Имеет ли врач право сообщать об отказе в школу (детсад, на работу)?

Имеет ли врач право сообщать об отказе от прививок в школу, детский сад, на работу или соседям „отказника"?

Нет, не имеет.

Наличие или отсутствие прививок относится к информации о состоянии здоровья пациента, что составляет не подлежащую разглашению врачебную тайну:

Цивільний кодекс України:

  • Ст.286      1. Фізична  особа  має  право  на  таємницю  про  стан  свого здоров'я,  факт звернення за медичною допомогою,  діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.
  •                   2. Забороняється  вимагати  та  подавати за місцем роботи або навчання інформацію  про  діагноз  та  методи  лікування  фізичної особи.
  •                   3. Фізична   особа  зобов'язана  утримуватися  від  поширення інформації,  зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома  у  зв'язку  з  виконанням службових обов'язків або з інших джерел.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":

  • Ст.40       Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних  або  службових   обов'язків    стало    відомо    про хворобу, медичне обстеження, огляд  та  їх  результати, інтимну  і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Закон України „Про інформацію":

  • Ст.46      Не  підлягають  розголошенню   відомості,    що    стосуються  лікарської   таємниці.