Чи є законною відмова від прийому дітей у дитячий садок або школу на підставі відсутності в них проби Манту?

Ні, вона не законна.

На додаток до сказаного вище про допуск дітей без щеплень, можна сказати наступне. Так, у законі говориться про щеплення й туберкуліндиагностику:

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

  • Ст.15               Дітям, які  не  отримали  профілактичних  щеплень  згідно   з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Закон України „Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз":

  • Ст.10 Оформлення та прийняття дітей віком до 14 років до навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснюється згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (1645-14). Результати туберкулінодіагностики та інших видів обстеження дітей на туберкульоз наводяться у відповідній довідці закладу охорони здоров'я.

Однак проба Манту щепленням не є, це зовсім різні поняття:

Приказ №48 МОЗ:

  • ...Дітям, яким не виповнилося 2 місяці, щеплення проти туберкульозу проводиться без попередньої постановки проби Манту.
  • ...Щеплення здійснюється при негативному результаті проби.
  • ...пробу Манту проводять після проведення профілактичних щеплень.

Отже, зазначена вище ст.15 не може бути застосована в цьому випадку, а стаття 10 вимагає лише надання довідки з лікарні про результати проби Манту (наприклад, "не проводилася") і про відсутність клінічних ознак туберкульозу. Крім того, стаття 10 взагалі не може бути застосовна до дітей, які вже відвідують дитячу установу. Для цих дітей може бути застосований Порядок проведення обов'язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу (затв. постановою Каб. Мін. України від 15 лютого 2006 р. N 143), який повідомляє:

  • 4. Під час проведення обов'язкового огляду використовуються такі методи досліджень:
    - туберкулінодіагностики - дітей віком до 15 років

При цьому ніде в законах нам не вдалося знайти інформації про можливі санкції стосовно дітей, що не пройшли медогляд у повному обсязі. У всякому разі,  при виникненні погрози таких санкцій, батькам потрібно вимагати їхнього обґрунтування з посиланням на закони (а не на накази міністерства, СЕС, міськвно й т.п.)