МінОсвіти наголошує, що нещеплені діти мають право відвідувати дошкільні заклади!

Вражаюча та гарна новина для багатьох українських батьків, що намагаються влаштувати своїх нещеплених дітей до дитячих садочків:

"Відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу."

Це цитата з офіційного листа Міністерства Освіти України від 25.05.2011, в якому даються роз'яснення щодо можливостей та процедури прийому нещеплених дітей до дошкільних навчальних закладів.

Нижче наводимо повний текст Листа МінОсвіти:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від 25.05.11 № _ 1/9-389____  
на № ___ від

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

Так, згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказомМіністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Зміст листа просимо довести до відома місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних навчальних закладів.

Заступник Міністра Б.М.Жебровський


Джерело: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/27_05/25_05_11_1_9_%20389.doc

 

 
ВложениеРазмер
mon_25_05_11_1_9_ 389.doc36.5 КБ

Комментарии

показываю в

показываю в поликлинике это письмо, а мне говорят - это всего лишь письмо и не имеет никакой юридической силы!

Тогда

Тогда напомните о Конституции  и  разъяснении Конституционного Суда, и главенстве Конституции над всеми остальными законами.

Хорошо,

Хорошо, конечно,

но.... читайте внимательно, господа...

минобразование просто этим письмом переводит ответственность с детских садов - на поликлиники. 

Как бы еще поликлинику вынудить подписать висновок, что ребенок не привит, но детский сад посещать без прививок может.

По-моему, типичный перевод стрелок.

Но и небольшая зацепка.

настоящий перевод стрелок!

Вот-вот! И как я поняла, после посещения последний раз поликлиники - нам этот высновок никто не подпишет! Так прямым текстом и сказали "а вы что, в садик не собираетесь? мы вам не подпишем разрешение на прибывание в дет.саду". Вот теперь не наю - что делать? до садика осталось совсем мало времени... неужто действительно нам не оставляют выбора, и придется делать в скором порядке все прививки?!?!

мы не здадимся

Все мои знакомые мамаши,которые говорили,что не будут делать прививки,сделали,т.к."время поджимает ближе к садику".Но одна посоветовала мне в одной клинике сделать анализы на восприимчивость к разным вакцинам.Моего ребенка тоже не берут в детсад без прививок,в другом только с надписью"детский коллектив посещать может",но врачи такую надпись писать отказываются.Я сказала завдетсадом,что эту надпись мне поставят в частной клинике,на что она мне ответила,что ей еще нужен ответ от комиссии ВКК,что ребенок здоров.Следующий мой шаг-идти к председателю ВКК,просить,чтобы провели осмотр ребенка.Но она может отказать,т.к.должны быть какие-то показания для проведения этой комиссии.Здоровым детям такой осмотр не делают.Сложно,но прививать не буду однозначно.

Путь в сад без прививки

Кто из Энергодара, давайте вместе бороться за право отдать ребёнка в детсад. 0500473494.

в тему...

значит тут уже оставляли комментарий что миносвита свалила весь контроль на медиков так это правда.... Сегодня была в поликлинике с заполненной формой 026 + анализы + плюс реальный медотвод по причине аллергии, которая длится уже год, меня отправила как педиатр идти на прививки так и заведующая ... хотя педиатр сама же меня и направила на профосмотр по этой форме, а потом видимо передумала...даже не знаю как это объяснить... А вот дет.сад нас без прививок и с медотводом принимает... не знаю как это воплотть в реальность честными, законными средствами... До этого времени была уверенна что справку в сад получим без проблем... а не тут то было

Поступления в детский сад без прививок

Я против прививок!!!!