены группы(вместо 20 детей их 26)то включается запись в очередь
3) 026 наверняка имеет срок, т.к. там пишется эпидокружение. И срок её 1 год, вы же знаете. В 026 запись за станом здоров"я протипоказив до выдвидування днз не мае. В принципе ту же запись сделали на лкк, и, в таком случае, оно точно в топку.

Судья видела положение о днз. + тройной наказ сес+мин здоровья+мин ообразования, где чётко написано что зав днз не имеет права принимать таких.
потом включили механизм  - как же быть в таком случае? Так этот вопрос может решать только лкк, и ... понеслось. просрочен вывод лкк, и отказ вам не оп причине прививок, а нет мест...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 20 Ноя 2012, 16:45
1) при первом обращении у нас небыло лкк
2) если в саде переполнены группы(вместо 20 детей их 26)то включается запись в очередь
3) 026 наверняка имеет срок, т.к. там пишется эпидокружение. И срок её 1 год, вы же знаете. В 026 запись за станом здоров"я протипоказив до выдвидування днз не мае. В принципе ту же запись сделали на лкк, и, в таком случае, оно точно в топку.

Судья видела положение о днз. + тройной наказ сес+мин здоровья+мин ообразования, где чётко написано что зав днз не имеет права принимать таких.
потом включили механизм  - как же быть в таком случае? Так этот вопрос может решать только лкк, и ... понеслось. просрочен вывод лкк, и отказ вам не оп причине прививок, а нет мест...
1. Оно вам и не надо. ЛКК считает, что должно что-то решать - пусть решает. Результат её (ЛКК) решения ни вам, ни садику не нужен.
2. В каком НПА про это можно почитать? Потому, что тут (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-99-п) можно прочитать про обязанность местных гор-/облоно контролировать соотношение дети/места и исправлять в нужную сторону, т.е. ответа "мест нет" в законодательстве нет, а есть "места мы уже вам подготовили".
3. Эпидокружение имеет срок (тоже, кстати, вопрос, откуда такое?), а не 026. Если его вписали в 026, то пусть впишут свежее и всё - 026 переделывать не надо.

А письмо о соблюдении порядка приёма судья видела? Оно как с приказом коррелирует?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пн, 03 Дек 2012, 09:47
Приветствую!

Кто-то слышал о втором чтении закона, которого мы все ждём? Решил спросить. поскольку не могу найти инфо об этом.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 03 Дек 2012, 09:50
Инфа тут (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40510). Ждём.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Пн, 03 Дек 2012, 12:35
Что-то тут не видно даты второго чтнения.... Жаль, а так бы знал -  ждать ли мне или идти в атаку снова...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 03 Дек 2012, 12:45
Что-то тут не видно даты второго чтнения....
Дык первое заседание еще только готовится. А вопросов... куда более важных, чем этот - масса :)

Я не стал ждать ;)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 29 Дек 2012, 10:41
Доброго времени!
Прежде всего, всех форумчан и гостей (и врачей, которые читаюжт наш форум) поздравляю с наступающими праздниками!
Всем кто борется (кто с чем) желаю новых уверенных побед, новых счастливых минут ии новых достижений!

Теперь по существу.
Сегодня был в больнице + мы переехали и знакомился с новым участковым врачём и мед.сестрой. Цель визита - проф.осмотр всех врачей по-новому для обновления 026\0 и с вопросм. какие есть прививки, если мы решим прививаиться?
Ответ: прививки за свой счёт. КПК и манту сделаем за наш счёт. 
Любопытная ситуация + ко всему.
передаю диалог с госпожой Гетьман Н.А. (зам. дир. Депортамента здравоохранения) о том, что мне не сделают прививку. если я куплю её сам в аптеке, т.к. не рискнут мол как я её вёз. температура. сроки и т.д. То.есть нужно покупать только в больнице и в тот же день делать прививку. На что получил ответ - кого вы слушаете! Они там в кабинетах ничего не понимают. Вы идите к своему участковому и всё решайте.... Хм... Примерно такой же ответ получил про зав.поликлиники, мол она не педиатр, а другой специальности врач, так что слушать только нас и ... слепо верить нам. ))
Я как бы не против, но почему я должен платить за прививки? Потому что мне нужной пойти в садик? .. Так уж это извените.
Короче вопрос: помнит ли кто такие случаи, чтоб родители привить детей не против, но т.к. нет прививок. им дали справку. допустили в сад без прививок, с обязательством привить ребёнка как только появятся нужные прививки?

