Протест прокуратури на подання про відсторонення дитини від школи (м.Кременчук)

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ПРОКУРАТУРА м. КРЕМЕНЧУКА ПОЛТАВСЬКОЇ обл.
№07/1-21/09.
Від 21.10.2009р.
В.О. Головного державного
Санітарного лікаря
Самойленко В.В.

ПРОТЕСТ
На подання про відсторонення
від роботи №109/04 від.16.09.2009р.

Прокуратурою міста Кременчука в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів проведено перевірку Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншого законодавства, щодо забезпечення прав дітей на освіту в навчальних закладах міста.

Статтею 43 Конституції України гарантовано право громадян на освіту. Це право забезпечується безплатністю всіх видів освіти, здійсненням загальної обов'язкової середньої освіти молоді, широким розвитком професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої освіти на основі зв'язку навчання з життям, з виробництвом, розвитком заочної і вечірньої освіти, наданням державних стипендій та пільг учням і студентам, безоплатною видачею шкільних підручників, можливістю навчання в школі рідною мовою, створенням умов для самоосвіти.

Відповідно до ст.3 Законів України «Про освіту» громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Встановлено, що Кременчуцькою міською санітарно-епідеміологічною станцією директору загальноосвітньої школи №12 16.09.2009 року за №109/04 внесено подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності з учнів молодших класів навчального закладу, зокрема ххххххххххххххх хххххххх, які не отримали профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень.

Статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено, що особам, які не досягли 15-го віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників.

В матеріалах медичної картки дитини для школи №12 є відмова матері від усіх профілактичних щеплень, а також проби Манту, флюорографії й інших профілактичних медичних маніпуляцій, крім випадків термінової медичної допомоги за життєвими показниками.

Таким чином, надання в частині відсторонення від навчального процесу в загальноосвітній школі № 12 учениці 1-го класу хххххххххххххх ххххххххх з 17.09.2009 року до проведення профілактичних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень скасувати, як такі, що суперечать вимогам статті 43. К.У. та З.У. «Про освіту» щодо доступності здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах незалежно від їх переконань.

На підставі викладеного керуючись, ст.21 ЗУ «Про прокуратуру»

Вимагаю:

Скасувати подання в частині відсторонення від навчального процесу в загальноосвітній школі № 12 учениці 1-го класу хххххххххххх ххххххххх та поновити її права на здобуття освіти в ЗОШ № 12.

Протест підлягає обов`язковому розгляду у 10-ти денний строк з дня його находження.
Про наслідки розгляду протесту в цей же термін повідомити прокуратуру міста Кременчука.

Прокурор міста Кременчука
Старший радник юстиції Павлійчук В.А.


Джерело інформації: http://www.privivok.net.ua/smf/index.php/topic,541.msg6389.html#msg6389

Комментарии

яна

яна

По протесту прокурора

В тексте есть небольшая очепятка, статья не 43, а 53. Для тех кто будет цитировать текст протеста.