Вопросы и ответы по теме: поступления в детский сад без прививок!

В связи с тем что много вопросов по данному вопросу я решила открыть тему.

Как правило проблемы делятся на два типа:

1) когда справка выдается с оговоркой "ПОСЕЩАТЬ МОЖЕТ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ", что дает права ДДУ предъявлять претензии о якобы не правильном оформление формы 026/о. Бывают еще и нюансы - ребенок с противо-показаниями к вакцинации, которому отказано в выдаче мед. отвода,
Фактически и поликлиника и ДДУ поступают не законно, но в данном случае в первую очередь надо начинать с  претензии к поликлинике.

2) когда форма 026/о оформлена правильно, но ДДУ предъявляет претензии в том, что нет приписки "Дет.сад посещать может". Такое требование не законно, и нигде ни в законодательной базе, ни подзаконными актами не регламентируется такой приписки! Надо начинатьсь претензии К ДДУ и ГОРОНО.

Я по делюсь здесь накопленным опытом, а также приведу примеры заявлений и жалоб.

Comments

Бывает что

Бывает что родители находят нужный им детский сад , у них благополучно принимают заявление остается оформить 026 /форму и все! Но не тут то было начинаются пресс в поликлинике. им отказывают в прохождение медицинского осмотра, а если им все таки удается его пройти, в конце начинаются проблемы когда в 026\ форме появляется прямой запрет на посещение ДДУ с ссылкой на15 ст.З. У. „Про захист населення від інфекційних хвороб"
Что является полным беззаконием, потому что есть Приказ по заполнению документации - Наказ № 258 від 03.07.2001 
Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинној медичној документаціј лікувально-профілактичних закладів инструкцией по ее заполнению
полезные ссылки


http://www.uapravo.net/data2008/base54/ukr54895/page7.htm
mozdocs.kiev.ua/forms/f026_0.doc
http://mozdocs.kiev.ua/index.php?nav=8

Для предупреждения подобной ситуации надо: на заключительном этапе когда все специалисты пройдены и осталось лишь заключение "ЗДОРОВ" следует обратится с заявлением ( предварительного его зарегистрировав ) к глав врачу для урегулирования вопроса

Вопросы и ответы по теме: поступления в детский сад без прививок

Головному лікарю поліклініки                                                                                                       

                                                                                                  ....................................................

                                                                                                  ..................................................... 

                                                                                                  мешкаючій за адресою : 

                                                                                                  вул.                                                                                                  тел.:

 

Заява

 

 Я,  .................................................., мати дитини  .......................................,   ................р.н, прошу видати  медичну довідку  форми 0 26/о дитині для відвідин ним дитячого садка.Відповідно до вимог  Наказу № 258 від 03.07.2001«Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинноЇ  медичної документації лікувально-профілактичних закладів иинструкцией по ее заполнению» (витяг додаеться)

Дитина здорова, оглянута спеціалістами Вашого лікувальногоного закладу, про що маються записи в амбулаторній карті. В контакте с інфікцийними хворими не була.

Мною оформлена вїдмова від  щеплень згідно з наступними законами України: Закон Украіїни „Основи законодавства України про охорону здоров'я": Ст.42 Ризиковані методи  ...  профілактики  ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються    за    згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.Ст.43 Щодо  пацієнта,  який  не  досяг  віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних  представників.

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб": Ст.12                   Повнолітнім   дієздатним   громадянам    профілактичні    щеплення проводяться  за їх згодою... Особам,  які  не  досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення   проводяться  за  згодою  їх батьків.

Напалягаю на том що заборона відвідування здоровою не щепленною детиною не законна тому що зокрема забороіни 15 ст.З. У. „Про захист населення від інфекційних хвороб": яка наступае тільки в умовах предбачених Конституцией України ст 64 ...В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень ...

 Зокрема процедура відсторонення здійснюється відповідно до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.95 р. №66 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.08.95 р. за №270/806.. ., де  Додаток N 2

 «ТЕРМІНИ відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби» Мае четкі раз*ясненя, та термин  на яки може буть відсторонена детина(витяг додаеться))

Нагадую що Ст. 15 З.У.„Про захист населення від інфекційних хвороб": Містіть також и разясненя що: до відіідування дітячого закладу....при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Також  Календарем шеплень України  предбачено що Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6 років, щеплення можна починати у будь-якому віці до18 років. У даному разі дитина має отримати 2 дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу...... Особи старші 18 років, які не були раніше вакциновані проти зазначених інфекцій, можуть бути щеплені однією дозою за епідемічними показами в будь-якому віці до 30 років.