Я так понимаю, что без имунолога этот вопрос точно не решить, тогда попутный вопрос: кто знает платного имунолога в ближайших городах? Смела, Канев, Корсунь, Золотоноша, Кременчуг, Полтава, Драбов.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Сб, 29 Дек 2012, 11:40
Короче вопрос: помнит ли кто такие случаи, чтоб родители привить детей не против, но т.к. нет прививок. им дали справку. допустили в сад без прививок, с обязательством привить ребёнка как только появятся нужные прививки?
Да, было такое дело: давали все необходимые док-ты, чтобы ребёнок в садик пошел, а когда в п-ку вакцины поступят, так им, мол, позвонят (и таки звонили потом). Так что, думаю, так и в вашем случае медики должны будут поступать. Ибо, если нет прививок и они упрутся рогом («покупайте сами»), то они сильно рискуют наездом из-за нарушения вашего права на образование.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: slava_h от Сб, 29 Дек 2012, 11:59
Ну тут один момент стоит учесть.
иммунолог должна прописать схему прививок, и на основании их уже педиатры пишут там допустить и т.д.... или я не правильно думаю?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Сб, 29 Дек 2012, 12:11
Схема прививок уже прописана в календаре. И если у вас нет противопоказаний (даже временных - допустим, сейчас кашляете), то это и есть ваша схема.

И зачем быть зависимыми (в этом вопросе) от педиатров и иммунолога? Врачи считают нужным сделать прививку, но её сейчас нет? Пусть дают док-ты без неё.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Senya от Вт, 26 Фев 2013, 14:47
Че-то затихло на форуме, хотелось бы услышать продолжение, все-таки Черкассы пробиваемые или нет в плане "в ДНЗ без прививок"???
Че-там у slava_h и как все-таки продвигается у Aliha??? Ну дойдет в Черкассах хоть кто-то до самого победного финала: дите в садике, вы на работе


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: мама1308 от Пн, 20 Мая 2013, 15:19
Добрий день!Хочу звернутися до всіх мам Черкас які нероблять своїм діткам прививок.Давайте боротися разом!!!! :) :) :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Ср, 22 Мая 2013, 09:24
Пока в Черкассах не изменится руководство области, бороться бесполезно.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Чт, 30 Мая 2013, 16:34
Так все-таки в теме очень много как полезной и бесполезной информации. Давайте будем называть все своими именами фамилии врачей, заведующих садиков и т.п. Скажите пожалуйста в Черкассах у кого-то реально получилось устроить в детский сад ребенка без прививок? Спасибо!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: nata_tirre от Чт, 30 Мая 2013, 20:19
Я не имею отношения к Черкассам, но попросила бы форумчан воздержаться от фамилий и других конкретных данных садиков\больниц. Они поступают честно и законно, поэтому их нужно беречь от того, что с ними могут сделать.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Пт, 31 Мая 2013, 11:20
Скажите пожалуйста в Черкассах у кого-то реально получилось устроить в детский сад ребенка без прививок? Спасибо!
Нет. В Оршанце взяли ребенка с киевским мед осмотром.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 31 Мая 2013, 11:54
Так а что делать? Я на отрез не хочуделать прививки своему ребенку. Почему в дпугих городах детей берут без прививок?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 31 Мая 2013, 12:07
Ирина, не совсем понятно: не берут без прививок, даже если есть док-ты и фраза, или не дают справок с фразой?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Сб, 01 Июн 2013, 09:13
Был в детском саду, поговорил с заведующей, она как-бы согласна нас взять без прививок, только нужно чтобы было написано, что можем посещать детский сад и я не уверен что наш терапевт такое напишет.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Елена 31 от Сб, 01 Июн 2013, 10:10
Мы тоже не были уверенны, и терапевт и зав. не написали написал иммунолог нглавный, называется ищите и найдете.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Сб, 01 Июн 2013, 10:14
Мы тоже не были уверенны, и терапевт и зав. не написали написал иммунолог нглавный, называется ищите и найдете.

Можно поподробней? Медицинскую карту вам что иммунолог оформлял полностью? А печати поликлиники, там где вы стоите на учете и т.п.? Или если я правильно понял, то неважно где и кто будет оформлять эту карту?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Елена 31 от Сб, 01 Июн 2013, 11:14
Мы в другом городе, но 2 года назад были вторые, но первые. Оформляли сначала врачи в платной клинике что бы в очередях не стоять а педиатр в нашей поликлинике, я описывала в теме про путь в сад. Медсестра в саду заартачилась что нужна фраза и подпись главного педиатра города, педиатра сказала что ее подпись там не нужна отправила к главному иммунологу города, та посмотрела, адекватная оказалась, дала их форму отказа от прививок, я конечно подописывала немного, и она подписала до 18 лет отказ и в карте заветную фразу, и сказала что правильно отказались и мы вторые в городе. За нами оформлялась женщина с 2 детьми сразу, она сразу пошла в городскую поликлинику и там все оформила сразу по моим стопам.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пн, 03 Июн 2013, 21:31
Был сегодня у педиатра, взял направления на анализы, список врачей, а также выдали форму 112/о(Виписка із історії розвитку дитини).
У меня вопрос в детский сад я эту форму предоставляю или они мне должны были дать еще что-то? Для себя решил что прохожу всех врачей и потом пишу заявление на зав. поликлинники что отказываюсь от прививок и прошу заполнить мед карту.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Анастасия от Пн, 03 Июн 2013, 23:17
Был сегодня у педиатра, взял направления на анализы, список врачей, а также выдали форму 112/о(Виписка із історії розвитку дитини).
У меня вопрос в детский сад я эту форму предоставляю или они мне должны были дать еще что-то? Для себя решил что прохожу всех врачей и потом пишу заявление на зав. поликлинники что отказываюсь от прививок и прошу заполнить мед карту.

