Законы

Законодательство

Про право на освіту

Закон України „Про охорону дитинства”:

Ст.19
Кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти

Конституція України:

Про обов'язковість представлення інформації


Цивільний кодекс України:

Ст.293
1. Фізична особа має право на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту

Ст. 302
1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Ленты новостей