Неоконченная история …

 Автор - И.Фунтов, e-mail: liga-ukr собачка ukr.net, тел. 8-066-3375737

В конце лета 2007 г. наш ребёнок 4-х лет прошёл профосмотр и мы получили "выписку из истории болезни ребёнка", в которой была надпись красным "От прививок мама отказалась" и не было фразы "В сад допускается" (последнее - по отдельному устному распоряжению зав. детской поликлиникой).
Естественно, в сад с такой бумагой нас не взяли, потому мы написали письмо с известной формулировкой:

 

Главному врачу поликлиники
............
от ...(Ф.И.О.), проживающей по адресу...

Заявление

Я, ...., мать ребёнка ...., дата рождения ..., прошу предоставить мне справку о состоянии здоровья моего ребёнка для устройства его в детский сад/школу.
Ребёнок осмотрен специалистами Вашего лечебного учреждения, о чём имеются записи в амбулаторной карте.
Мною оформлен отказ от всех прививок моему ребёнку в соответствии с возможностью, предоставляемой мне следующими законами Украины:
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":
Ст.42 Ризиковані методи ... профілактики ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта
Ст.43 Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.
Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":
Ст.12 Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків.
Мне известно о запрете посещения детских учреждений детьми, которые не получили положенных по календарю прививок:
Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":
Ст.15 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
Однако обращаю Ваше внимание на следующие положения Конституции Украины:
Конституція України:
Стаття 8. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Ст.53 Кожен має право на освіту.
а также на следующие законы:
Закон України „Про охорону дитинства": Ст.19 Кожна дитина має право на освіту.
Закон України „Про дошкільну освіту": Ст.6 Принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти
Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004: - доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту
Таким образом, Ваш отказ предоставить мне справку для устройства ребёнка в детский сад/школу нарушает конституционное право ребенка на образование и ряд других законов Украины. Эта конституционная норма имеет силу, высшую по сравнению с Законом Украины „Про захист населення від інфекційних хвороб". Кроме того, невозможность устроить ребёнка в детский сад/школу по вине вашего учреждения, может привести к потере мною работы и соответствующему финансовому ущербу.
Поэтому прошу предоставить мне ответ письменно и в кратчайший срок в связи с необходимостью моего срочного выхода на работу и в соответствии с законом Украины «Про звернення громадян», для составления письма о нарушении моего конституционного права в прокуратуру, Президенту Украины и подачи искового заявления в суд.


В ответ мы получили следующее:

 

Шановна ... !
На Ваше письмове звернення з приводу довідки про стан здоров'я вашої дитини для оформлення в дитячий садок повідомляємо, що згідно ст. 15 Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах Закону України № 1645 від 06.04.2004 р. „Про захист населення від інфекційних хвороб" довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
Також повідомляємо, що міська лікарня №1 є лікувально-профілактичним закладом, тому в своїй діяльності керується чинним законодавством в галузі охорони здоров'я та не має повноважень щодо приведення законів України у відповідність з Законом України „Про захист населення від інфекційних хвороб".
Щодо реалізації вашою дитиною права на освіту звертайтесь у відповідні служби.

Заступник головного лікаря по поліклініці міської лікарні № 1 ...


Затем, после устного общения, мы написали письмо в горздравотдел:

 