Складывается такое впечатление, что Черкассы это какое-то другое гос-во со своими уставами, законами, правилами. Вам надо форму 026, она нужна на медосмотре и в сад, а потом для сада еще должны выдать 063 форму. Мне кажется правильнее написать отказ от прививок, заверить его, и иметь при себе еще до начала открытых боевых действий. В карту и на форму 063 лучше сделать копии заверенного отказа, а оригинал держать у себя.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Вт, 04 Июн 2013, 08:03
Заявление, отказ от прививок, мне на него должны дать какой-нибудь ответ? Я клоню к тому что я отдам, зарегистрирую и что дальше, к примеру если никакой реакции от врачей не будет? Так 112/о получается совсем не нужна мне?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 04 Июн 2013, 08:11
Если реакции нет, а у вас на руках есть доказательство того, что вы заявление подавали, то считайте, что вам ответили отказом: для суда/прокуратуры вашего экземпляра с отметкой о вручении или почтового корешка с отметкой будет достаточно. (Отсутствие ответа - это само по себе правонарушение.)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Анастасия от Вт, 04 Июн 2013, 08:29
Заявление, отказ от прививок, мне на него должны дать какой-нибудь ответ? Я клоню к тому что я отдам, зарегистрирую и что дальше, к примеру если никакой реакции от врачей не будет? Так 112/о получается совсем не нужна мне?

ответ в любом случае, д.б. нам например написали, что о вашем отказе доведено до ведома участк. врача педиатра и иммунолога. мед осмотр проходит с двумя картами, в которых врачи дублируют записи - 026 форма и карта пол-ки, не помню точно ее форму№


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 04 Июн 2013, 08:32
это и есть ф.112 - амбулаторная карта

По большому счёту, с какой именно справкой вы пойдёте в сад, не важно: какую выдадут, с такой и пойдёте.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Анастасия от Вт, 04 Июн 2013, 08:47
026 форму для прохождения медосмотра могут выдавать в комнате здорового ребенка или столе справок пол-ки, это наиболее распространено


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Вт, 04 Июн 2013, 09:17
вводим в поисковик: Код форми за ЗКУД
 и получаем Документ Microsoft Word 97-2003 который можем самостоятельно распечатывать


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Вт, 04 Июн 2013, 14:36
Был сегодня в зав. поликлиникой, попросил зарегистрировать заявление, на что она отправила меня к главному врачу, типа они подчиняются ему и она не может зарегистрировать так как не юридическое лицо. Мои действия отправлять почтой заказное с отметкой о вручении, или все таки идти к главному врачу и там регистрировать?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Вт, 04 Июн 2013, 15:28
Не к самому главврачу, а к его секретарю или в канцелярию. С 2мя экземплярами, чтобы на 2м, который остаётся у вас, они поставили отметку о вручении (штамп, дата, номер, подпись).


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Ср, 05 Июн 2013, 14:13
Ирина, не совсем понятно: не берут без прививок, даже если есть док-ты и фраза, или не дают справок с фразой?
не дают справок с фразой


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Ср, 05 Июн 2013, 14:48
Мое предложение - проходить осмотр в другом городе, где напишут заветную фразу, потом настаивать на том, что имеем право лечится и обследоваться где угодно. Можно пройти обследование в Черкассах, написать жалобу главврачу, получить от него стандартную отписку, написать в департамент образования, получить от туда отписку и с этими бумажками попробовать сходить к Белоусаву и Жуковской, то есть пробовать политические рычажки пока они борятся за "место под солнцем". оба варианта 50/50.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Ср, 05 Июн 2013, 16:01
Мое предложение - проходить осмотр в другом городе, где напишут заветную фразу, потом настаивать на том, что имеем право лечится и обследоваться где угодно. Можно пройти обследование в Черкассах, написать жалобу главврачу, получить от него стандартную отписку, написать в департамент образования, получить от туда отписку и с этими бумажками попробовать сходить к Белоусаву и Жуковской, то есть пробовать политические рычажки пока они борятся за "место под солнцем". оба варианта 50/50.
А мое: открывайте альтернативные детские сады разрешено ;D"Только для не привитых"( шутка)
 это  к тому как только хоть один до давит то и остальным легче будет Сколько же можно к цели окольными путями пробираться...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Пт, 07 Июн 2013, 13:26