 

Звертаю  також Вашу увагу на наступне положення Конституції України:

Ст.8. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції  України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення  до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Ст.53    Кожен має право на освіту.

Також нагадую Вам  Стаття 68.К онституции України  Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей

 

Та також на наступні закони:

Закон України „Про охорону дитинства": Ст.19 ...Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „Про дошкільну освіту": Ст.6...Принципами дошкільної освіти є: доступність для   кожного  громадянина  освітніх  послуг,  що надаються системою дошкільної освіти

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004: - доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту.

Таким чином, Ваша відмова видати медичну довідку дитині для відвідин ним дитячого садка  порушуе конституційне право дитини на дошкільну освіту ї ряд інших законів України. Ця  конституційна норма має силу, вищу  в зрівнянні з Законом України  „Про захист населення від інфекційних хвороб".

Крім того, неможливість відвідувати дитині дитячій садок  з вини Вашого закладу, може привести до фінансових  втрат сім ,ї, так як не дае можливості працювати. Вихід на працю є необхідним, я мати одиначка, маю трьох дітей.

Тому прошу дати мені відповідь письмово і в короткий термін в зв ,язку  з необхідністю мого  вихода на працю і на пїдставї закона України «Про звернення  громадян», в разі відмови для складання листа про порушення мого конституцїйного права в прокуратуру, Президенту України і подачі искової заяви до суду.

.......2010                   підпіс_______________________________________                                                                                  

Заяву прийняв(ла)     _____________________________________________               

Вопросы и оветы по теме: поступления в детский сад без прививок!

Далее к заявлению следует приложить1) Витяг з  Наказу № 258 від 03.07.2001«Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинноЇ  медичної документації лікувально-профілактичних закладів

 

2) Додаток  N 2  до НаказуN 66 14.04.1995 м.Київ    «Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності   до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності           http://www.moz.gov.ua/en/main/?docID=5652

ТЕРМІНИ  відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби

 

 

А вот ссылка

А вот ссылка на Наказ № 258 від 03.07.2001«Про
затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинноЇ медичної документації лікувально-профілактичних закладів

http://www.uapravo.net/data2008/base54/ukr54895/page7.htm

На странице ссылки найдите "Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка) (форма N 026/о)"

Этот наказ уже отменен

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20090910_668.html

НАКАЗ10.09.2009N 668м.Київ

Про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.01 № 258

Получается старый отменили, а новый не приняли, вернее даже не написали. Это создает некий правовой вакуум, позволяющий злоупотреблять "нехорошими" медицинскими работниками

обновленный вариант отказа на 2014г.

Корректирровка отказа от 2010-04-30 19:13 — Лилия

Головному лікарю поліклініки                                                                                                       

                                                                                         .......................................................................

                                                                                         від .................................................................. 

                                                                                         мешкаючій за адресою :  ……………………………

                                                                                         вул.   .................................................................                 

                                                                                         тел.: .................................................................

 

Заява

  Я,  ................................................................................................................................, ……..….. дитини  ............................................................................................................,   …….................р.н, прошу видати  медичну довідку  форми 026/о дитині для відвідин ним дитячого садка у відповідності з інструкціями по її заповненню.

Дитина здорова, оглянута спеціалістами Вашого лікувальногоного закладу, про що маються записи в амбулаторній картці. В контакті з інфікційними хворими не була.

Мною оформлена відмова від  щеплень згідно з наступними законами України: Закон Украіїни „Основи законодавства України про охорону здоров'я": Ст.42 Ризиковані методи  ...  профілактики  ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються    за    згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.Ст.43 Щодо  пацієнта  віком  до  14  років… медичне втручання здійснюється  за згодою їх законних представників.

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб": Ст.12  Особам,  які  не  досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення   проводяться  за  згодою  їх батьків.