Начальнику здравоохранения
городского совета ...
Коллективное обращение

Уважаемый ...! Мы, родители детей ..., при оформлении их в детский сад, получили справки о состоянии их здоровья и эпид. окружении (копии справок прилагаются) - в соответствии с п.6 „Положення про дошкільний навчальний заклад"(затверджено постановою КМУ №305 від 12.03.2003): „Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником... на підставі... медичної довідки".
Прошу сообщить, полностью ли оформлены справки и могут ли наши дети оформляться и посещать детский сад на их основании.
От всех прививок детям нами оформлены отказы в соответствии со ст.12 Закона Украины „Про захист населення від інфекційних хвороб", о чём имеются записи в медицинских справках. Нам известно, что ст.15 этого же закона не разрешает детям без прививок посещение детских воспитательных и образовательных учреждений.
Однако, обращаем Ваше внимание, что ст.53 Конституции Украины устанавливает безусловное право каждого на образование, Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу, нормы Конституции являются нормами прямого действия (ст.8 ). Кроме того, безусловное право каждого на образование установлено также рядом других законодательных актов, например:
1. Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 №5-РП/2004: „Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту"
2. Закон України „Про охорону дитинства", ст.19: „Кожна дитина має право на освіту"
3. Закон України „Про дошкільну освіту", ст.28/2: „Дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту"
4. Закон України „Про освіту", ст. 6: „Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг".
Мы были свидетелями, как зав. детским отделением поликлиники №1 дал устное указание участковому педиатру не писать,: „как мы обычно пишем - „допускается в детский коллектив".
Таким образом, если справки оформлены с нарушением действующей практики, то это приведет к невозможности реализации конституционного права наших детей на образование.
Просим дать письменный ответ в соответствии с Законом Украины «Про звернення громадян» в кратчайшие сроки, т.к. задержка с оформлением детей в детский сад может привести к нашему материальному ущербу в связи с потерей работы.


Ну и в ответ получили:

 

Шановна ... !
На Ваше звернення до начальника відділу охорони здоров'я міської ради ... щодо оформлення Вашої дитини в дитячий садок, відділ охорони здоров'я повідомляє, що Ваша донька ... перебуває під диспансерним наглядом в дитячій поліклініці міської лікарні №1.
З народження ви відмовлялись від проведення профілактичних щеплень дитині, незважаючи на неодноразові бесіди медичних працівників.
30.08.2007 Вашій дитині були видані медичні виписки з історії розвитку дитини для оформлення її в дитячій садок.
В графі довідки про профілактичні щеплення є відмітка про те, що від щеплень мати відмовилась. Всі графи в виписці заповнені правильно.
Графи про допуск в дитячий колектив у виписці немає. Питання допуску в дитячий колектив та забезпечення права на дошкільну освіту Вам запропоновано заступником головного лікаря по поліклініці міської лікарні №1 Кічкіною І.М. вирішувати в управлінні освіти.

Начальник відділу охорони здоров'я міської ради


Обратите внимание, как «интересно» Горздрав ушёл от решения вопроса, сославшись на отсутствие графы в выписке и предложив решить вопрос в ГорОНО. В дальнейшем общении с чиновниками от образования приходилось слышать подобные попытки - мол, почему мы должны принимать решение? Мы ведь не медики! Однако отказ больницы "правильнее": как ни крути, но согласно закону, решение о принятии ребёнка в детское учреждение принимает администрация этого учреждения. После этого ответа стало ясно, что с медиками общаться дальше смысла нет - всё, что по закону они могли - они сделали.

Тогда мы написали письмо в горОНО, с аналогичной формулировкой:

 

Начальнику управления образования городского совета ...
Коллективное обращение

Уважаемый ..., мы, родители детей ..., при оформлении их в детский сад, получили справки о состоянии их здоровья и эпид. окружении (копии справок прилагаются) - в соответствии с п.6 „Положення про дошкільний навчальний заклад"(затверджено постановою КМУ №305 від 12.03.2003): „Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником... на підставі... медичної довідки".
Прошу сообщить, могут ли наши дети посещать детский сад на основании данных справок.
От всех прививок детям нами оформлены отказы в соответствии со ст.12 Закона Украины „Про захист населення від інфекційних хвороб", о чём имеются записи в медицинских справках. Нам известно, что ст.15 этого же закона не разрешает детям без прививок посещение детских воспитательных и образовательных учреждений.
Однако, обращаем Ваше внимание, что ст.53 Конституции Украины устанавливает безусловное право каждого на образование, Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу, нормы Конституции являются нормами прямого действия (ст.8 ). Кроме того, безусловное право каждого на образование установлено также рядом других законодательных актов, например:
1. Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 №5-РП/2004: „Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту"
2. Закон України „Про охорону дитинства", ст.19: „Кожна дитина має право на освіту"
3. Закон України „Про дошкільну освіту", ст.28/2: „Дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту"
4. Закон України „Про освіту", ст. 6: „Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг"
Таким образом, отказ в приёме в детский сад здоровых (что подтверждается справками) детей - будет нарушением их конституционного права на образование.
Просим дать письменный ответ в соответствии с Законом Украины «Про звернення громадян» в кратчайшие сроки, т.к. задержка с оформлением детей в детский сад может привести к нашему материальному ущербу в связи с потерей работы.