 это  к тому как только хоть один до давит то и остальным легче будет Сколько же можно к цели окольными путями пробираться...
Я так всем и говорю, но в Черкассах, почему то народ, какой то нерешительный. Те кому действительно надо, идут окольными путями, потому что нужно быстро, а те у кого время терпит, обычно "жуют сопли". 


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 07 Июн 2013, 13:31
Ну так а смысл если это нереально на данный момент в г.Черкассы, то что делать? Вчера свели меня с человеком, который очень высоко в медицине, сказал что хочешь пиши и что хочешь делай, но нифига у тебя не получится без прививок никто не возьмет, а фразу также никто не напишет. Сказал только один вариант мед отвод и все.

Тем более если бы хоть кто-то здесь отозвался, что он прошел всю цепочку и у него получилось, тогда да...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 07 Июн 2013, 13:33
А вы спросили его, на основании чего "медотвод - да", а "отказ - нет"? :)
Ответ я представляю, но чисто спросить... ))))


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 07 Июн 2013, 13:36
Нет ну вы же понимаете, что это типа законно сделать, а то нарушение и никто не хочет брать на себя ответственность. У нас случилось что 2 ребенка наверное даже в разных детских садах, заразились столбняком и у них липа вроде была, то теперь шманают всех и вся.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Mike от Пт, 07 Июн 2013, 13:38
Вы не поняли юмор: я всё время пытаюсь добиться от врачей объяснений, почему они решили, что детей с медотводами законы разрешают пускать в садик. Вот был еще один случай пообщаться с "высокой медициной", жалко, что не спросили :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Ирина Черкассы от Пт, 07 Июн 2013, 13:53
Так с медотводом тоже "задницу подкладывают" - одна мама сделала, так эти .... пииии заявили, закончится отвод, сделаете прививки, потом приходите. Такого бес предела, как в Черкассах наверное больше нет нигде.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 07 Июн 2013, 13:56
По-моему, один овощ! :) Что в Черкассах, что еще где. Наоборот, иное отношение смотрится чужеродно и привлекает внимание :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Елена 31 от Пт, 07 Июн 2013, 13:59
Девочки и мальчики, мне тоже и чинуши из сан эпидем и медики высоких чинов рассказывали что без прививок никто и ничего в нашем городе, и мама моя (большой чиновник не мед.) стращала что купи и меня не подставляй, и город у нас одна большая толкучка все построено на взятках, и мой ребенок официально сейчас ходит в сад без прививок, и мамой не пользовалась, и даже до писем не дошло только до их показа. Главное не сомневаться что получится.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 07 Июн 2013, 15:24
Так с медотводом тоже "задницу подкладывают" - одна мама сделала, так эти .... пииии заявили, закончится отвод, сделаете прививки, потом приходите. Такого бес предела, как в Черкассах наверное больше нет нигде.

Та ну это уже точно беспридел. Мед отвод делают на год, просто каждый год его придется делать и все, а отказать заведующая детским садом никак не может.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 07 Июн 2013, 21:15
Так с медотводом тоже "задницу подкладывают" - одна мама сделала, так эти .... пииии заявили, закончится отвод, сделаете прививки, потом приходите. Такого бес предела, как в Черкассах наверное больше нет нигде.

Та ну это уже точно беспридел. Мед отвод делают на год, просто каждый год его придется делать и все, а отказать заведующая детским садом никак не может.
Знаете что самое печальное что вы еще и войны не начинали, а уже капитулировали... Вас уже с Черкас тут народу перебывало, давно бы уже объединили усилия...  Комитет какой нибудь родительский , обзаводитесь собственным депутатом, а то складывается впечатление что у одного Mikа за всех голова болит , остальные ждут блюдечка с золотой каемочкой


