Маріуполь: ще одна родина через суд відстояла законне право своєї нещепленої дитини ходити до школи

№ 2а-105/08

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2008 року м. Маріуполь
Приморський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:
головуючого - судді Дзюби М.В.
при секретарі Петрухіной Т.Л.
з участю позивачки ххххххххххх А.Т.
представника відповідача хххххххххх І.В.
представника третьої особи ххххххххх П.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом ххххххххх Алли Тихонівни, яка діє в інтересах неповнолітнього сина ххххххх Олександра, 2001 року народження, про
скасування подання головного санітарного лікаря Приморського району від 29.09.2008 року,

ВСТАНОВИВ:

хххххххх А.Т. звернулась до суду із адміністративним позовом, в якому просила скасувати подання головного санітарного лікаря Приморського району від 29.09.2008 року на ім'я директора
загальноосвітньої школи №хх м. Маріуполя про відсторонення від занять учня ххх класу ЗОШ №хх хххххххххх Олександра, 2001 р.н., батьки якого відмовились проводити дитині щеплення.

В судовому засіданні позивачка підтримала позов, просила його задовольнити та скасувати подання головного санітарного лікаря Приморського району від 29.09.2008 року на ім'я директора
загальноосвітньої школи №хх м. Маріуполя про відсторонення від занять учня ххх класу ЗОШ №хх ххххххх Олександра, 2001 р.н., батьки якого відмовились проводити дитині щеплення. В обґрунтування пояснила, що вона має трьох дітей, з народження третьої дитини - сина Олександра, 2001 р.н., вона категорично відмовляється від будь-яких щеплень за ідеологічними мотивами, оскільки повна інформація про щеплення нікому не надається та ставить під сумнів відповідність вакцин стандартам та ефективність таких щеплень. Підґрунтям таких висновків стали випадки із двома її іншими дітьми, які після щеплень потрапили до лікарні, а старший син перебував місяць у реанімації. В теперішній час вона категорично відмовляється від щеплень молодшому синові, користуючись передбаченим законом правом на таку відмову. 29.09.2008 року санітарним лікарем Приморської райСЕС директорові школи, де навчається син, внесено подання про відсторонення дитини від навчання. Подання вважала незаконним, оскільки воно порушує гарантовані національним та міжнародним законодавством право на отримання освіти.

Представник відповідача Приморської СЕС ххххххххх І.В. проти позову заперечувала, зазначивши із
посиланням на норми Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення», що СЕС наділена повноваженням відсторонювати від роботи або навчання осіб, які ухиляються від профілактичних щеплень, перелік та обов'язковість яких встановлені Міністерством охорони здоров'я України.

Представник третьої особи на стороні позивача - Управління освіти Маріупольської міської Ради ххххххххх П.О. позовні вимоги вважав обґрунтованими, а подання головного санітарного лікарятаким, що порушує гарантоване Конституцією та законами України право на освіту.
Дитина позивачки здорова, а тому держава у разі відсторонення її від навчання в школі не може забезпечити їй індивідуальне навчання за місцем проживання.

Суд, вислухавши пояснення сторін та дослідивши письмові матеріали справи, вважає позовні вимоги
обґрунтованими та задовольняє позов в повному обсязі за наступних підстав.

29 вересня 2008 року директору загальноосвітньої школи №хх хххххххх Е.В. Головним державним санітарним лікарем Приморського району м. Маріуполя ххххххххх О.І. внесене подання, яким вимагалось відсторонення неповнолітнього ххххххх Олександра, 2001 р.н., учня ххх класу ЗОШ №хх, від занять в школі через відсутність вікових щеплень проти інфекційних захворювань, оскільки ця дитина піддає небезпеці власне здоров'я та загрожує здоров'ю оточуючих дітей та дорослих, що може спричинити спалах стихійних захворювань.

Однак суд вважає, що таке подання суперечить:
- ст..53 Конституції України, яка встановлює, що кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти в державних та комунальних закладах
- ст..26 Загальної конвенції прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією № 217А (111) Генеральної Асамблеї від 10.12.1948 року, згода на обов'язковість якої надано Україною, згідно якої кожна людина має право на освіту; освіта має бути безоплатною, загальнодоступною, відповідно до здібностей кожного. Батьки мають пріоритетне право у виборі форми освіти для своїх дітей;
- ч.2 ст.35 Закону України «Про освіту», відповідно до якої держава гарантує право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освітав Україні є обов'язковою.

Згідно рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 року №5-рп\2004, доступність освіти як
конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених ст..24 Конституції України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ч.6 ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших представників. Якщо особа відмовляється від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, або у разі відмови - засвідчити таке актом в присутності свідків.

Як слід з положень ст..7 Закону України «Про захист санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення», підприємства, установи та організації зобов'язані ... відсторонювати за поданням відповідних посадових осіб державної СЕС від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних хвороб, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, чи осіб, які перебували у контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги по соціальному страхуванню, а також осіб, які ухиляються від обов'язкових медичних обстежень чи щеплень проти інфекцій, перелік яких встановлений Міністерством охорони здоров'я України... тощо.

Відповідно до ст..1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»:
- інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що виникають внаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення;
- небезпечні інфекційні хвороби - інфекційні хвороби, що характеризуються важкими та (або) стійкими
розладами здоров'я в окремих хворих і становлять небезпеку для їх життя та здоров'я;
- джерело збудника інфекційної хвороби (джерело інфекції) - людина або тварина, заражені збудниками інфекційної хвороби;

Таким чином, як встановлено в суді, на час внесення подання Головним санітарним лікарем Приморського району м. Маріуполя 29.09.2008 року про відсторонення хххххххх Олександра від занять в ЗОШ №хх, зазначені підстави для його відсторонення від занять були відсутніми. 
Так, дитина є здоровою, що підтверджується індивідуальною медичною картою хлопчика та поясненнями в суді допитаного як свідка дільничного педіатра Маріупольської міської лікарні №9 хххххххххх А.П., та будь-яких доказів, які б свідчили про те, що дитина є носієм збудників інфекційних хвороб, хвора на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, чи перебувала у контакті з такими
хворими, або ухиляється від обов'язкових медичних обстежень чи щеплень, суду не надано. При цьому суд звертає увагу на те, що відмову від здійснення профілактичних щеплень надано саме батьками дитини, як це передбачено діючим законодавством, а не самою дитиною, тому підстав вважати, що дитина ухиляється від щеплень, не має, та доводи відповідача в цій частині суд визнає безпідставними, а відсторонення дитини від занять в школі є грубим порушенням гарантованого законом права її на освіту.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст..5, 10, 11, 161-163 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позов ххххххххх Алли Тихонівни задовольнити.
Скасувати подання Головного державного санітарного лікаря Приморського району міста Маріуполя на ім'я директора загальноосвітньої школи №хх ххххххх Е.В. про відсторонення від занять в школі учня ххх класу ЗОШ №хх ххххххх Олександра, 2001 року народження.

На постанову може бути подано апеляцію до Апеляційного адміністративного суду Донецької області шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження у 10-денний термін з дня її проголошення, з подальшою подачею апеляційної скарги у 20 денний строк.

В судовому засіданні 23.12.2008 року проголошено вступну та резолютивну частини, постанову в повному обсязі виготовлено 25.12.2008 року.

СУДДЯ підпис
Рішення набуло чинності 05 січня 2009 р.

 


 

AttachmentSize
mariupol_postanova_str1.gif107.98 KB
mariupol_postanova_str2.gif121.91 KB
mariupol_postanova_str3.gif77.83 KB