Про пробу Манту (туберкулінодіагностику)

Закон України „Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”:

Ст.1
...туберкулінодіагностика - специфічний діагностичний тест, що проводиться туберкуліном, для своєчасного виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз; інфіковані мікобактеріями туберкульозу - особи, в яких виявлено позитивну імунну реакцію на туберкулін.

Ст.10
Оформлення та прийняття дітей віком до 14 років до навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснюється згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"(1645-14). Результати туберкулінодіагностики та інших видів обстеження дітей на туберкульоз наводяться у відповідній довідці закладу охорони здоров'я.

Ст.11
Хіміопрофілактиці туберкульозу підлягають особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком до 18 років, у яких вперше в житті виявлено позитивну пробу на туберкулін... Особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком понад 18 років, можуть підлягати хіміопрофілактиці туберкульозу за наявності медичних показань.

Порядок проведення обов'язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу (затв. постановою Каб. Мін. України від 15 лютого 2006 р. N 143)

1. Обов'язковому профілактичному огляду на виявлення туберкульозу (далі - обов'язковий огляд) підлягають:
- діти та особи віком до 21 року;
- працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також працівники окремих професій виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення;
- особи, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи;
- особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи;
- особи, які понад один рік зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні;
- члени малозабезпечених сімей, які понад один рік отримують державну соціальну допомогу;
- особи, які перебували під медичним (диспансерним) наглядом у протитуберкульозних закладах;
- особи, які перебувають під медичним (диспансерним) наглядом у наркологічному чи психоневрологічному закладі.

2. Обов'язковий огляд осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, проводиться у закладах охорони здоров'я за місцем їх проживання (перебування) та роботи.

3. Особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, протягом місяця після прибуття до місця проживання (перебування) направляються на обов'язковий огляд органами внутрішніх справ при взятті на облік.

4. Під час проведення обов'язкового огляду використовуються такі методи досліджень:
- туберкулінодіагностики - дітей віком до 15 років;
- флюорографічного або рентгенологічного обстеження - дітей з 15-річного віку та осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку;
- триразової мікроскопії мазка мокротиння на мікобактерії туберкульозу - осіб, кашель у яких не припиняється протягом трьох і більше тижнів.