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 07 Июн 2013, 23:22
Так в том то и дело что Mike тоже такие пути использует. Против махины не попрешь. Именно здесь у нас в Черкассах уже есть все  готовые отписки и ничего нового нам не дадут. А суд я думаю понятно к чему приведет, к сожалению это реальность нашей жизни, как это не печально... У меня была практика судов и есть опыт, это вся продажная система, мы можем наши весы склонить к себе, но для этого нужны немалые деньги.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Сб, 08 Июн 2013, 08:50
Так в том то и дело что Mike тоже такие пути использует. Против махины не попрешь. Именно здесь у нас в Черкассах уже есть все  готовые отписки и ничего нового нам не дадут. А суд я думаю понятно к чему приведет, к сожалению это реальность нашей жизни, как это не печально... У меня была практика судов и есть опыт, это вся продажная система, мы можем наши весы склонить к себе, но для этого нужны немалые деньги.
Mike ,  как бы страшна  "система" не была, под  ее "колеса"  не лег. Он борец!  И если потребуется дойдет до конца, спокойно без истерик!!!
И кто вам мешает объединить свои материальные возможности для того что бы нанять лучшего адвоката и пробить "систему", а не бегать в одиночку ублажая медиков покупать у них допуск!!!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: мама1308 от Сб, 08 Июн 2013, 15:52
Я підтримую вашу думку ,що треба боротися разом хто з Черкас!!!!!Потрібно захистити своїх дітей від варварів нашої медицини і держвлади.В нашому будинку є ще 3 сімї які відмовилися від прививок (в будинку 16 квартир).Один в полі не воїн.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Сб, 08 Июн 2013, 20:50
Я підтримую вашу думку ,що треба боротися разом хто з Черкас!!!!!Потрібно захистити своїх дітей від варварів нашої медицини і держвлади.В нашому будинку є ще 3 сімї які відмовилися від прививок (в будинку 16 квартир).Один в полі не воїн.
Объединяйтесь!
Права зареєстрованих громадських організацій

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані громадські організації користуються правом:

1) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

2) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

3) проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

4) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації, надавати допомогу в їх створенні;

5) створювати установи та організації;

6) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

7) вносити пропозиції до органів влади і управління;

8.) розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

9) засновувати засоби масової інформації.

Громадські організації мають право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

Громадські організації користуються іншими правами, передбаченими законами України.

Права фахових об'єднань регулюються окремим законами України.
http://ua.chelovek-pravo.com.ua/pages/view/yak-zareestruvaty-gromadsku-organizatsiu


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Ср, 12 Июн 2013, 09:14
Подскажите пожалуйста медицинская справка в детский сад подается копия или оригинал? Во общем фраза есть, прививок нету, пойду сегодня на прием к заведующей. А и еще вопрос я проходил не по месту приписки врачей и т.п., если будут вопросы у нее, на что можно сослаться? Спасибо!


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Ср, 12 Июн 2013, 09:18
Если посылаете по почте или они хотят взять, чтобы долго думать - копию отдайте. А если лично на приёме всё решите - оригинал. (Камеру на тел. включите, если есть какие-то сомнения.)

Проходить вы можете где угодно - там, где наблюдаетесь. Пруф (http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,519.msg14515.html#msg14515).


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Семён от Пн, 22 Июл 2013, 14:36
Добрий день форумчане!
Сегодня вот тоже начали свой путь в садик № 77
Сдали заявление в поликлинику № 2
ждем справку с разрешением на посещение ДНЗ
Претензии у заведующей отделением что "у Вас мол догляд до 11 жовтня оформлено (4 роки) а Ви тут требуете разрешение на сад. Поискал не нашел запрета ходить в сад есле мама по уходу
Кто скталкивался пишите.
Даже в бланке написано потребує догляду з до але обмежень по садочкам немає, ні в Законі  "Про відпустки" ні в КЗпП


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 22 Июл 2013, 14:39
- Догляд до 11 жовтня оформлено (4 роки) а Ви тут требуете разрешение на сад.
- Да.

Всё :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Семён от Пн, 22 Июл 2013, 15:00
Да це типу заборони немає??


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 22 Июл 2013, 15:03
"Да" - это подтверждение невероятной догадки зав.п-кой, что вы хотите в садик, невзирая на отпуск по уходу за ребёнком :)

И да, запрета на посещение в законодательстве об образовании таки нет.

P.S. Максимум, могут из собеса что-то сказать такой маме, но это уж точно не головная боль п-ки.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Семён от Пн, 22 Июл 2013, 15:11
"Да" - это подтверждение невероятной догадки зав.п-кой, что вы хотите в садик, невзирая на отпуск по уходу за ребёнком :)

И да, запрета на посещение в законодательстве об образовании таки нет.