Из горОНО мы получили следующее:

 

Шановні батьки!
Управління освіти міської ради на запитання, визначені в вашому листі, повідомляє, що дошкільні навчальні заклади міста в своїй роботі керуються Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами „Про охорону дитинства" і „Про дошкільну освіту". Згідно цих документів, основне завдання дошкільного закладу - створювати безпечні умови для життя, здоров'я і розвитку усіх своїх вихованців. Саме тому, навчальні заклади суворо додержуються при прийомі дітей в ДНЗ Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб". В ст.15 цього закону забороняється прийом дітей без календарних профілактичних щеплень. Держава не тільки гарантує дитині право на охорону здоров'я, але і контролює цей процес, вживає заходи щодо попередження і зниження захворюваності.
Довідок, наданих вами про стан здоров'я ваших дітей, було б достатньо для прийому дітей в ДНЗ в разі наявності інформації про профілактичне щеплення. У зв'язку з вашим відмовленням від щеплення, прийняти дітей в дошкільний заклад не маємо можливості. Звертаємо вашу увагу на те, що здобути дошкільну освіту дитина може не тільки в дошкільному закладі, але й у сім'ї або за допомогою фізичних осіб з відповідною педагогічною освітою (ст.9 Закону України „Про дошкільну освіту")
Управління освіти з повагою відноситься до будь-яких рішень батьків стосовно виховання або збереження і укріплення здоров'я власних малюків, якщо вони не суперечать законодавчій і нормативно-правовій базі.

Начальник управління освіти міської ради


К сожалению, мы не спросили в своём письме о школе, а горОНО, соответственно, этот вопрос и не осветило, хотя устно во всех инстанциях нас уверяли, что уж со школой-то проблем не будет.
Написали мы и в горСЭС:

 

Заведующему эпидемиологическим отделом городской санстанции ...
Коллективное обращение

Уважаемый ..., мы, родители детей ..., при оформлении их в детский сад, получили справки о состоянии их здоровья и эпид. окружении (копии справок прилагаются) - в соответствии с п.6 „Положення про дошкільний навчальний заклад"(затверджено постановою КМУ №305 від 12.03.2003): „Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником... на підставі... медичної довідки".
Прошу сообщить:
1. Могут ли наши дети посещать детский сад/школу на основании данных справок?
2. Планируете ли Вы применять к нашим детям и/или руководству детского сада/школы какие-либо санкции, связанные с отсутствием у наших детей прививок? Какие именно санкции?

От всех прививок детям нами оформлены отказы в соответствии со ст.12 Закона Украины „Про захист населення від інфекційних хвороб", о чём имеются записи в медицинских справках. Нам известно, что ст.15 этого же закона не разрешает детям без прививок посещение детских воспитательных и образовательных учреждений.
Однако, обращаем Ваше внимание, что ст.53 Конституции Украины устанавливает
безусловное право каждого на образование, Конституция Украины имеет наивысшую юридическую силу, нормы Конституции являются нормами прямого действия (ст.8 ). Кроме того, безусловное право каждого на образование установлено также рядом других законодательных актов, например:
1. Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 №5-РП/2004: „Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту"
2. Закон України „Про охорону дитинства", ст.19: „Кожна дитина має право на освіту"
3. Закон України „Про дошкільну освіту", ст.28/2: „Дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту"
4. Закон України „Про освіту", ст. 6: „Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг"
Таким образом, возможные санкции в отношении наших здоровых (что подтверждается справками) непривитых детей - сделают невозможной реализацию конституционного права наших детей на образование.
Просим дать письменный ответ в соответствии с Законом Украины «Про звернення громадян» в кратчайшие сроки, т.к. задержка с оформлением детей в детский сад может привести к нашему материальному ущербу в связи с потерей работы.


