Наступление МинЮста на права родителей в рождении детей

6 февраля 2011 года, г.Киев

ОО "Лига защиты гражданских прав" выражает обеспокоенность последними изменениями в Приказе "Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні" Министерства Юстиции Украины, которыми ограничиваются права граждан самостоятельно выбирать место и способ рождения своих детей, фактически идёт принуждение к использованию услуг государственных или частных медучреждений.

Несмотря на то, что Конституция Украины гласит:

Стаття 3.
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 22. 
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Министерство Юстиции Украины в лице министра А.Лавриновича своим Приказом N 3307/5 от 24.12.2010 легко и непринуждённо эти права граждан ограничивает, под благовидным предлогом "приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства".

Давайте сравним для наглядности тексты документов до и после внесения изменений в правила регистрации рождения детей.

До начала 2011 года этот пункт Правил звучал так:

2. Підставами для реєстрації народження є:
а) медичне свідоцтво про народження форми N 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - форма N 103/о), що видається закладами охорони здоров'я, незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи;
б) медична довідка про перебування дитини під наглядом
лікувального закладу форми N 103-1/о (z1151-06), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - форма N 103-1/о), заява двох свідків, присутніх при пологах, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я.
Медична довідка заповнюється лікарем, під наглядом якого перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника закладу охорони здоров'я та круглою печаткою закладу.
При реєстрації народження дитини, народженої поза закладом охорони здоров'я, на підставі документів, визначених у підпункті "б" цього пункту, у графі 10 актового запису про народження зазначаються номер, дата видачі медичної довідки про  перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о ( z1151-06 ), а також прізвища, власні імена, по батькові двох свідків, присутніх при пологах, їх власні підписи, серії, номери їх паспортів або паспортних документів, яким органом і коли вони видані, а також місце проживання свідків;

в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків  і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера реєстрація народження провадиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми N 103-1/о ( z1151-06 );
...
Ці документи подаються до органу реєстрації актів цивільного стану, де реєструється народження. При відсутності підстав для реєстрації народження, визначених у цьому пункті, реєстрація народження провадиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.

В текущей же редакции Правил пункт б полностью переписан:

2. Підставами для проведення державної реєстрації народження дитини є:
а) медичне свідоцтво про народження (форма N 103/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - медичне свідоцтво про народження), що видається закладами охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи;
б) медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о) ( z1151-06 ), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу). Ці документи подаються для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше.
Медична довідка про перебування дитини під наглядом
лікувального закладу заповнюється лікарем, під наглядом якого перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника закладу охорони здоров'я та круглою печаткою закладу;

в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків  і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження проводиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;
...
Ці документи подаються до органу державної реєстрації актів
цивільного стану, де реєструється народження. При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.

Таким образом, согласно действующей редакции Правил регистрации рождения любой ребёнок, родившийся вне стен медицинского учреждения, объявляется вне закона, и его родители должны обращаться в суд с заявлением о признании очевидного факта его появления на свет.
Чиновников МинЮста даже не интересуют причины такого события, им безразлично, были ли причиной домашнего рождения стремительные роды, когда роженицу из удалённого населённого пункта просто не успели довезти в роддом, или осознанные родители сами взяли на себя ответственность за рождение своего ребёнка, не имея потребности в услугах медучреждения. - Просто вычеркнули таких родителей из списков и были таковы.

И теперь без действующего решения суда по этому поводу органы регистрации актов гражданского состояния на законном основании просто откажут родителям в регистрации рождения и, соответственно, до этого ни о каком пособии по рождению ребёнка речи быть не может, будут одни дополнительные расходы и проблемы!

Мало того,  согласно пункту 8 указанных Правил:

8. ...
Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця від дня народження дитини.
У разі несвоєчасної державної реєстрації народження в графі
"Для відміток" актового запису про народження зазначаються поважні причини пропуску місячного строку або реквізити протоколу про адміністративне правопорушення.

Что позволяет в дальнейшем подвести родителей ребёнка ещё и под административный штраф, в зависимости от того, насколько "уважительной" причина задержки регистрации покажется чиновникам...

Теперь давайте представим сколько времени, сил и средств отнимет у родителей процедура получения судебного решения, зная насколько сейчас загружены наши суды, что, подчас, очередь в канцелярию суда для подачи документов нужно занимать за сутки, оплатив при этом пошлину и услуги, а до этого правильно составив исковое заявление (что для большинства простых людей означает ещё и дополнительные затраты на услуги юриста)...

Как видите, довольно нерадостная перспектива ожидает в данном случае родителей в придачу к счастливым хлопотам по поводу прибавления семейства!

В связи с вышеизложенным ОО "Лига защиты гражданских прав" обращается к министру Юстиции А.Лавриновичу, Верховной Раде Украины и Президенту Украины В.Януковичу с требованием пересмотреть последние дискриминационные изменения в Приказе Министерства Юстиции N 52/5 от 18.10.2000 и восстановить ограниченные текущей редакцией права людей на свободу выбора места и способа рождения своих детей.

Мы обращаемся ко всем общественным организациям, партиям, правозащитникам и просто небезразличным гражданам с призывом поддержать наше заявление и защитить законные гражданские права наших сограждан!

Вячеслав Костылев,
Президент ОО "Лига защиты гражданских прав", г.Киев

Comments

А как можно

А как можно поддержать?

Re: А как можно поддержать?

OksanaB wrote:
А как можно поддержать?

Подробности и обсуждение смотрите на форуме в теме:

http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,795.0.html

Вышеописанная тема

Вышеописанная тема обстоятельная, требующая более пристального подхода. Думаю увидим в будущих статьях.