P.S. Максимум, могут из собеса что-то сказать такой маме, но это уж точно не головная боль п-ки.
Спасибо Mike :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Семён от Чт, 01 Авг 2013, 14:03
Так есле дадут виписку из формы 112 о с фразой рекомендовано щеплення за віком; и висновок ЛКК за соматичним станом здоровья протипоказань до відвідування ДНЗ немає цього буде достатньо для подачі заяви в садок?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Чт, 01 Авг 2013, 14:09
...висновок ЛКК за соматичним станом здоровья протипоказань до відвідування ДНЗ немає...цього буде достатньо для подачі заяви в садок
Может и не быть достаточно: от вас требуют вывода, что вы можете делать (посещать сад), а не чего у вас нет (противопоказаний). Так что пусть лучше почитают Положение о ДНЗ и сделают, как там написано.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Чт, 08 Авг 2013, 14:45
Люди добрые помогайте. Значит справка с фразой есть, что ребенок может посещать детский сад, прививки не все, но главное что фраза есть, справка об эпидокружении также есть, но в сад не берут. Куда можно обратиться чтобы их нагнули?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Семён от Чт, 08 Авг 2013, 16:01
к сожалению в этом городе все глухо


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Чт, 08 Авг 2013, 16:09
к сожалению в этом городе все глухо

Так почему так? Фраза то есть ключевая, как можно отказывать?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Чт, 08 Авг 2013, 23:16
Люди добрые помогайте. Значит справка с фразой есть, что ребенок может посещать детский сад, прививки не все, но главное что фраза есть, справка об эпидокружении также есть, но в сад не берут. Куда можно обратиться чтобы их нагнули?
в МОН звоните  Панасюк Т.В. она готовила письмо от    25.05.11  №  _ 1/9-389
486-75-50


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 09 Авг 2013, 10:28
Люди добрые помогайте. Значит справка с фразой есть, что ребенок может посещать детский сад, прививки не все, но главное что фраза есть, справка об эпидокружении также есть, но в сад не берут. Куда можно обратиться чтобы их нагнули?
в МОН звоните  Панасюк Т.В. она готовила письмо от    25.05.11  №  _ 1/9-389
486-75-50

Короче в департаменте образования, ничего нового не сказали, подсовывают 15 статью и все. Говорю и письмо МОН вам не закон? По этому телефону не смог дозвониться. То что у меня есть справка с фразой их мало это интересует, они требуют справку ЛКК, а я не знаю есть ли она, мне дали просто справку о состоянии здоровья с выводом, что ребенок может посещать, здесь у нас в Черкассах ее не выпишут. Правомерно ее требовать от меня, они же говорят в этом письме так и написано что должна быть ЛКК


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 09 Авг 2013, 11:04
Цитировать
Короче в департаменте образования, ничего нового не сказали, подсовывают 15 статью и все. Говорю и письмо МОН вам не закон? По этому телефону не смог дозвониться. То что у меня есть справка с фразой их мало это интересует, они требуют справку ЛКК, а я не знаю есть ли она, мне дали просто справку о состоянии здоровья с выводом, что ребенок может посещать, здесь у нас в Черкассах ее не выпишут. Правомерно ее требовать от меня, они же говорят в этом письме так и написано что должна быть ЛКК
ЛКК быть не должна! У вас есть все док-ты и ничего сверх вам не нужно!

То, что по тел. Панасюк не отвечает - это, конечно, плохо, но есть еще общая горячая линия МОН.

 Вы, при общении с гороно, выяснили, кто у них за что отвечает, чтобы персонально давить?
Если граждане не хотят шевелиться - письменно: заявление зав.садиком + заявление в районо. Стиль: зав.садиком нарушает конституцию, МОН с этим согласен, разберитесь. И - ФИО ответственного за разборки, чтобы сотрудник знал, что ходить в суд потом ему лично.

С горячей линией - общение такое же: "а вон там подтираются вашим письмом, примите меры"


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Лилия от Пт, 09 Авг 2013, 11:09
Крутятся как ужи на сковородке в другом месте ситуация наоборот ЛКК дает заключение, а зав сада говорит фраза должна быть в 026 форме...


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 09 Авг 2013, 11:22
В самом письме есть, конечно, цитата приказа №434 про ЛКК. Но п.1 Порядка подоготовки детей к школе, док-ты оформляет врач. И нигде не предусмотрена письменная форма решения ЛКК. И то, что решение должно быть выдано на руки. Да, выкручиваются по-полной.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 09 Авг 2013, 11:35
Цитировать
Короче в департаменте образования, ничего нового не сказали, подсовывают 15 статью и все. Говорю и письмо МОН вам не закон? По этому телефону не смог дозвониться. То что у меня есть справка с фразой их мало это интересует, они требуют справку ЛКК, а я не знаю есть ли она, мне дали просто справку о состоянии здоровья с выводом, что ребенок может посещать, здесь у нас в Черкассах ее не выпишут. Правомерно ее требовать от меня, они же говорят в этом письме так и написано что должна быть ЛКК
ЛКК быть не должна! У вас есть все док-ты и ничего сверх вам не нужно!