Наполягаю на том що заборона відвідування здоровою не щепленною дитиною не законна тому що недозвіл у 15 ст.З. У. „Про захист населення від інфекційних хвороб" наступає тільки в умовах предбачених Конституцією України ст 64 ...В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень ...

Зокрема процедура відсторонення здійснюється відповідно до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.95 р. №66 (зміни до цього наказу від 30.08.2011  №544).. ., де  Додаток N 2

 «ТЕРМІНИ відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби» Має чіткі роз’яснення, та терміни на які може бути відсторонена дитина.

Нагадую що Ст. 15 З.У.„Про захист населення від інфекційних хвороб": Містіть також и роз’яснення щодо відвідування дітячого закладу....при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Також  Календарем шеплень України  предбачено що Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком у 12 місяців та в 6 років, щеплення можна починати у будь-якому віці до18 років. У даному разі дитина має отримати 2 дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу...... Особи старші 18 років, які не були раніше вакциновані проти зазначених інфекцій, можуть бути щеплені однією дозою за епідемічними показами в будь-якому віці до 30 років.

 Звертаю  також Вашу увагу на наступні положення Конституції України:

Ст.8. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції  України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення  до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Ст. 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Ст.53.  Кожен має право на освіту. …Держава забезпечує доступність… дошкільної… освіти.

Та тлумачення  у  Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004

Ст. 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей

Нагадую що ці  конституційні норми мають вищу силу,  в зрівнянні з Законом України  „Про захист населення від інфекційних хвороб".

Та також на наступні закони:

Закон України „Про охорону дитинства": Ст.19 ...Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „Про дошкільну освіту": Ст.6...Принципами дошкільної освіти є: доступність для   кожного  громадянина  освітніх  послуг,  що надаються системою дошкільної освіти

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004: - доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту.

Таким чином, Ваша відмова видати медичну довідку дитині для відвідин ним дитячого садка  порушує конституційне право дитини на дошкільну освіту і ряд інших законів України. Крім того, неможливість відвідувати дитиною дитячій садок  з вини Вашого закладу, може привести до фінансових  втрат сім’ї, так як не дає можливості працювати.

Тому прошу дати мені відповідь письмово і в короткий термін в зв’язку  з необхідністю мого  вихода на працю і на підставі закону України «Про звернення  громадян», в разі відмови для складання листа про порушення моїх конституцїйних прав в прокуратуру і подачі іскової заяви до суду.

Ця заява складена у двох примірниках: 1 пр.- залишається власнику, 2 пр. – надається головному лікарю полікліники

...................2014 р.                                                                           підпис______________                                                  

Заяву прийняв(ла)     _____________________________________________               

Кроме того мед работник дет сада попросила написать отказ и для нее. Вот что у меня получилось

Завідуючій КЗ «Дошкільний навчальний заклад ……………………………. Міської Влади»

                                                                                         …………………………………….

                                                                                         від …………………………………. 

                                                                                         мешкаючій за адресою :  ………….

                                                                                           ………………………………………                  

                                                                                          тел.: …………………………………

                                                                                  Заява

Я,  ……………………………………………………………, мати дитини ……………………………………………………,   20.. р.н, відмовляюсь від усіх профілактичних щеплень (проти: туберкульозу, Гепатиту В, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, кору, краснухи, паротиту, грипу) моїй дитині, а також проби Манту тобто від введення в організм моїй дитини посторонніх небезпечних речовин згідно з наступними законами України:

Закон Украіїни „Основи законодавства України про охорону здоров'я":

Ст.42 Ризиковані методи  ...  профілактики  ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються    за    згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта.

Ст.43 Щодо  пацієнта  віком  до  14  років… медичне втручання здійснюється  за згодою їх законних представників.

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

Ст.12  Особам,  які  не  досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення   проводяться  за  згодою  їх батьків.

Процедура відсторонення моєї дитини від відвідування дитячого садку у необхідних випадках здійснюється відповідно до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.95 р. №66 (зміни до цього наказу від 30.08.2011  №544).. ., де  Додаток N 2 «ТЕРМІНИ відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби» має роз’яснення, та терміни на які може бути відсторонена дитина. Прошу попереджати мене особисто про вакцінацію, що планується у дитячому садку заздалегідь.