И в ответ получили:

 

На ваше обращение от 03.09.07 сообщаю, что в соответствии со ст.49 конституции украины государство обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Меры по обеспечению эпидемического благополучия населения определены Законом Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний».
В соответствии со ст. 12 указанного Закона профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулёза являются обязательными и включаются в календарь прививок.
Допуск в детское учреждение, на основании ст.15 этого же закона, осуществляется, если ребёнку проведены профилактические прививки согласно календаря прививок. Детям, не получившим профилактических прививок согласно календаря, посещение детского учреждения не разрешается. На основании прилагаемых справок, в которых имеется информация об отсутствии прививок согласно календаря, ваши дети посещать детское учреждение не могут.
В соответствии со ст.11/2 Закона Украины «При дошкільну освіту» „...Дошкільний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання".
Таким образом, несоблюдение требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в детском учреждении - приём детей без сведений о наличии обязательных профилактических прививок - влечёт за собой применение штрафных санкций к руководству детского учреждения.

Главный государственный санитарный врач


Наконец, мы написали в прокуратуру:

 

Прокурору ...

Заявление

Просим обеспечить реализацию конституционного права наших детей на образование, в соответствии со ст. 53 Конституции Украины: «Кожен має право на освіту» и Решением Конституционного Суда Украины от 04.03.2004 №5-РП/2004: „Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту".

Мы, родители детей ... при оформлении их в детский сад № 12, получили справки о состоянии их здоровья и эпид. окружении (копии справок прилагаются) - в соответствии с п.6 „Положення про дошкільний навчальний заклад"(затверджено постановою КМУ №305 від 12.03.2003): „Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником... на підставі... медичної довідки".
От всех прививок детям нами оформлены отказы в соответствии со ст.12 Закона Украины „Про захист населення від інфекційних хвороб", о чём имеются записи в медицинских справках. От прививок детям мы отказались по ряду объективных причин, в том числе:
- приказ №48 МОЗ Украины от 03.02.2006 допускает ряд тяжелых осложнений на прививки, а именно: анафилактический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, артриты, судороги, менингиты, паралич и т.д, всего 31 код реакций и осложнений;
- в соответствии с документацией на вакцины, в их состав входят токсичные компоненты: мертиолят (органическая соль ртути, описание прилагается), соединения аллюминия, фенол и др, причем их безопасность не подтверждается в сопроводительных документах;
- в состав вакцин входят диплоидные клетки, выращенные на абортированных плодах человека, что противоречит нашим религиозным убеждениям.
Несмотря на хорошее здоровье детей, что указано в справках, начальник отдела охраны здоровья Городского Совета ... отказался решать вопрос допуска детей в детский коллектив, предложив обратится в управление образования. Начальник управления образования Городского Совета ... отказал в приеме детей, сославшись на ст.15 Закона Украины „Про захист населення від інфекційних хвороб".
Для разъяснения ситуации мы обратились к Главному государственному санитарному врачу ..., который в ответном письме запретил нашим детям посещение детского учреждения, пригрозив применением штрафных санкций к руководству детского учреждения, если наши дети будут приняты.
Копии наших писем и ответов прилагаются.
Во всех наших письмах мы обращали внимание указанных руководителей на то, что ст.53 Конституции Украины устанавливает безусловное право каждого на образование, а ст.8 Конституции Украины говорит о том, что Конституция имеет наивысшую юридическую силу, нормы Конституции являются нормами прямого действия. Тем не менее, во всех ответах этот факт не был принят во внимание.
Таким образом, просим восстановить конституционное право наших детей на образование и защитить руководство детского сада №12 от возможных санкций со стороны санэпидемстанции.