То, что по тел. Панасюк не отвечает - это, конечно, плохо, но есть еще общая горячая линия МОН.

 Вы, при общении с гороно, выяснили, кто у них за что отвечает, чтобы персонально давить?
Если граждане не хотят шевелиться - письменно: заявление зав.садиком + заявление в районо. Стиль: зав.садиком нарушает конституцию, МОН с этим согласен, разберитесь. И - ФИО ответственного за разборки, чтобы сотрудник знал, что ходить в суд потом ему лично.

С горячей линией - общение такое же: "а вон там подтираются вашим письмом, примите меры"
Человека я нашел кто отвечает за этот участок работы, на него уже писали и пишут не один раз заявления, у них есть готовые отписки, я так понял недавно было несколько судов и все были проиграны нашими гражданами. Мое общение з ней не менее часа никаких результатов не дало. Также этот человек сказал что есть прямое указание департамента охраны здоровья без прививок не брать и тех кто отказываюся от прививок пишут на список и контролируют чтобы случайно их никто не взял, а если такие смельцы появляются, то в плоть до увольнения всех.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 09 Авг 2013, 11:49
Смотрю судебные решения по Черкассам.
Пока нашел такое:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/32095794


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 09 Авг 2013, 12:10
Смотрю судебные решения по Черкассам.
Пока нашел такое:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/32095794

Ну тут ситуация такая, что взяли а потом проснулись. Я так понял эти суды про которые я говорил были недавно и по идее еще не внесены Єдиний державний реєстр судових рішень. Но тут ситуация такая что суды напишут так как нужно им, никто к сожалению сейчас не думает о людях.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 09 Авг 2013, 12:48
То всё понятно, но обоснование интересно.

Как же там у вас всё запущено...
Если ни у кого нет других мыслей, я бы делал так:
1. Горячая линия МОН / Панасюк, если она есть. Послушать что скажут в ответ на «все док-ты есть, но нас не берут»

Дальше - пошли фантазии на тему, как их там прижать:
2. Заявление в гороно (еще одно). Но - с требованием обеспечить образование  соотв. со ст.53. Если нельзя посещать, пусть обеспечат индивидуально с педагогами. Если не смогут индивидуально - пусть что-то предложат по тексту ст.53: «освіта в дарж. та комунальних закадах».
3. Таки суд. Текст составлять с учётом решения апелляции выше. Упор - только на ст.53 и всё! Исков сразу два. Один - против зав.садиком (тоже стоит посмотреть в реестр, как там люди формулировали) по гражданке, второй - против гороно по админке. В параллель.

Положение (http://ogp.ck.ua/aboutdep/uprosv/pologuo) выложили, молодцы какие.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пт, 09 Авг 2013, 13:03
Избранное:

Цитировать
Управління  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, документами Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
Риторический вопрос: а фиг ли они «керуються» бумажками из МОЗ?

Цитировать
створення у межах своїх повноважень умов для реалізації однакових прав громадян України на освіту, соціальний     захист дітей дошкільного і шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів освіти
Самое то! Заявление: «согласно ст.53 - имеем право. Прошу: створити умови. Дата, подпись.»


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 09 Авг 2013, 15:50
Вот правильный контакт ПАНАСЮК Тамара Вікторівна   
 Заступник  директора департаменту - начальник відділу   
 481-32-00
Но она сейчас в отпуске, говорил с другой женщиной, рассказал свою ситуацию, сказала что не имеют права отказать, пишите заявление, если оно будет не на вашу сторону, пишите нам с копией ихнего ответа. Я не могу понять в моей ситуации должна быть ЛКК или необязательно? Зав. педиатрического отделения может сама сделать вывод что ребенок может посещать детский сад?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: treasury от Пт, 09 Авг 2013, 16:21
в понедельник выложу копию своей справки и если есть такая возможность, помогите составить правильно заявление на департамент образования. Также в понедельник выложу копию заявления на зав садиком.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Чер
Отправлено: Mike от Пт, 09 Авг 2013, 16:30
Я не могу понять в моей ситуации должна быть ЛКК или необязательно? Зав. педиатрического отделения может сама сделать вывод что ребенок может посещать детский сад?
Вот, как вам сказать... :)

Согласно приказу №434, ваш вопрос решается ЛКК. Что значит эта загадочная фраза - не знает достоверно никто:
1. ЛКК такими вещами не занимается в принципе. Не только вашим конкретным, а вообще.
2. Слово «решает» не определяет то, нужно ли потом её решение врачу, который оформляет вам док-ты - об этом в приказе нет (хотя в другом аналогичном этот момент прописан).
3. Непонятно, имеет ли её решение письменную форму, чтобы его «требовать».
4. Непонятно, «выдают» ли решение родителям или же это внутренее дело врачей.