Рішення про відмову від усіх щеплень зроблено після ускладнень після щеплення АКДС і детального вивчення усіх можливих небезпечних ускладнень після щеплень. Я проінформована о можливих наслідках хвороб від яких дитина не буде мати щеплень. Відповідальність про стан здоров’я моєї дитини беру на себе.

Нагадую Вам, що інформація про факт цієї заяви стосується стану здоров’я громадянина, тому є лікарською таємницею і не підлягає розголошенню окрім медичного працівника КЗ «Дошкільний навчальний заклад ………………………………. Міської Влади», згідно законодавства України.

Ця заява складена у двох примірниках: 1 пр.- залишається заявнику, 2 пр. – надається завідуючій КЗ «Дошкільний навчальний заклад …………………………………………Міської Влади»

...................2014 р.                                                                           підпис______________                                                  

Заяву прийняв(ла)     _____________________________________________               


это все конечно хорошо, НО

у нас проблема не столько с поликлиникой - они нам дали все документы на руки, обходной, направление на анализы, даже карточку ребенка... сколько проблема с самими садами - я пробовала договриться как минимум с тремя заведующими, трех д/с - нигде, даже в частном д/с не желают брать без прививок!!! говорят, что их замучает санстанция и т.д. и т.п. говорят прямым текстом: нам побарабану липа или нет ваши прививки, нам нужна копия вашего листа! вот!!!

Уважаемая Lesyone80

Если у Вас с медкарточкой все в порядке, они не имеют право Вам отказать. Сначала поговорите с заведующей, а если не уступит дайте ей заявление о приёме ребёнка в садик расширенное с цитируемыми законами, особенно очень важна Конвенция о правах ребёнка и решения КС от 2004г. об образовании. Она не может Вам отказать. В случае отказа просите зарегистрировать Ваше заявление и дать на него расширенный письменный ответ-отказ для предоставления в суде. В случае повторного отказа дать письменный ответ, найдите 2-3 понятых и в их присутствии, а также адвоката составте акт о том, что заведующая отказывается давать письменный ответ на Ваше заявление (также для предоствления в суде). Ещё вариант - Вы отправляете расширенное заявление в детсад письмом с уведомление по почте (в этом случае они ОБЯЗАНЫ Вам ответь в любом случае). P.S. Когда я в саду показала заявление на 2 стр. со всем украинским и международным законодательством, чуть-чуть были препирания с ее стороны, но в конечном итоге моего ребёнка приняли в сад без прививок. 

Есть выход!

Выход найден мною! Слава мне))!!!

Всех отказников от прививок нужно обучать в отдельных учебных заведениях! И кормить-поить! И работать они потом тоже должны отдельно от привитых. На лицо - только плюсы: никто не парится, иддеологии не смешиваются, справок ВООБШЕ предоставлять НИКАКИХ не надо! Все счастливы, поют и танцуют!

Ваших детей не

Ваших детей не выгоняли из школы, в реанимации с ребенком после прививки Вы не лежали, потому ВАм как бы смешно.

Сколько у ВАс детей? Один, и тот пока маленький?? И по больницам пока всерьез не лечились?ну, это до поры, до времени. Прививки и болезни очень тесно связаны.

Непривитым детям не нужно отдельных заведений. Идеологии тут вовсе нет никакой.

А вот право на выбор способа профилактики здоровья детей мы имеем.

 

 

 

КТО прав?

Оформляю ребенка в сад. Только БЦЖ из прививок. Специалистов прошли, анализы сдали, диагноз - здоров написали, эпид окружение благоприятное написали. Провели беседу о прививках, печати подписи поставили. Подписывала мед.карту зав. педиатр. отделением. Прихожу в сад, они меня отправляют, к зав. поликлиникой, говорят, что она должна подписать карту , а не зав. пед. отделением. Прихожу к зав. поликл., а она говорит, что все в карточке правильно оформлено. Могу я требовать у нее этой подписи, или достаточно того, что у меня есть?

зав.

зав. поликлиникой должна подписать. Видимо, не хочет брать на себя ответственность.

вашему ребенку

вашему ребенку прививку сделали? тогда чего вы боитесь,  или вы не доверяете прививкам? тогда зачем их делать?

Легко смеяться, горько плакать.

