Щеплення та Українське Законодавство

Багатьох читачів - громадян України цікавить, наскільки законною в Україні є відмова від щеплення, що юридично вона може понести за собою й т.і. У цьому документі ми спробували коротко відповісти на питання, що виникають найчастіше.

Примітка:

1. Це і подальші додатки висловлюють точку зору громадської організації "Ліга Захисту Громадянських Прав".

2. Тут ми посилаємося на діючі закони України та ратифіковані міжнародні документи. З метою економії місця, документи цитуються в скороченні. Повні версії документів можна знайти в офіційних друкованих виданнях або в мережі Інтернет, наприклад за адресою http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

3. В зв'язку з існуючою недосконалістю українського законодавства, нормативно-правові акти, що мають відношення до теми вакцинації, у ряді моментів суперечать один одному і Конституції України. Як показує практика, ці протиріччя офіційні особи і установи намагаються, звісно, витлумачити на свою користь. В цьому випадку їх рішення може і повинно бути заперечено в судовому порядку.

Коментарі

форма відмови від щеплень

Директору школи / Зав. поліклінікою

№____м.___________________(місто)

пану(пані)________________________

від______________________________

 

 

Заява

 

 

Я,_________________________________________, повідомлюю про відмову від

усіх профілактичних щеплень

турових щеплень проти поліомієліту

щеплень проти наступних захворювань____________________________

(залишити потрібне)

________________________________________________________________

для мого(їй) сина(доньки)______________________________(ПІБ дитини)

що навчається у школі/відвідує дитячий

садок/що обслуговується у поліклініці №____.

 

Обґрунтування:

 

ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

ст. 12, 15 Закону України«Про захистнаселеннявід інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивноінформованихбатьків, які мають право відмовитисявід щеплень за відсутностіповноїоб'єктивноїінформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальшінаслідки.

___/___/20___р.                                                                                                    _______________/______________/