Единственное что, список док-тов от таких требований не меняется. Так что даже если представить эту фантастику былью, то в садик по-прежнему нужны справки от врача, а не решение ЛКК. Поэтому всё это - увиливание чистой воды. Хорошо, что МОН на нашей стороне.

P.S. У меня тоже ЛКК требовали. Хотя в прошлый раз - нет. Опять зашел в гороно: там сказали, что фразы будет достаточно. Фразу мне вписали, после 20-го зайду туда же, пусть посмотрят. Потом - в садик. Посмотрим, докатилось ли до нас такое же :)


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Кузькина мать от Пт, 09 Авг 2013, 21:34
А мне ещё недавно такой номер дали - 0800 507 309, http://ukc.gov.ua/ru/ . Может там ещё что-то расскажут. Мои знакомые туда звонили жаловались и на собес, и на врачей и т.д. Вроде помогали.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: infigirl от Вс, 18 Авг 2013, 21:20
А мне ещё недавно такой номер дали - 0800 507 309, http://ukc.gov.ua/ru/ . Может там ещё что-то расскажут. Мои знакомые туда звонили жаловались и на собес, и на врачей и т.д. Вроде помогали.
До одного места. Звонила я туда, прислали отписку.


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Семён от Пт, 23 Авг 2013, 13:23
В Черкассах есть приказ отдельный от 09.12.2010 № 315/781/92 «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах»  который по тексту запрещает посещение детских учреждений, хотя Закон в ст. 15 не разрешает. Нужно собрать всех несогласных с приказом и требовать его отмены или введение отдельных групп в садах и школах (хотя бы по 1 группе и классу в определенной департаментом образования и гуманитарной политики школе и садике) мне вот пришло письмо от департамента охраны здоровья не эл.почту
     
...Ваше звернення до секретаря Черкаської міської ради Білоусова В.Ф., надіслане електронною поштою 14.08.2013 щодо надання копії наказу  департаменту охорони здоров’я та соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, ДЗ «Черкаська санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України від 09.12.2010 № 315/781/92 «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах», розглянуто за дорученням департаментом охорони здоров’я та медичних послуг.
     Повідомляємо, що спільний наказ департаменту охорони здоров’я та соціальної політики, департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, ДЗ «Черкаська санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України від 09.12.2010 № 315/781/92 «Про запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах» носить рекомендаційний характер. У своїй діяльності педіатрична служба міста керується чинним законодавством України, зокрема наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості обігу медичних імунологічних препаратів», який є у вільному доступі на сайті МОЗ України. 

 

Директор департаменту                                                                               О.М. Стадник

т.е. оказывается приказ носит рекомендацыоный характер и видимо невполне соответствующая информация доведена до заведующих ДНЗ.
При этом в школу принимают без проблем.
Никаких разрешительных документов департамент охраны здоровья не даст:
еще один ответ:
     Ваше звернення до секретаря Черкаської міської ради Білоусова В.Ф., надіслане електронною поштою, розглянуто за дорученням департаментом охорони здоров’я та медичних послуг.
     Повідомляємо, що питання зарахування дитини у садочок відноситься до повноважень адміністрації дошкільного закладу.
      Згідно із ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Відповідно до ст. 15 зазначеного Закону України довідка закладу охорони здоров’я видається на підставі даних медичного огляду дитини та відсутності медичних протипоказів для її перебування у дитячому закладі. Тому лікарями лікарсько-консультативних комісій дитячих поліклінік міста фіксується стан здоров’я дитини  і не приймаються дозвільні рішення, які суперечать чинному законодавству. Відповідна довідка Вам буде надана на засіданні ЛКК дитячої поліклініки № 2.
      Принагідно інформуємо, що відповідно до ст. ст. 23, 68 Конституції України «кожна людина …має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» та «кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та Законів України». Окрім Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», який було згадано вище, працівники охорони здоров’я у роботі керуються і іншими законами України, а саме:
      -Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», у ст. 10 якого «Обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я» наголошено про необхідність «у передбачених законодавством випадках  проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення»;
     -Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя», ст. 5 якого «Обов’язки громадян» зобов’язує «проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках», а у ст. 27 «Профілактичні щеплення» наголошується, що «профілактичні  щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов’язковими»;
     -Законом України «Про затвердження Загальнодержавної Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки».
 

Директор департаменту                                                                                            О.М. СтадникНазвание: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Семён от Пн, 16 Июн 2014, 14:49
Шановна громадо
В кого наразі проблеми з садочками ще присутні??
Які дії приймаєте?


Название: Re: Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах
Отправлено: Mike от Пн, 16 Июн 2014, 14:56
Сейчас принимают вот тут. (http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,1425.0.html)