И получили ответ:

 

Прокуратурою розглянута Ваша заява щодо незаконної відмови працівниками управління освіти, управління охорони здоров'я міської ради та СЕС.
В своїй заяві ви посилаєтесь на те, що управлінням освіти та управлінням охорони здоров'я міської ради та СЕС не додержуються вимоги ст. 53 Конституції України, відповідно до якої встановлено безумовне право кожного на освіту, а ст.8 Конституції україни передбачає, що Конституція має найвищу юридичну силу та норми Конституції є нормами прямої дії.
Роз'яснюю, що відповідно до вимог ст.49 Конституції України, держава забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, та ст.8 Конституції України також поширюється на вказані вимоги.
Відповідно до ст.15 Закону України „Про захист населення від інфекційних захворювань", допуск до дитячої установи здійснюється у випадку, коли дитині проведені профілактичні щеплення відповідно до календаря, без яких допуск до дитячого закладу забороняється.
Відповідно до ст.12 Закону України „Про захист населення від інфекційних захворювань", профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими та включаються відповідно до календаря щеплень.
Крім того, відповідно до ст.11 Закону України „Про дошкільну освіту", дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.
Також, відповідно до ст.34 Закону України „Про дошкільну освіту", органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
Таким чином, у зв'язку з тим, що Ви не проводили відповідні щеплення та відмовляєтесь їх проводити, то в діях працівників вищевказаних органів правопорушення не встановлені.
У разі незгоди з наданою відповіддю, Ви маєте право звернутись до прокуратури вищого рівня або до суду.

Прокурор, старший радник юстиції ...


Вывод: наше апеллирование к Конституции старательно игнорируется чиновниками. В лучшем случае приводится "контр-статья" 49 Конституции, при этом не выдвигается никаких предложений по реализации "нашей" 53-й статьи. Заметим, однако, что мы требуем непосредственной реализации 53-й статьи (право на образование), а вот статья 49 имеет к прививкам лишь частичное  отношение.

После этой переписки мы обращались к юристу с намерением возбудить судебный иск, его резюме: ответчиком может выступать должностное лицо, непосредственно препятствующее реализации конституционного права на образование (либо сам зав. садиком, либо совместно с ГорОНО). Для этого необходим письменный отказ зав. садиком. (Отсутствие мест в садике - не является основанием для отказа)

Продолжение следует...

Коментарі

Да. У нас такая же история

Да. У нас такая же история. Мы пока не добрались до прокуратуры. И, видимо, нет смысла. Не исключаю вероятности обращения в суд, а также выхода к широким массам. Терпению подходит конец. Но ведь что-то делать же надо?!!

Так получается нужно делать прививки или покупать справку?

Так получается нужно делать прививки или покупать справку? Я хочу отказаться и не знаю что делать?

Моя неоконченная история

Нашему сыну 6 лет, его не берут в школу. Нас отправили на ЛКК и дали справку "Здоров, отказ от всех прививок". Нашу настоятельную просьбу указать в справке, что "может посещать школу" комиссия проигнорировала, т.к. представитель СЭС дал распоряжение такую справку не давать. Письменный отказ директора у нас есть, мы решили обращаться в суд, а до 1 сентября осталось чуть-чуть.

Когда мы писали отказы от прививок нашим детям, то нас уверяли, что со школой проблем не будет, а только с садиком.

Юридические

Альтернативное решение вопроса о прививках

Я предлагаю тем, кто отказывается от прививок зайти в любую аптеку и попросить продиктовать перечень имеющихся в аптеке вакцин. Записать это всё. Потом взяв деньги, где-то 2 тыс. грн. поехать туда, где аллергологи делают тесты на выявление аллергии на какие-либо медикаменты или продукты (желательно, чтобы это было государственное мед. учреждение, а не частная лавочка). Затем подойдите к врачу-аллергологу, который делает тесты на аллергию и шепните на ушко, что будете очень благодарны если этот аллерголог выдаст справку на имя Вашего ребёнка, о том, что у ребёнка аллергия на тот перечень вакцин, которые Вы записали. А вторую справку, выдаст на Ваше имя, что у Вас такая же фигня. Для Вас это нужно, потому что скоро выйдет законопроект, согласно которому будут увольнять с работы, если человек отказывается от прививок. Это законодательно закрепят даже в Кодексе законов о труде.

И что теперь? Давать ребенку

И что теперь? Давать ребенку домашнее образование? Замкнутый круг какой-то...