 Знаете,у моей знакомой 4х месячный ребенок после прививки умер.А она сошла с ума от горя. Теперь живет в психушке. А когда в роддоме лежала жена моего брата, то когда родившимся деткам сделали первую прививку, 3 деток умерло,2 попали в реанимацию,мы молились,чтобы выжила наша девочка. Поэтому я своему ребенку прививки не делаю, играть в русскую рулетку-выживет не выживет, не хочу.

отказ от БЦЖ

Ужас! Как отказаться от БЦЖ? Как ее "купить" как "покупают" другие прививки,будто их сделали? 

Знаете,у моей знакомой 4х месячный ребенок после прививки умер.А она сошла с ума от горя. Теперь живет в психушке. А когда в роддоме лежала жена моего брата, то когда родившимся деткам сделали первую прививку, 3 деток умерло,2 попали в реанимацию,мы молились,чтобы выжила наша девочка. Поэтому я своему ребенку прививки не делаю, играть в русскую рулетку-выживет не выживет, не хочу.

[/quote]

Жалко пупсиков,

Жалко пупсиков, родители которых не знают правду о прививках.

Девушки. Может я туплю, но

Девушки. Может я туплю, но проясните мне ситуацию.

Обследование прошли, справку дали, но со ссылкой на 15 статью, и с ошибкой в адресе (ну то такое)... "Дозволено... у разі того, якщо зав. ДНЗ бере на себе відповідальність за епідблагополуччя..."

Все сады в окрестностях отказали. Остался сад по прописке. Заведующая там дама неплохая, но у нее был реанимационный случай с непривитым пару лет назад, и она теперь паникует таких детей брать. 

Что делать... Идти к заведующей с вышеприведенным заявлением, и требовать чтобы дали более адекватную справку по форме и без ссылок на 15-ю, или давить на заведующую с заявлениями и угозой суда?

Ругаться все равно с кем-то придется, потому как на работу надо, а ребятенок не пристроен...  :(((

А ми також зробили зошит для

А ми також зробили зошит для дит садка,пройшли всіх спеціалістів,здали аналізи!Наш дільничий педіатр написав заключеня..типу "все в нормі,але згідно ст15....."і направила нас до зав.відділенням!І вона знову з посиланням на ст15 відмовила((((Що тепер робити??

Незаконый отказ в больнице

Заведующая не имела вам такое сказать, на нее можно написать жалобу на главного врача города! (для начала, я думаю что дальше не прийдется писать, это должно помочь). А вообще на собственном опыте

 без письменых 

просьб и требований, и даже жалоб тяжело добиваться справедливости. Должна была направить на лікарську-консультативну комісію! ВКК по русски. Меня направили к фтизиатру, а потом на ВКК, а ВКК обычно в небольших городах это и есть заведующая детской больницей. А потом к своему педиатру. Долго мы добивались но нам все подписали и выдали, пустую прививочную карту. Правда фтизиатра сказали влюбом случае проходить, можете его в в области пройти мне сказали, но везде требования одинаковые!

такая справка не годится.

Не имеет права зав. детсада  "брать на  себя" такую ответственность. Никак.  Варианта два: требовать в пликлинике справку без этой приписки. 2. Взять новую  справку  из частной клиники.  

Доброго времени суток !

Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста, какие должны быть мои дальнейшие действия после получения отказа комиссей Вкк ? Ребенку 3,5 года, мед отвода у нас нет . Есть возможность получить справку от аллерголога ( склонность к аллергии есть ) . Перед комиссией писали оф .заявление на глав врача , об отказе от прививок, с разрешением посещать детсад руководствуясь законами . Но получили ОТКАЗ все равно . В Районо нам предложили "надомное обучение" ,но таким образом нарушается мое право на труд . В прокуратуре нам ответили ,что вопросами вакцинации уже не занимаются и вообще это проиграшное дело ...! Заведующая поликлиники (она и есть член ВКК комиссии)  сразу в лоб мне отвечала ,что у Вас будет три отказа , полностью игнорируя Законы Конституции ,считая закон о вакцинировании выше ,так и произошло . При этом заведующая детского сада нас ждет и уважает мое мнение не вакцинировать ребенка. В заранее благодарю за ответ !