Законно ли отказываться от прививок?

Можно ли гражданам Украины на законных основаниях отказаться от прививок, себе или своим детям?

Да, можно.

Во-первых, прививки, как и другие процедуры (такие, как проба Манту, флюорография, анализы крови и т.п.), являются видом медицинской помощи, от которой можно отказаться:

Цивільний кодекс України:

  • Ст.284.  3. Надання  медичної  допомоги  фізичній  особі,  яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.
  •                4. Повнолітня  дієздатна  фізична   особа ... має право відмовитися від лікування.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):

  • Ст.5                 Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Відповідна особа   у   будь-який   час   може   безперешкодно відкликати свою згоду.
  • Ст.6           2. Якщо відповідно  до  законодавства  неповнолітня  особа  є недієздатною  давати свою згоду на втручання,  таке втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника.

Во-вторых, прививки являются методом профилактики, и притом довольно рискованным (как мы видели выше):

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":

  • Ст.42     Ризиковані методи  ...  профілактики  ... визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються    за    згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта
  • Ст.43     Згода інформованого  пацієнта   необхідна   для   застосування   методів   ... профілактики ...  Щодо  пацієнта,  який  не  досяг  віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних  представників.

В-третьих, возможность отказа от прививок непосредственно оговорена законом:

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

  • Ст.12               Повнолітнім   дієздатним   громадянам    профілактичні    щеплення проводяться  за їх згодою... Особам,  які  не  досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення   проводяться  за  згодою  їх батьків. Особам віком  від  п'ятнадцяти  до  вісімнадцяти років профілактичні  щеплення  проводяться  за  їх згодою та  за  згодою батьків...
  • Відомості про ... відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають   статистичному   обліку.
  • Якщо   особа   та   (або)  її  законні  представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень,  лікар  має право  взяти  у  них  відповідне письмове підтвердження.

Комментарии

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб

   В статье не указано нижеизложенное мною, но это не помешало оформить ребенка в дет сад, так как у нас тоже нет прививок.

    З А К О Н   У К Р А Ї Н И
                     Про захист населення від
                        інфекційних хвороб

 

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих
                закладах

 

Прийом дітей  до  виховних,  навчальних,  оздоровчих та інших
дитячих закладів  проводиться  за  наявності  відповідної  довідки
закладу  охорони  здоров'я,  в якому дитина перебуває під медичним
наглядом.  Довідка видається на підставі  даних  медичного  огляду
дитини,  якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у
цьому закладі,  а також якщо їй проведено  профілактичні  щеплення
згідно  з  календарем  щеплень  і  вона не перебувала в контакті з
хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

     Дітям, які  не  отримали  профілактичних  щеплень  згідно   з
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
У разі якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням
установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при
благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму
відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного
дитячого закладу та відвідувати його.

прививки

не впускают в сад без прививок с медотводом